סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח (משפטנית) ענבל שני
מידע אישי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי. רו"ח משנת 2005. תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - האוניברסיטה העברית בירושלים. תואר ראשון במשפטים LLB - הקריה האקדמית קרית אונו
טיפלה וליוותה תיקי שומה - חברות, יחידים וניכויים - בסוגיות מורכבות כגון חוקי עידוד, מחירי העברה, זיכויי חו"ל, מסחר במט"ח, נאמנות, קבלנים, השכרת נדל"ן, רכישה עצמית ועוד. מתוקף תפקידה ענבל היתה מעורבת בכלל המחלקות במשרד, הן בהיבט המנהלי והן בהיבט המקצועי וליוותה תיקים משמעותיים במסגרת הליכים משפטיים. השתתפה בועדה ברשות המיסים בנושא מיסוי נאמנויות, אשר גיבשה המלצות שהובילו לתיקון 197 בפרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה. כרכזת חולית נאמנויות בפקיד שומה ת"א 1, רכזה את הפרקטיקה הנהוגה לטיפול והסדרת נאמנויות.
כיום במשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ - עוסקת בייצוג נישומים בפני רשות המיסים בדיוני שומה, ליווי בקבלת החלטות מיסוי, ליווי וייעוץ בעסקאות שונות כגון מיזוגים ורכישות (M&A) ורווחי הון , ליווי בסוגיות חוק עידוד ומחירי העברה בהם יש משקל מכריע לנטל המס והפחתתו. ליווי נאמנויות יוצרים ונהנים במסגרת דיווחיהם לרשויות המס והגעה להסדרים בהקשר זה.

פרסומים אחרונים
יצואן ישיר או עקיף – על פי חוק עידוד השקעות הון
19/02/2020
חלופות מיסוייות לפי סעיף 3(ט1) לפקודה
12/02/2020
יתרת משיכת כספים לבעלי שליטה והטיפול המיסויי בה לפי סעיף 3(ט1) וכהכנסה לפי סעיפי הפקודה
03/02/2020
אין ירושת הפסדים – היערכות בין דורית
27/01/2020
חברה שנותנת שירותים ללקוח אחד שהוא חברה תושבת חוץ – האם חברת ארנק
15/01/2020
אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח – בונוס לעובד או הקצאת מניות
12/01/2020
כללי מיסוי להלוואה בין חברות אחיות
18/12/2019
מיסוי שחקני כדורסל זרים
24/11/2019
שינוי הסכם לניהול ומתן שירותים של נושא משרה בחברת ארנק – עילה לטענת מלאכותיות
29/08/2019
זכות שימוש במאגר מידע - מכר או מתן שירות לתושב חוץ לעניין מע"מ
26/08/2019
בעל שליטה שכיר שמעוניין לקבל שכר באמצעות חברת ניהול בבעלותו
10/06/2019
התנאים המחייבים עולה חדש בהגשת הצהרת הון ודוח שנתי
13/05/2019
יוטל מע"מ על מכירת מניות באשראי!!!
12/05/2019
מע"מ בשיעור אפס בגין רכיב כניסה למסעדות בחבילות תיור, אף שאינו "בידי המסיע אגב הסעה"
26/03/2019
זכאות לפטור ממס על הכנסה יחידה מנכס בית לנכה לפי סעיף 9(5)
11/03/2019
סגור חלון
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית