מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד אוהד שילה
מידע אישי

מומחה במסים, עורך דין במשרד שקל ושות' עורכי דין.
תואר ראשון במשפטים, המכללה למנהל; U.S. Business Law Academy, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק.
עו"ד משנת 2019.
חבר בארגונים: לשכת עורכי הדין בישראל.

פרסומים אחרונים
דיווח עסקת רווח הון ממכירת מניות בחברה
15/05/2024
משיכה מחברה על פי סעיף 3ט1 בידי אחד מבעלי המניות שיוחסה לו הכנסה מדיווידנד
16/04/2024
בחינת שיוך ל"חברת ארנק" לחברה שמוחזקת על ידי חברה נוספת ולא על ידי יחיד
07/02/2024
הגדרת הכנסה מעסק או ממשלח יד לצורך ניכוי הוצאות "עסק זעיר" על פי הרפורמה החדשה בחוק ההתייעלות הכלכלית
07/02/2024
חובת הגשת דוח לחברה שפורקה מרצון ברשם החברות ועדיין מסווגת כפעילה אצל פקיד השומה
05/07/2023
רופא בחברה שהוא בעל המניות היחיד בה וכל הכנסותיה מקופת חולים - האם חברת ארנק
29/05/2023
התנאים להעברת מניות לפי סעיף 104א
13/04/2023
הכנסה על פי סעיף 3ט1 לפקודה לבעל מניות בעל חוב לחברה, שלא סגר אותו גם לאחר שמכר את מניותיו בה וחדל להיות בעל מניות
20/03/2023
האם לצורכי ניכוי פחת, על מחיר מקורי של נכס שהועבר לחברה באמצעות סעיף 104א לפקודה, להיקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה וכותרתו
15/03/2023
הכרזה על חלוקת דיווידנד טרם מכירת מניות בחברה תוך הימנעות משימוש בסעיף 94ב לפקודה
19/01/2023
השוואת הצהרת הון בין הראשונה שבה בן הזוג הרשום היה רווק לבין השנייה שבה כבר היה נשוי
30/10/2022
מיסוי העברת פעילות מיחיד לחברה בע"מ של רופא שיניים
28/09/2022
סעיף 9ד' לפקודה – סוגיית הקלות מס על דמי שכירות שמקבלים נישומים בגיל פרישה מנכס באמצעות חברה משפחתית
14/08/2022
חברה שמקבלת מחברה אחרת עמלה חד פעמית - התנאים לבחינת היותה חברת ארנק
09/08/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360