סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח איריס שטרק
מידע אישי

איריס שטרק - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל, מומחית בממשל תאגידי של דירקטוריונים וחוק החברות, ביקורת פנימית, מיסוי, מלכ"רים, חל"ץ ועמותות. ראש הוועדה לטיפול בנושא מלכ"רים ועמותות והמגזר ההתנדבותי של לשכת רואי חשבון

פרסומים אחרונים
דוחות כספיים, הנהלת חשבונות, ביקורת וניהול עמותה על פי חוק העמותות
26/11/2015
בקשה להכרה כמוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודה למוסד חדש
14/09/2014
דיווח על תורמים למלכ"ר בדוחות הכספיים
01/07/2014
תרומות לעמותה מישות מדינית זרה
26/02/2014
חובת הגשת מאזן לעמותה / מלכ"ר המנהלת חשבונות בשיטה החד צדית
11/12/2013
בחינת פעילותה העסקית של עמותה שעלולה לפסול את היותה מוסד ציבורי
21/09/2011
חובת תשלום מס שכר לעמותת ספורט בגין מענקים לשחקני כדורגל
14/09/2011
מיסוי תרומת "מבנה" לשימוש עמותה
15/05/2011
עמותה המקבלת תרומה בסכום גבוה מתורם המעוניין בעילום שמו
01/01/2011
דיווח על תורמים לעמותה שתרמו סכומים גבוהים וביקשו להישאר בעילום שם
25/11/2010
מס שכר והחובות החלים על חברה לתועלת הציבור
28/10/2010
מיסוי דירות שהוריש אדם להקדש ורישומן
26/05/2010
מיסוי תרומה שנותן הקדש, שהוא מוסד ציבורי, למלכ"ר
18/05/2010
דמי ביטוח לאומי בגין הכנסה מגרמניה
28/06/2009
גופים ללא מטרות רווח בעידן החקיקה החדשה
27/07/2008
סגור חלון
קורס חשבי שכר - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית