מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח יוסי ירון
מידע אישי
יוסי ירון רו"ח MBA, מייסד משרד המתמחה במיסוי ותמריצי מדינה, מספר טל': 077-7500203, אימייל: yaronycpa@gmail.com. רו"ח יוסי ירון מתמחה בתחומי עידוד השקעות הון ומס הכנסה, לרבות מיסוי חברות ויחידים, מיסוי בינלאומי, רילוקיישן ואופציות לעובדים. במסגרת עבודתו עוסק יוסי בייצוג חברות ויחידים בפני רשויות המס, בהשגת אישורים והחלטות מיסוי מרשות המיסים, בעריכת חוות דעת ובייעוץ וליווי חברות בתחום עידוד השקעות הון לצורך קבלת הטבות מקסימליות. רו"ח יוסי ירון כיהן עד לאחרונה כמנהל תחום עידוד השקעות הון ורפרנט מקצועי לפקידי השומה בחטיבה המקצועית שברשות המיסים. במסגרת תפקידו הוביל רפורמות ותיקוני חקיקה בחוקי המס ובפרט בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון 68 למפעל מועדף, תיקון 60 למפעל מוטב, תיקון 69 חוק הרווחים הכלואים ועוד). היה שותף מוביל בקביעת מדיניות רשות המיסים בתחום עידוד השקעות הון וחבר בוועדות אסטרטגיות בתחומי המיסוי ועידוד השקעות הון (הוועדה לבחינה מחודשת של החוק לעידוד השקעות הון, הוועדה ליישום חוק הרווחים הכלואים, הצוות לקביעת השלכות המס בעקבות שינוי מודל עסקי, הוועדה לבחינת השלכות המס הנובעות ממכירת קופו"ג וקרנות הנאמנות על ידי הבנקים בעקבות וועדת בכר ועוד). יוסי ערך וכתב חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע והיה חבר במשך שנים רבות בצוות ליישום ועריכת חוברת המס "דע את זכויותיך". הנפיק מאות רבות של החלטות מיסוי ("רולינגים") וערך ימי עיון והשתלמויות בתחומי המיסים וחוקי העידוד לרבות בפני לשכות מקצועיות שונות (לשכת רואי חשבון וגופים אחרים). עיסוקים נוספים: עוסק כמרצה בתחומי המיסים במוסדות אקדמיים (תואר ראשון ושני) ובלשכות השונות. כמו כן משמש כיועץ בתחום עידוד השקעות הון לגופים מוסדיים שונים.
פרסומים אחרונים
הטבות מס למפעל טכנולוגי באשקלון על פי החוק לעידוד השקעות הון
14/02/2024
מפעל מועדף
26/12/2023
תנאי להעסקת עובדים במפעל תעשייתי כדי לעמוד בדרישת חוק עידוד השקעות הון - מפעל טכנולוגי מועדף
13/08/2023
התנאים לקיומה של חברה עם מפעל בר תחרות על פי החוק לעידוד השקעות
30/07/2023
קיזוז הפסדים מהשכרת בניין מאושר בפרויקט תמ"א 38/1 שהוחל עליו חוק עידוד השקעות הון
20/07/2023
התנאים להגדרת מפעל טכנולוגי מועדף
10/07/2023
קיזוז הפסד ממפעל מועדף מהכנסות מימון רגילות
28/06/2023
דרישת הוצאות מחקר ופיתוח שהוונו לעלות הנכס
23/04/2023
נוהלי דיווח לרשות המסים על מכירת דירה בבניין בעל מפעל מאושר להשכרת דירות
28/03/2023
שיעור המס בגין דיווידנד שמשולם לתושב ארצות הברית מרווחי מפעל מאושר/ מעורב בישראל
27/03/2023
ניכוי דיווידנד מהכנסת חברה שיש לה הכנסות מבניין מאושר על פי החוק לעידוד השקעות הון
09/02/2023
סוגיית הכנסות המימון בחברה תעשייתית בעניין חוק עידוד התעשייה
08/05/2022
הטבות המס ואישור לבניין מאושר להשכרה שזכאי להם אדם פרטי
22/03/2022
חלוקת דיווידנד שמקורו במפעל מאושר על פי סעיף 47(ב) לחוק לעידוד השקעות הון
22/03/2022
הפסקת העסקת עובדים במפעל מועדף והשפעתה על המשך הטבות המס על פי החוק לעידוד השקעות הון
22/03/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360