מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ'
מידע אישי

ניר חונוביץ עורך דין, רואה חשבון ובעל תואר שני .M.B.T במיסים בעסקים
מומחה בתחום המיסים בעל ידע וניסיון של למעלה מ 10- שנות עבודה כמפקח ורכז ברשות המיסים, והן כמנהל בכיר בתחום המס במשרדי עורכי דין ורואי חשבון מהמובילים בארץ. לאורך השנים ליווה ניר מגוון רחב של חברות בתחומים שונים בארץ ובחו"ל: אינטרנט, פורקס,פיננסיים, חברות היי-טק וביו-טק, וכן חברות העוסקות בחקלאות, קמעונאות וסחר. ניר מספק שירותי מס ומלווה חברות משלב הקמתן, במהלך פעילותן השוטפת ועד להנפקה, מכירה או פירוק, הן ברמת החברה והן ברמת מיסוי הפרט של מייסדיה. תחומי המסים להלן:
מיסוי חברות - ייעוץ שוטף, טיפול וייצוג בפני רשויות המס, חבילות תגמול עובדים, תכניות אופציות,.FIN48 מיסוי רווחי הון, סקירת דוחות לרבות מיזוגים ורכישות -תכנון מס של עסקאות, ביצוע בדיקת נאותות, בחינת יעילותו המיסויית של אופן הרכישה, טיפול בפניות לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים. התנהלות מול רשויות המס ברמת החברה -ליווי וייצוג במהלך העסקים השוטף, דיוני שומות וליווי החברה בהסדרי מס שונים.סיוע בקבלת אישורי רצף זכויות עובדים -סיוע השגת אישורי המס הנחוצים בתהליך ניוד עובדים.מיסוי פרט-ליווי וסיוע ליחידם בנושאי מיסוי שוטף, תכנון עסקאות, הקמת חברות, הגשת דוחות אישיים, הצהרות הון, דיווחי רווח הון והסדרי מס מול רשויות המס. ייצוג בהליכי גילוי מרצון סיוע וליווי בכל שלבי הגילוי.מיסוי בין לאומי -יעוץ וייצוג בנושאי אמנות מס, מקלטי מס, נאמנויות, תושבים חוזרים, עולים חדשים,תאגידים בינלאומיים, שינוי תושבות )רילוקיישן( וכיו"ב.מיסוי נאמנויות -הגשת דוחות מס, בחינת חשיפות מס בנאמנויות קיימות, סיוע בתכנון המס בייסוד נאמנות חדשה וכן סיוע בפניות להסדרי מס.

פרסומים אחרונים
הפסד הון ממכירת נכס בחו"ל שאינו נייר ערך ומקורו בירידת שער חליפין
14/02/2024
אירוע מס במימוש אופציות שניתנו לעובדת על ידי מעביד זר על פי סעיף 3(ט) לפקודה
07/02/2024
סיווג מחילת חוב של בעל מניות יוצא בחברה שוויתר על כל זכויותיו בה
23/07/2023
אי דיווח על הכנסה מקבלת דיווידנדים מתשואה בגין השקעות בחו"ל
03/07/2023
אירוע מס בדילול מניות בחברה עקב הנפקה חדשה למשקיע זר
28/05/2023
היבטי מס בהקצאת מניות חדשות למנהל נוסף בחברה (בכובעו כיחיד)
23/03/2023
מיסוי קבלת אופציות בידי נישום מחברה שלא בשליטתו תמורת עמלת תיווך
28/02/2023
חבות המס ומועד דיווח המס במתן אופציות לנותן שירותים בחברה פרטית
12/06/2022
מיסוי רווח הון ממכירת מניות שעולה לכדי עסק או ממימוש הוני שאינו עולה לכדי עסק
12/05/2022
עמדת מס הכנסה בעניין העסקת מנהל בשכר בחברה שלה הכנסות רק מניירות ערך המנוהלים על ידי חברות השקעה חיצוניות
09/02/2022
היבטי מע"מ ומס הכנסה ברכישת דירת מגורים בידי חברה למטרת הלנת עובדי החברה
18/05/2021
חישוב רווח הון/ הפסד הון במכירת מניות שנרכשו ונמכרו במט"ח
11/04/2021
מועד דיווח על רווח הון שתמורתו בעסקה תהיה במועד עתידי לפי הוראות חוזר מ"ה 19/2018
22/03/2021
הכרה בהכנסה של שיערוך נכסים דיגיטליים
18/02/2021
קיזוז הוצאות עמלות קנייה ומכירה, הפרשי שער ודמי ניהול מרווח הון בתיק ניירות ערך
28/01/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360