מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי
מידע אישי

רואה חשבון (משפטן), בעל ניסיון ממחלקות מס במשרדי רואי חשבון ועריכת דין גדולים בתחומי המס השונים לרבות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, תכנוני מס, ליווי בדיוני מס עם רשויות המס והמחלקות המקצועיות שברשות המסים
אלי מתמחה בייעוץ וטיפול בסוגיות מיסוי ליחידים וחברות בעיקר בתחום מיסוי ישראל לרבות סוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק

פרסומים אחרונים
חובת מיסוי, דיווח ורישום לחברה שעורכת הגרלות על פי אישור משרד האוצר
31/03/2024
הודעה על הפיכת חברת בית לחברה רגילה
07/11/2023
מיסוי מכירת פעילות מחברה לעמותה
24/10/2023
דיווח הכנסה של חברה שהיא שותפה בשותפות
23/07/2023
מיסוי חלוקת דיווידנד על פי הוראות סעיף 3(ט1) במפעל מועדף
28/05/2023
סוגיית הפסד הון במתן הלוואה שלא הוחזרה
16/04/2023
הצגת הכנסות והפסדים נטו במאזן של חברה משפחתית
08/02/2023
מכירת אחזקות בידי בעל מניות המפצל את התמורה מהמכירה בין שתי חברותיו
10/07/2022
אירוע מס ברכישת מניות בחברה בידי צד ג' והנפקה מחודשת לחברה
06/04/2022
סוגיית אירוע במס בהקצאת מניות הטבה לבעלי מניות קיימים
22/03/2022
מיסוי מכירת זכות בשותפות
14/02/2022
מיסוי רווח בגין מוניטין במכירת עסק
02/02/2022
ניכוי ריבית המשולמת בגין מינוף השקעה בניירות ערך מהמס המשולם במכירתם
02/02/2022
מסלול מיסוי אופציות לעובד שימומשו כשלוש שנים לאחר הקצאתן
20/01/2022
שותפות רשומה - פתיחת תיקים ברשות המסים
02/01/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360