מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח יובל כהן
מידע אישי

יובל כהן, עו"ד ורו"ח, אשר עד לאחרונה כיהן כפקיד השומה ת"א 5 ופרש מרשות המסים לאחר 21 שנות נסיון ומגוון רחב של תפקידים, בהם סגן פ"ש חולון ומפקח ארצי במחלקת תכנון ומדיניות; במסגרת תפקידיו ליווה תהליכי חקיקה רבים בדיני המס (לרבות האחרונים שבהם), היה נציג בקבוצות עבודה במסגרת ה- OECD, היה שותף ואף הוביל ועדות מקצועיות רבות בנושאים שונים (כגון קיבוצים, יהלומנים, מיסוי הפחתות הון ושערוכים, ניכויים, שומה ועוד). כיום מר כהן הינו שותף במשרד עורכי הדין דרור יצחק ושות', מהמשרדים הבולטים והמובילים בתחום המסים בישראל, ועוסק בכל תחומי המיסוי לרבות מס הכנסה ישראלי ובינלאומי, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מכס ובלו, לרבות בתחום התמריצים והעידוד, ונוגע בכל ענפי הכלכלה, לרבות ענף ההייטק, הנדל"ן, המסחר, ההשקעות ועוד, ומציע ללקוחות המשרד ייעוץ מס מקיף, ליווי בעסקאות, ניהול הליכים בין כותלי בית המשפט, במסגרת הרשויות השונות ומחוצה להם - הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי.

פרסומים אחרונים
מיסוי ודיווח בגין מכירת מניות בידי בעלי מניות לבעל מניות שלישי בהפסקת פעילות של חברה "ריקה"
21/06/2022
מיסוי חלוקת דיווידנד בין חברתי
09/05/2022
עמלת תיווך חד פעמית בסכום גבוה שמקבלת חברה נותנת שירותים – האם תיחשב חברת ארנק בשל כך
24/04/2022
סוגיית "חברת ארנק" לרופא שמועסק הן כשכיר של הקופה והן כנותן שירותים עצמאי לאותה קופה
11/04/2022
3סעיף (ט1) – העמדת נכס אישי של בעל מניות כבטוחה ללקיחת הלוואה
09/03/2022
הגדרת רווחים לעניין סעיף 3(ט1) - משיכות בעלי שליטה
09/03/2022
משיכות בעלים - חיוב לפי ברוטו או נטו?
02/03/2022
מועד רישום דיווידנד בספרי החברה שחולק לבעל מניות על פי סעיף 3(ט1)
01/02/2022
פעילות חברה שהקים מורה לנהיגה המספק שירותים ללקוחות שונים שאינם קשורים זה לזה אינה חברת ארנק
16/01/2022
סנקציות על אי הגשת טופס 1350 לפי סעיף 3(ט1)
30/11/2021
מיסוי משיכת רווחים כדיווידנד מחברת ארנק שבידי בעל מניות יחיד שנותן שירות לחברה שהיא לקוחה יחידה שלו באמצעות חברה שבשליטתו
19/01/2021
המנגנון הקבוע בסעיף 3(ט1)((3) לפקודה לעניין משיכת כספים ב-24 החודשים שלאחר מועד ההשבה לחברה
05/02/2020
משיכת כספים מחברה בידי יורשים של נפטר על סמך יתרות הזכות שלו בחברה
13/05/2019
דיווח על דיווידנד לצרכי מס בלבד בגין יתרת חובה של אחד מבעלי המניות שהחברה החליטה לא לגבות ובעתיד לתגמל באופן דומה את בעל המניות השני
11/04/2019
חברת ארנק – הכנסות מריבית והצמדה מפיקדונות וניירות ערך האם בגדר הכנסות משירותים המיוחסות לבעל השליטה
11/04/2019

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית