מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח יוסי ירון
מידע אישי
יוסי ירון רו"ח MBA, מייסד משרד המתמחה במיסוי ותמריצי מדינה, מספר טל': 077-7500203, אימייל: yaronycpa@gmail.com. רו"ח יוסי ירון מתמחה בתחומי עידוד השקעות הון ומס הכנסה, לרבות מיסוי חברות ויחידים, מיסוי בינלאומי, רילוקיישן ואופציות לעובדים. במסגרת עבודתו עוסק יוסי בייצוג חברות ויחידים בפני רשויות המס, בהשגת אישורים והחלטות מיסוי מרשות המיסים, בעריכת חוות דעת ובייעוץ וליווי חברות בתחום עידוד השקעות הון לצורך קבלת הטבות מקסימליות. רו"ח יוסי ירון כיהן עד לאחרונה כמנהל תחום עידוד השקעות הון ורפרנט מקצועי לפקידי השומה בחטיבה המקצועית שברשות המיסים. במסגרת תפקידו הוביל רפורמות ותיקוני חקיקה בחוקי המס ובפרט בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון 68 למפעל מועדף, תיקון 60 למפעל מוטב, תיקון 69 חוק הרווחים הכלואים ועוד). היה שותף מוביל בקביעת מדיניות רשות המיסים בתחום עידוד השקעות הון וחבר בוועדות אסטרטגיות בתחומי המיסוי ועידוד השקעות הון (הוועדה לבחינה מחודשת של החוק לעידוד השקעות הון, הוועדה ליישום חוק הרווחים הכלואים, הצוות לקביעת השלכות המס בעקבות שינוי מודל עסקי, הוועדה לבחינת השלכות המס הנובעות ממכירת קופו"ג וקרנות הנאמנות על ידי הבנקים בעקבות וועדת בכר ועוד). יוסי ערך וכתב חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע והיה חבר במשך שנים רבות בצוות ליישום ועריכת חוברת המס "דע את זכויותיך". הנפיק מאות רבות של החלטות מיסוי ("רולינגים") וערך ימי עיון והשתלמויות בתחומי המיסים וחוקי העידוד לרבות בפני לשכות מקצועיות שונות (לשכת רואי חשבון וגופים אחרים). עיסוקים נוספים: עוסק כמרצה בתחומי המיסים במוסדות אקדמיים (תואר ראשון ושני) ובלשכות השונות. כמו כן משמש כיועץ בתחום עידוד השקעות הון לגופים מוסדיים שונים.
פרסומים אחרונים
התנאים לקבלת מענקי מדינה למפעל תעשייתי במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
10/08/2021
האם ניתן לנטרל מכירת מלאי של "מפעל מועדף" ממכירת פעילותו לצורך בדיקת זכאות להטבות מס למפעל מועדף
08/08/2021
ניכוי הוצאות לתושב חוץ שהשקיע בישראל במו"פ על פי חוק האנג'לים
27/07/2021
שיעור המס על דיווידנד המחולק מרווחי חברה בעלת הכנסות מבניין מאושר להשכרה על פי חוק עידוד השקעות הון
15/06/2021
שיעור המס על דיווידנד שמקורו בהכנסה מועדפת מחברה ישראלית שנמצאת במסלול מס מועדף
01/06/2021
מכירת זכות בשותפות שמחזיקה בניין בו יחידות דיור להשכרה על פי החוק לעידוד השקעות הון
31/05/2021
פטור ממחצית האגרה בעד חלק מבניין המיועד להשכרה על פי פרק שביעי 1 בחוק לעידוד השקעות הון
31/05/2021
הטבות מס ושאלת פטור ממע"מ במכירת בניין להשכרה שחציו לא משמש להשכרה
30/05/2021
האם הוארך תוקפה של הוראת השעה לגבי חוק האנג'לים
25/05/2021
הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון באזור תעשיה דרומי אשקלון
20/05/2021
חוק האנג'לים והתנאים הקבועים בהגדרת חברת מטרה לצורך קבלת אישורי רשות החדשנות להוצאות המחקר והפיתוח
20/05/2021
פחת מואץ לפי חוק עידוד השקעות הון
18/05/2021
הגדרת בניין בחוק לעידוד השקעות הון לעניין חלק מבניין להשכרה ומספר הדירות בו
18/05/2021
מועד התרת מכירת דירות בבניין מאושר להשכרה על פי החוק לעידוד השקעות הון
28/04/2021
אישור חלק מבניין מאושר להשכרה
28/04/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה