מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד (רו"ח) אבי פרידמן
מידע אישי

מתמחה בתחומי המיסוי השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ וחוקי העידוד מזה למעלה מעשור.
מייסד מיזם TaxView לביקורת מקצועית לדוחות המס.
חבר הסגל הבכיר ומרכז תחום המיסים בחוג לחשבונאות במכללה האקדמית הדסה ירושלים.
בעל תואר ראשון במשפטים וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית (2008) ותואר שני (בהצטיינות) במשפט מסחרי מאוניברסיטת תל-אביב (2013).

פרסומים אחרונים
סוגיית ניצול זיכוי מס זר והתרת היוון הוצאות שלא הוכרו בגין הכנסות מדמי שכירות מקרקעין בחו"ל
12/01/2022
ניכוי הוצאות בחו"ל לבני זוג שעברו להתגורר בחו"ל כנגד הכנסות ממשכורת ממעסיק בחו"ל בשנה שבה הגישו דוח בישראל
17/11/2021
ניכוי פחת מהשקעות שהשקיע תושב ישראל בחברת LLC
10/08/2021
מבחן התושבות לצורך דיווח ומיסוי בישראל לעוסק עצמאי שעבר לחו"ל באמצע השנה
13/07/2021
הכרת הוצאות שהייה בחו"ל לתושב ישראל שנסע לשנתיים
19/05/2021
סוגיית זכות מיסוי ראשונית למדינת ישראל או לארצות הברית לחברה שהתאגדה בישראל ומנוהלת על ידי תושב חוץ
07/04/2021
קיזוז הפסדים מעסק בחו"ל שנשלט ומנוהל מחו"ל
23/02/2021
מיסוי הכנסות מהשקעה בחברת LLC - פרוייקט נדל"ן: האם כנכס בית? דרישת פחת ומסלולי הכנסת שכר דירה
17/01/2021
דיווח בישראל על הכנסות של חברה אנגלית
13/01/2021
שיעור המס על הכנסות ריבית מחו"ל שקיבלה שותפות ישראלית שנתנה הלוואה לחברה אנגלית
22/12/2020
ניכוי מס במקור מתשלומים שמשלמת חברה ישראלית לשותף מהולנד
27/10/2020
מיסוי רווחים שנבעו לתושב ישראל שפתח חברה באסטוניה ועובד מישראל בשליטה מרחוק
04/08/2020
סיווג הכנסה בישראל מפטנט שהמציא תושב ישראל אזרח אמריקאי בתקופת שהייתו בארה"ב במסגרת מחקר באוניברסיטה
12/07/2020
חובת דיווח בישראל בשנת המס בה יוצא תושב ישראל לעבוד בחו"ל באמצע השנה
21/06/2020
הכנסה מניירות ערך אמריקאיות שפטורה בארה"ב האם פטורה גם בישראל
17/05/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית