מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח יובל כהן
מידע אישי

יובל כהן, עו"ד ורו"ח, אשר עד לאחרונה כיהן כפקיד השומה ת"א 5 ופרש מרשות המסים לאחר 21 שנות נסיון ומגוון רחב של תפקידים, בהם סגן פ"ש חולון ומפקח ארצי במחלקת תכנון ומדיניות; במסגרת תפקידיו ליווה תהליכי חקיקה רבים בדיני המס (לרבות האחרונים שבהם), היה נציג בקבוצות עבודה במסגרת ה- OECD, היה שותף ואף הוביל ועדות מקצועיות רבות בנושאים שונים (כגון קיבוצים, יהלומנים, מיסוי הפחתות הון ושערוכים, ניכויים, שומה ועוד). כיום מר כהן הינו שותף במשרד עורכי הדין דרור יצחק ושות', מהמשרדים הבולטים והמובילים בתחום המסים בישראל, ועוסק בכל תחומי המיסוי לרבות מס הכנסה ישראלי ובינלאומי, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מכס ובלו, לרבות בתחום התמריצים והעידוד, ונוגע בכל ענפי הכלכלה, לרבות ענף ההייטק, הנדל"ן, המסחר, ההשקעות ועוד, ומציע ללקוחות המשרד ייעוץ מס מקיף, ליווי בעסקאות, ניהול הליכים בין כותלי בית המשפט, במסגרת הרשויות השונות ומחוצה להם - הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי.

פרסומים אחרונים
פעילות חברה שהקים מורה לנהיגה המספק שירותים ללקוחות שונים שאינם קשורים זה לזה אינה חברת ארנק
16/01/2022
סנקציות על אי הגשת טופס 1350 לפי סעיף 3(ט1)
30/11/2021
מיסוי משיכת רווחים כדיווידנד מחברת ארנק שבידי בעל מניות יחיד שנותן שירות לחברה שהיא לקוחה יחידה שלו באמצעות חברה שבשליטתו
19/01/2021
המנגנון הקבוע בסעיף 3(ט1)((3) לפקודה לעניין משיכת כספים ב-24 החודשים שלאחר מועד ההשבה לחברה
05/02/2020
משיכת כספים מחברה בידי יורשים של נפטר על סמך יתרות הזכות שלו בחברה
13/05/2019
דיווח על דיווידנד לצרכי מס בלבד בגין יתרת חובה של אחד מבעלי המניות שהחברה החליטה לא לגבות ובעתיד לתגמל באופן דומה את בעל המניות השני
11/04/2019
חברת ארנק – הכנסות מריבית והצמדה מפיקדונות וניירות ערך האם בגדר הכנסות משירותים המיוחסות לבעל השליטה
11/04/2019
חברת ארנק - ייחוס רווחים לבעלים ודיווח לרשויות המס כשבמקביל חולק דיבידנד מהחברה ליחיד
24/03/2019
אופן חיוב יתרות חובה בידי בעל מניות מהותי
28/01/2019
יתרת משיכת בעלים כפי שבאה לידי ביטוי בטופס 1350 - סעיף 3(ט)(1)
15/01/2019
החלת סעיף 3(ט) על בעל מניות ביתרת חובה לסוף 2016 שלא הוחזרה ב-2017
07/01/2019
מס חברות, מס שבח ומס רכישה ברכישת נכס מקרקעין בידי יחיד באמצעות חברה המיועד להשכרה ולמכירה
10/12/2018
מיסוי משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי הנחשבת להכנסה בידיו שחויבה במס טרם הגיע "מועד החיוב"
18/11/2018
הפרה של סעיף 104 לפקודה
20/09/2018
חברה בפירוק - מחיקת הון המניות הנפרע כנגד יתרת חובה בעלי מניות
05/09/2018

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית