מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח צבי פרידמן
מידע אישי
שותף וראש חטיבת המס בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר. מומחה מסים ובעל ניסיון בליווי מגוון חברות ציבוריות ופרטיות, לשעבר מנהל מחלקת המיסים של קבוצת כלל (ישראל), חבר בראשות ועדת המיסים של לשכת רו"ח, יו"ר הועדה לתקנות והצעות חוק במסים של לשכת רו"ח, חבר ועדת ערר למיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרצה בפורומים שונים, כותב מאמרים בספרות המקצועית ,בין מחברי הספר "ניהול חשבונות לצרכי מס".
פרסומים אחרונים
שיעורי מס בגין רווחים ראויים לחלוקה שהופחתו מרווח ההון הריאלי
19/10/2021
סוגיית חובת הגשת דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון לשותפות מוגבלת
17/10/2021
כללי חישוב מאוחד לבני זוג נשואים שחיים בנפרד ולהם הכנסות מנכסי נדל"ן משותפים
17/08/2021
מיסוי הכנסה מדיווידנד בידי חברת אם המקבלת דיבדנד מחברת הבת שלה מרווחים שלא מוסו בידי חברה הבת
18/05/2021
היבטי מס לנאמנות יוצר תושב חוץ שעם פטירתו הפכה לנאמנות תושבי ישראל
15/03/2021
שאלת מעמד "חברת בית" לאחר הכנסת בעל מניות זר
26/01/2021
חלוקת דיווידנד לחברה אם בפטור לאחר שזו הפכה לבת לפי סעיף 104
04/01/2021
מיסוי הכנסות מארגן קבוצת רכישה ממכירת יחידות משרדים שייעודן שונה מרכוש קבוע למלאי עסקי
28/10/2020
הסבת הכנסות שכירות מיחיד לעמותה
03/08/2020
ייחוס תמורה ממכירת מניות לצורך חישוב רווח הון
21/06/2020
מיסוי הכנסות מהשכרת דירה בשיטת AIRBNB רק ימים ספורים בשנה
21/05/2020
הכרה בהוצאות משפטיות לחברה שהשקיעה בחברה אחרת בנכס שלא התקבלו הכנסות בגינו
19/02/2020
מכירת מניות מאח לאחיו בחברה משפחתית שלא בדרך מתנה בתום לב – מהווה אירוע מס
27/01/2020
רכישת משרד בידי חברה וסיווג הכנסותיה מדמי שכירות במסגרת הקמת "חברת בית"
19/11/2019
סוגיית "מדדים שליליים" בהלוואה צמודת מדד שנותן בעל שליטה לחברה רגילה ומיסוי הפרשי הצמדה בהלוואה שנותן בעל שליטה לחברה משפחתית
27/10/2019

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית