מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי
מידע אישי

רואה חשבון (משפטן), בעל ניסיון ממחלקות מס במשרדי רואי חשבון ועריכת דין גדולים בתחומי המס השונים לרבות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, תכנוני מס, ליווי בדיוני מס עם רשויות המס והמחלקות המקצועיות שברשות המסים
אלי מתמחה בייעוץ וטיפול בסוגיות מיסוי ליחידים וחברות בעיקר בתחום מיסוי ישראל לרבות סוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק

פרסומים אחרונים
מיסוי העברת נכסי מקרקעין ללא תמורה מבעלי מניות בחברה שאינה איגוד מקרקעין לחברות נפרדות שיוקמו בידי כל אחד מהם בנפרד
31/10/2021
פתיחת חברה במס הכנסה
19/10/2021
מיסוי רווחי אקוויטי ממכירת מניות על ידי חברה המחזיקה באחרת
17/10/2021
מיסוי מכירת מוניטין מעסק לחברה בבעלותו של בעל העסק והפחתתו לאורך שנים
04/10/2021
הכנסה ממכירת נכס בחברה בת של עמותה האם תיחשב לדיווידנד בעמותה
19/08/2021
לא אושר שימוע בעניין פסילת ספרים מאחר שהוגש באיחור
31/05/2021
הכרה בהוצאות משפטיות לאחר סגירת העסק
19/05/2021
סיווג ודיווח לצרכי מס - מתן הלוואה משתתפת ברווחים מאדם פרטי לחברה
27/04/2021
מסלולי המיסוי ברכישה עצמית של מניות מעובדי החברה – הנפקת אופציית PUT
06/04/2021
היבטי מיסוי והשלכותיהם בסוגיית הקמת שותפות או חברה כשאין צפי להכנסות ולפעילות עסקית בתקופה הראשונה
15/03/2021
השלכות המס בהקמת חברה שתחזיק בנאמנויות ותכלול גם פעילות עסקית רגילה וגם פעילות בתחום הנאמנויות
02/03/2021
הליך הודעת חברה משפחתית לפקיד השומה על ייחוס דיווידנד לתקופה לפני היותה חברה משפחתית
10/02/2021
דיווח לפקיד השומה על נאמנות בידי נישום שמנהל כספי ירושה מאביו שנפטר בנאמנות עבור אחיו
20/01/2021
סיווג חברה כאיגוד מקרקעין
14/01/2021
מכירת תיק לקוחות בידי סוכן ביטוח שירש את התיק מאביו – האם מכירת מוניטין
13/01/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית