מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח ארויו רונן
מידע אישי

מומחה בכל תחומי המיסוי: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מסוי מקרקעין, מסוי בינלאומי, היי-טק.

פרסומים אחרונים
תכנון מס בהעברת פעילות מחברה אחת לחברה אחרת שרכשה כדי ליהנות מההפסד שנוצר בנרכשת
19/04/2021
סוגיית מיסוי בהעברת מניות החברה במתנה מאם לילדיה
19/04/2021
המשך הפעלת עסק עצמאי של נפטר בידי יורשיו מול רשויות המס
18/04/2021
ניכוי מס במקור בחלוקת דיווידנד בידי חברה אמריקאית לחברת האם הישראלית
16/03/2021
חובת מתן הודעה על הקמת נאמנות בידי שני שותפים שמחזיקים אחד מניותיו של השני כנאמן
15/03/2021
השלכות המס על חלוקת דיווידנד בחברת מעטים בשנת 2021 בגין שנת 2019
03/03/2021
פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות חברה ישראלית בה מחזיק תושב חוץ לתושב חוץ אחר
03/03/2021
שיעור המס בישראל על דיבידנד שמתקבל מרומניה לתושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברה רומנית
20/01/2021
מיזוג חברות זרות בידי תושב ישראל תוך ביצוע דחיית מס
17/01/2021
חובת דיווח ופתיחת תיקים ברשויות המס על הכנסותיו של קטין
13/01/2021
חישוב מס רווח הון בגין מניות שירש נישום בעודו תושב צרפת וכיום רוצה למכרן לאחר שעלה לישראל
21/12/2020
משמעות דיווח שגוי בו לא הוקטן המחיר המקורי של נכס חדש, לעניין זכאות נישום להקטין את רווח ההון החייב במס מכוח סעיף 96 לפקודה"
01/11/2020
מיסוי מלגת קיום שמקבל חוקר בישראל ומלגת הצטיינות מחו"ל
26/10/2020
מיסוי רווח הון מניירות ערך זרים שנובע לתושב חוזר וותיק שהינו ברוקר
11/10/2020
חבות מס בהעברת מניות בעל שליטה בחברה בהפסד
01/09/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות