מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח יוסי ירון
מידע אישי
יוסי ירון רו"ח MBA, מייסד משרד המתמחה במיסוי ותמריצי מדינה, מספר טל': 077-7500203, אימייל: yaronycpa@gmail.com. רו"ח יוסי ירון מתמחה בתחומי עידוד השקעות הון ומס הכנסה, לרבות מיסוי חברות ויחידים, מיסוי בינלאומי, רילוקיישן ואופציות לעובדים. במסגרת עבודתו עוסק יוסי בייצוג חברות ויחידים בפני רשויות המס, בהשגת אישורים והחלטות מיסוי מרשות המיסים, בעריכת חוות דעת ובייעוץ וליווי חברות בתחום עידוד השקעות הון לצורך קבלת הטבות מקסימליות. רו"ח יוסי ירון כיהן עד לאחרונה כמנהל תחום עידוד השקעות הון ורפרנט מקצועי לפקידי השומה בחטיבה המקצועית שברשות המיסים. במסגרת תפקידו הוביל רפורמות ותיקוני חקיקה בחוקי המס ובפרט בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון 68 למפעל מועדף, תיקון 60 למפעל מוטב, תיקון 69 חוק הרווחים הכלואים ועוד). היה שותף מוביל בקביעת מדיניות רשות המיסים בתחום עידוד השקעות הון וחבר בוועדות אסטרטגיות בתחומי המיסוי ועידוד השקעות הון (הוועדה לבחינה מחודשת של החוק לעידוד השקעות הון, הוועדה ליישום חוק הרווחים הכלואים, הצוות לקביעת השלכות המס בעקבות שינוי מודל עסקי, הוועדה לבחינת השלכות המס הנובעות ממכירת קופו"ג וקרנות הנאמנות על ידי הבנקים בעקבות וועדת בכר ועוד). יוסי ערך וכתב חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע והיה חבר במשך שנים רבות בצוות ליישום ועריכת חוברת המס "דע את זכויותיך". הנפיק מאות רבות של החלטות מיסוי ("רולינגים") וערך ימי עיון והשתלמויות בתחומי המיסים וחוקי העידוד לרבות בפני לשכות מקצועיות שונות (לשכת רואי חשבון וגופים אחרים). עיסוקים נוספים: עוסק כמרצה בתחומי המיסים במוסדות אקדמיים (תואר ראשון ושני) ובלשכות השונות. כמו כן משמש כיועץ בתחום עידוד השקעות הון לגופים מוסדיים שונים.
פרסומים אחרונים
הטבות מס להפעלת בית מלון בירושלים על פי החוק עידוד השקעות הון
06/04/2021
הטבת מס לחברה העוסקת בפיתוח תוכנה
25/03/2021
הגשת בקשה לקבלת הטבות מס בטופס 908 להכרה כמפעל מועדף
22/03/2021
הזכאות לקבלת הטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון לחברה שמפתחת משחקים בישראל ומוכרת ללקוחות חו"ל שמנכים ממנה מס במקור בחו"ל
17/03/2021
השכרת דירות לעמותה במסגרת החוק לעידוד השכרת דירות
15/03/2021
הטבות מס הניתנות למפעל ייצור מזון על פי החוק לעידוד השקעות הון
10/03/2021
שילוב בין מסלול מפעל מאושר למסלול 10%
28/02/2021
סיווג הכנסה מ"נכס לא מוחשי המשמש לשיווק" על פי הגדרת הכנסה טכנולוגית מועדפת בתקנות לעידוד השקעות הון
04/02/2021
התנאים להגדרת מפעל מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף על פי החוק לעידוד השקעות הון
04/02/2021
מיסוי הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן שיש למפעל מועדף
21/01/2021
שיעור המס על חלוקת דיבידנד מרווחי מפעל תעשייתי שנהנו מהטבות מפעל מאושר או מוטב – שנת בחירה לפני 2014
21/01/2021
מכונות וציוד לגביהם חלות תקנות פחת מואץ בתקופת נגיף הקורונה – הוראת שעה
21/01/2021
חברה שהוקמה לצורך השקעה ביצור אנרגיה סולרית אינה "צרכן ביתי" ולא זכאית להטבות מס
04/01/2021
מענקי הקורונה לעניין מחזור לקביעת אחוז היצוא במפעל מועדף
03/01/2021
שיעור פחת על יחידת נופש במלון
29/12/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי למעסיקים - אפריל 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות