מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח יוסי ירון
מידע אישי
יוסי ירון רו"ח MBA, מייסד משרד המתמחה במיסוי ותמריצי מדינה, מספר טל': 077-7500203, אימייל: yaronycpa@gmail.com. רו"ח יוסי ירון מתמחה בתחומי עידוד השקעות הון ומס הכנסה, לרבות מיסוי חברות ויחידים, מיסוי בינלאומי, רילוקיישן ואופציות לעובדים. במסגרת עבודתו עוסק יוסי בייצוג חברות ויחידים בפני רשויות המס, בהשגת אישורים והחלטות מיסוי מרשות המיסים, בעריכת חוות דעת ובייעוץ וליווי חברות בתחום עידוד השקעות הון לצורך קבלת הטבות מקסימליות. רו"ח יוסי ירון כיהן עד לאחרונה כמנהל תחום עידוד השקעות הון ורפרנט מקצועי לפקידי השומה בחטיבה המקצועית שברשות המיסים. במסגרת תפקידו הוביל רפורמות ותיקוני חקיקה בחוקי המס ובפרט בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון 68 למפעל מועדף, תיקון 60 למפעל מוטב, תיקון 69 חוק הרווחים הכלואים ועוד). היה שותף מוביל בקביעת מדיניות רשות המיסים בתחום עידוד השקעות הון וחבר בוועדות אסטרטגיות בתחומי המיסוי ועידוד השקעות הון (הוועדה לבחינה מחודשת של החוק לעידוד השקעות הון, הוועדה ליישום חוק הרווחים הכלואים, הצוות לקביעת השלכות המס בעקבות שינוי מודל עסקי, הוועדה לבחינת השלכות המס הנובעות ממכירת קופו"ג וקרנות הנאמנות על ידי הבנקים בעקבות וועדת בכר ועוד). יוסי ערך וכתב חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע והיה חבר במשך שנים רבות בצוות ליישום ועריכת חוברת המס "דע את זכויותיך". הנפיק מאות רבות של החלטות מיסוי ("רולינגים") וערך ימי עיון והשתלמויות בתחומי המיסים וחוקי העידוד לרבות בפני לשכות מקצועיות שונות (לשכת רואי חשבון וגופים אחרים). עיסוקים נוספים: עוסק כמרצה בתחומי המיסים במוסדות אקדמיים (תואר ראשון ושני) ובלשכות השונות. כמו כן משמש כיועץ בתחום עידוד השקעות הון לגופים מוסדיים שונים.
פרסומים אחרונים
טופסי מס הכנסה מס' 5950 ומס' 5952 לאישור רואה חשבון בגין הוצאות מחקר ופיתוח בהתאם לאישור המדען הראשי
12/01/2022
ביטול מעמד "בניין מאושר להשכרה" לבניין שלא עמד בשנה השישית במגבלת ממוצע ההכנסות מדמי השכירות
10/01/2022
תיקון החוק לעידוד השקעות הון – הטבות מס לבניין להשכרה למגורים בהשכרה מוסדית לטווח ארוך
13/12/2021
אפשרות בחירה לסירוגין בין מפעל טכנולוגי ובין מפעל מוטב
08/12/2021
שיעורי מס חברות מופחתים למפעל מועדף הפותח משרד בצפון הארץ
25/11/2021
קיזוז הפסדים שנוצרו בשל פחת מואץ בבניין מאושר להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון
08/11/2021
ניכוי בגין השקעה בחברת מטרה שהוצאה בשנת 2018 וקוזזה חלקית ב2019 כנגד הכנסה בשנת 2020
31/10/2021
הטבות מס בתזכיר החוק לעידוד תעשיות עתירות ידע - חוק האנג'לים החדש
24/10/2021
הגדרת "רכיב במוצר" לפי התקנות לעידוד השקעות הון
18/10/2021
התנאים לקבלת מענקי מדינה למפעל תעשייתי במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
10/08/2021
האם ניתן לנטרל מכירת מלאי של "מפעל מועדף" ממכירת פעילותו לצורך בדיקת זכאות להטבות מס למפעל מועדף
08/08/2021
ניכוי הוצאות לתושב חוץ שהשקיע בישראל במו"פ על פי חוק האנג'לים
27/07/2021
שיעור המס על דיווידנד המחולק מרווחי חברה בעלת הכנסות מבניין מאושר להשכרה על פי חוק עידוד השקעות הון
15/06/2021
שיעור המס על דיווידנד שמקורו בהכנסה מועדפת מחברה ישראלית שנמצאת במסלול מס מועדף
01/06/2021
מכירת זכות בשותפות שמחזיקה בניין בו יחידות דיור להשכרה על פי החוק לעידוד השקעות הון
31/05/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית