מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח (משפטנית) ענבל שני
מידע אישי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי. רו"ח משנת 2005. תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - האוניברסיטה העברית בירושלים. תואר ראשון במשפטים LLB - הקריה האקדמית קרית אונו
טיפלה וליוותה תיקי שומה - חברות, יחידים וניכויים - בסוגיות מורכבות כגון חוקי עידוד, מחירי העברה, זיכויי חו"ל, מסחר במט"ח, נאמנות, קבלנים, השכרת נדל"ן, רכישה עצמית ועוד. מתוקף תפקידה ענבל היתה מעורבת בכלל המחלקות במשרד, הן בהיבט המנהלי והן בהיבט המקצועי וליוותה תיקים משמעותיים במסגרת הליכים משפטיים. השתתפה בועדה ברשות המיסים בנושא מיסוי נאמנויות, אשר גיבשה המלצות שהובילו לתיקון 197 בפרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה. כרכזת חולית נאמנויות בפקיד שומה ת"א 1, רכזה את הפרקטיקה הנהוגה לטיפול והסדרת נאמנויות.
כיום במשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ - עוסקת בייצוג נישומים בפני רשות המיסים בדיוני שומה, ליווי בקבלת החלטות מיסוי, ליווי וייעוץ בעסקאות שונות כגון מיזוגים ורכישות (M&A) ורווחי הון , ליווי בסוגיות חוק עידוד ומחירי העברה בהם יש משקל מכריע לנטל המס והפחתתו. ליווי נאמנויות יוצרים ונהנים במסגרת דיווחיהם לרשויות המס והגעה להסדרים בהקשר זה.

פרסומים אחרונים
רווח הון/ הכנסות ממכר פטנט - הוני או פירותי, ובאיזה שיעור?
01/01/2023
רווח הון – מיטלטלין לשימוש אישי, אמנות עתיקה מול אמנות מודרנית (NFT?)
27/11/2022
מהו דינו של פיצוי - החלטת מיסוי
02/11/2022
חוק העידוד - מיהו בעל בניין להשכרה
29/08/2022
על אספקת שירותי דיילות לחנויות בדיוטי פרי יחול מע"מ אפס לפי סעיף 30(א)(5)
31/07/2022
עובדים זרים – האם זכאים לנקודות זיכוי כתושבי ישראל? ומה עם האמנה?
28/06/2022
דיווידנד בידי מלכ"ר
23/05/2022
חוק לעידוד השקעות הון – חלוקה פרו-רטה של "רווחים כלואים"
30/03/2022
החוק לעידוד השקעות הון - הקלה לעניין "מפעל טכנולוגי"
27/01/2022
רכישה ומכירה של דירות נקבעה כפעילות מ"עסק" לצורכי מע"מ
07/12/2021
שיעור המס על רווחים ראויים לחלוקה בחוק עידוד השקעות הון – תתעודדו!
19/08/2021
ביטול הסכם הפצה, פיצוי הוני או פירותי
08/07/2021
מע"מ – חובות אבודים, גם לאחר שלוש השנים? הארכת מועדים
24/05/2021
שווי רכב: החשמל על העובד, והשווי בעינו עומד?
07/03/2021
מיסוי העמדת דירת מגורים ע"י חברת מעטים לשימוש בעל מניותיה לפני כניסת סעיף 3(ט1) לתוקף שנמכרה בשנת המס 2019
03/02/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית