סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אלי יזרעאלי
מידע אישי

רואה חשבון (משפטן), ממחלקת המסים במשרד פרל כהן צדק ברץ לצר.

אלי הינו בעל ניסיון בתחומי המס השונים לרבות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, תכנוני מס, ליווי בדיוני מס עם רשויות המס והמחלקות המקצועיות שברשות המסים
אלי מתמחה בייעוץ וטיפול בסוגיות מיסוי ליחידים וחברות בעיקר בתחום מיסוי ישראל לרבות סוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק.
כמו כן משתתף אלי בכתיבת חומר מקצועי ומאמרים מקצועיים המתפרסמים בכתבי עת ובעלוני הפירמה
אלי עבד מספר שנים במחלקת המסים במשרד BDO והינו בוגר תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות, וכן תואר ראשון במשפטים LLB.

פרסומים אחרונים
ניכוי מס במקור מתמורה בגין רווח הון ממכירת מניות לזרים
07/07/2020
חובת דיווח בדו"ח אישי של בעל מניות בגין משיכת כספים מחברה
21/06/2020
ניכוי הוצאות בגין תשלום ריבית והפרשי שער על הלוואה שקיבלה חברה מתושב חוץ
06/04/2020
שיעור המס על הכנסה מריבית המתקבלת בידי בעלי שליטה שנתנו הלוואה לחברתם
11/02/2020
מיסוי השקעה בחברת נדל"ן זרה
24/11/2019
החלת סעיף 3(ט1) –על משיכה מצרפית של בני זוג שהם בעלי מניות בחברה
24/11/2019
דיווח למ"ה ומע"מ וגובה הריבית על הלוואה שנותנת חברה שעוסקת בליווי פיננסי לחברה אחרת
11/11/2019
אין נפקות להחלת סעיף 3(ט1) ולמיסוי דיווידנד במידה והכנסה של חברת ארנק מוסתה בתיק של בעל המניות
03/10/2019
מיסוי הלוואה מבנק דרך החברה שלוקח בן של בעל המניות למטרת רכישת נכס פרטי
23/09/2019
סיווגה של נאמנות תושבי ישראל לעניין מס
09/09/2019
הכרה בהוצאות ריבית על הלוואות המירות
23/07/2019
בחינת תחולת כניסה של חברה להגדרת איגוד מקרקעין
09/07/2019
בסיס הדיווח לצרכי מס לקרן גידור
19/05/2019
תחולת סעיף 62א(א) לפקודה על הכנסה מחברה זרה המהווה 70% מהכנסה של חברה ישראלית
18/03/2019
שותפות/ חברה שקופה שהיא בעלת מניות בחברות בחו"ל
22/01/2019
סגור חלון
השתלמות מע"מ - אוגוסט
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית