סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח צבי פרידמן
מידע אישי
שותף וראש חטיבת המס בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר. מומחה מסים ובעל ניסיון בליווי מגוון חברות ציבוריות ופרטיות, לשעבר מנהל מחלקת המיסים של קבוצת כלל (ישראל), חבר בראשות ועדת המיסים של לשכת רו"ח, יו"ר הועדה לתקנות והצעות חוק במסים של לשכת רו"ח, חבר ועדת ערר למיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרצה בפורומים שונים, כותב מאמרים בספרות המקצועית ,בין מחברי הספר "ניהול חשבונות לצרכי מס".
פרסומים אחרונים
מיסוי הכנסות מהשכרת דירה בשיטת AIRBNB רק ימים ספורים בשנה
21/05/2020
הכרה בהוצאות משפטיות לחברה שהשקיעה בחברה אחרת בנכס שלא התקבלו הכנסות בגינו
19/02/2020
מכירת מניות מאח לאחיו בחברה משפחתית שלא בדרך מתנה בתום לב – מהווה אירוע מס
27/01/2020
רכישת משרד בידי חברה וסיווג הכנסותיה מדמי שכירות במסגרת הקמת "חברת בית"
19/11/2019
סוגיית "מדדים שליליים" בהלוואה צמודת מדד שנותן בעל שליטה לחברה רגילה ומיסוי הפרשי הצמדה בהלוואה שנותן בעל שליטה לחברה משפחתית
27/10/2019
פריסה לשנים עברו בגין הכנסות מריבית שהתקבלו על ידי יחיד
26/08/2019
הבדלי מיסוי ברכישת מניות בעסקת נדל"ן כיחיד או כחברה
14/08/2019
דיווח לרשויות המס על הקדש
15/04/2019
יתרונות חברת בית על פני רכישה כעצמאי
24/12/2018
חברת ארנק - הגדרת "קרוב" לעניין מבחן מתן שירות לאדם אחד על פי סעיף 62א.(א)(3) לפקודת מס הכנסה
15/11/2018
חובת ניכוי מס במקור בתשלום תמורת רכישת ציוד משומש מחברה
24/10/2018
שטר הון וחלוקת דיווידנד בין חברת החזקות וחברה משפחתית בבעלות זהה
03/10/2018
מבחן הכנסות לדיווידנד מוטב - פיצויי פיטורין שקיבל בעל מניות מהותי
15/07/2018
העברה לפי סעיף 104 לפקודה
28/06/2018
פיצוי על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה
27/05/2018
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית