מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח דניאל כהן
מידע אישי

שימש במספר תפקידים ברשות המיסים בין היתר רכז חוליית חברות , מנהל תחום מיזוגים פיצולים, חטיבה מקצועית רשות המיסים, רפרנט מקצועי במספר פקידי שומה וכן היה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. כיום, מעניק שירותי יעוץ וליווי עסקאות בתחום המיסים וכן ייצוג מול רשות המיסים 050-6220544 dctax@gmail.com

פרסומים אחרונים
סוגיית מיסוי במיזוג בין שתי חברות בהעברת פעילות ונכס מקרקעין
28/03/2024
מועד חבות המס והגשת דוחות לרשות המסים בהליך של פירוק מרצון בחברה
30/01/2024
חישוב נפרד על דיווידנד לבעל מניות מהותי
22/10/2023
מיסוי תמורה שניתנת בשווי מניות מעל שווי המניות שהוסכם בין משקיע לבין חברה שמפתחת אפליקציות
29/08/2023
העברת מניות המוחזקות בשלוש חברות בידי יחיד לחברה קולטת בה מחזיק 100% - על פי סעיף 104א לפקודה
09/05/2023
סוגיית ארוע מס בהעברת מניות בחברה לילדים של בני זוג ידועים בציבור
09/03/2023
סוגיית חברת ארנק לשותפות שהקימה שתי חברות נפרדות ובכל אחת מהן ניתנים שירותים בידי בעל המניות
07/02/2023
אירוע מס בהעברת מניות בידי בעל מניות יוצא לבעל מניות נכנס בתמורה להשקעה כספית שלו לכיסוי חובות החברה
19/12/2022
היבטי מיסוי בפירוק חברה והעברת נכס לבעל המניות ללא תמורה במהלך הפירוק
13/12/2022
בית המשפט "הפך את הקערה על פיה" – רווח ממכירת קערה עתיקה למוזיאון אינו חייב במס לפי פקודת מס הכנסה
04/12/2022
מיסוי הכנסות בן הזוג שהתקבלו לאחר פטירתו ואשתו היא היורשת היחידה
06/11/2022
האם בן הזוג הרשום יכול ליהנות מהפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה שיש לבת הזוג על הכנסותיהם מהשכרת בניין מפעל מאושר
25/10/2022
קיזוז רווח שנבע ממחילת הלוואת בעלים כנגד הפסדים עסקיים מועברים בחברה
20/10/2022
סוגיות מיסוי יתרת חובה של בעל מניות שעולה על 100,000 ש"ח על פי סעיף 3(ט1)
28/09/2022
יתרת חובה של בעל מניות יש לדווח בדוח של בעל המניות על הכנסה לפי סעיף 3(ט1)
23/08/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360