מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי
מידע אישי

רואה חשבון (משפטן), בעל ניסיון ממחלקות מס במשרדי רואי חשבון ועריכת דין גדולים בתחומי המס השונים לרבות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, תכנוני מס, ליווי בדיוני מס עם רשויות המס והמחלקות המקצועיות שברשות המסים
אלי מתמחה בייעוץ וטיפול בסוגיות מיסוי ליחידים וחברות בעיקר בתחום מיסוי ישראל לרבות סוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק

פרסומים אחרונים
מסלולי המיסוי ברכישה עצמית של מניות מעובדי החברה – הנפקת אופציית PUT
06/04/2021
היבטי מיסוי והשלכותיהם בסוגיית הקמת שותפות או חברה כשאין צפי להכנסות ולפעילות עסקית בתקופה הראשונה
15/03/2021
השלכות המס בהקמת חברה שתחזיק בנאמנויות ותכלול גם פעילות עסקית רגילה וגם פעילות בתחום הנאמנויות
02/03/2021
הליך הודעת חברה משפחתית לפקיד השומה על ייחוס דיווידנד לתקופה לפני היותה חברה משפחתית
10/02/2021
דיווח לפקיד השומה על נאמנות בידי נישום שמנהל כספי ירושה מאביו שנפטר בנאמנות עבור אחיו
20/01/2021
סיווג חברה כאיגוד מקרקעין
14/01/2021
מכירת תיק לקוחות בידי סוכן ביטוח שירש את התיק מאביו – האם מכירת מוניטין
13/01/2021
העברת מניות לחברה באמצעות שימוש בסעיף 104א לפקודה
22/12/2020
חישוב סכום אינפלציוני חייב על רווח ממכירת דירה בחו"ל – טרם תיקון 168 לפקודה
24/11/2020
מיסוי העברת נכס במסגרת שינוי מבנה על פי סעיף 104ה לפקודה
24/11/2020
חלוקת רווחים בחברה שהוקמה על ידי בעל מניות שהלווה כספים להקמתה בטרם הצטרפו בעלי מניות נוספים
27/10/2020
רישום בדוחות כספיים יתרת חו"ז של בעל מניות שנפטר וההשלכות לפי סעיף 3 (ט1)
08/09/2020
מיסוי פיצוי מחברת ביטוח שמקבלת חברה בגין פוליסת ביטוח אנשי ביטוח שעשה בעל מניות שהלך לעולמו
01/09/2020
אירוע מס בהמרת מניות רגילות של בן למניות נדחות
11/08/2020
אירוע המס בהקצאת אופציות למנכ"ל בחברה פרטית יהיה במועד המרת האופציות למניות
27/07/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי למעסיקים - אפריל 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות