מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח גלבוע ויספיש
מידע אישי

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף ומנהל סקטור עמותות ואלכ"רים, במשרד BDSK
במסגרת תפקידו מעניק שירותים למאות עמותות ואלכ"רים קטנים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור כספי של מאות מליוני שקלים. וזאת במגוון תחומים וביניהם תחומי חינוך, דת, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות ועוד.

להלן חלק מהשירותים אותם מעניק:
 ביקורת דוחות כספיים של מלכ"רים בהתאם לתקינה חשבונאית והוראות החוק .
 ייעוץ לאלכ"רים בנושאים שונים כגון הגשת בקשות תמיכה, ניהול אלכ"רים וכו'
 ביקורת פנימית במוסדות ציבור גדולים.
 ייעוץ מקצועי בהגשת בקשות תקצוב/ תמיכה.
 הכנת וליווי תוכניות הבראה לעמותות מטעם רשם העמותות / משרד הפנים / גופים ממשלתיים אחרים . הבראת עמותות כולל הכנת נהלי עבודה, נהלי בקרה תקינים, תוכנית משקית ותקציב לעמותות ומעקב אחר יישום התוכניות.
 ליווי האלכ"רים בביקורות של הרשויות השונות .
 ריכוז והכנת מסמכי תמיכות, בדיקת איתנות פיננסית, עמידה בקריטריונים, בדיקת תקציבי הפרויקטים, בדיקת כפל תמיכות וכו'.
 ליווי שוטף ומתן ייעוץ מקצועי לעמותות כולל סיוע בבניית תקציבים, בקרה תקציבית, תכנון תזרימי מזומנים, סיוע בקבלת הלוואות וקווי אשראי ועוד.
 מתן יעוץ לאלכ"רים בתחומים יחודיים כגון חברות קדישא (בהתאם להוראות המשרד לשירותי דת וחוקים רלוונטיים), מוסדות לחינוך מיוחד (בהתאם להוראות מ.הבריאות ומשרד החינוך) וכד'.
 ביקורת יחידות סמך ממשלתיות.

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית