מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
יועץ מס מיכאל גל
מידע אישי
יועץ מס מיכאל גל. מומחה במיסוי המגזר החקלאי. משרד זיו האפט רואי חשבון. לשעבר מנהל תחום המגזר החקלאי ברשות המסים
פרסומים אחרונים
מיסוי הכנסה מחקלאות לבעל מקצוע חופשי
17/10/2021
חישוב מלאי בכלבייה
06/10/2021
דיווח על הכנסות של חבר קיבוץ מתחדש שעובד כשכיר וכעצמאי מחוץ לקיבוץ
06/10/2021
שיעור המס על חלוקת רווחים באגודה שיתופית חקלאית
31/08/2021
ניכוי מס במקור בידי ועד מקומי של אגודה חקלאית המנהל את חשבונותיו בעצמו
24/08/2021
מכסת עדר צאן לפתיחת תיק במס הכנסה
14/07/2021
סיווג הכנסות מעורבות הנובעות מרכישת יער של עצים שישמש בעתיד גם לאטרקציה תיירותית
20/05/2021
חובת הערכת מלאי עדר צאן ובקר על פי חוזרי מס הכנסה
20/05/2021
אפשרויות לחישוב עלות ערך מלאי עדר צאן
06/05/2021
חובת הדיווח והצגת נתונים בהצהרת הון לנישום עצמאי שהפך להיות חבר קיבוץ
04/05/2021
הגשת דוחות לרשויות המס בידי חבר קיבוץ שיש לו הכנסות גם כשכיר
29/04/2021
הגשת דוח לחבר קיבוץ שיש לו בנוסף הכנסה מעסקת שבח בגינה מבקש לעשות פריסת מס שבח
19/04/2021
חובת פתיחת תיק במע"מ וסיווג עוסק במס הכנסה לאדם שבבעלותו משק חקלאי המניב הכנסות מהשכרת חלקות חקלאיות
16/03/2021
היקף ניהול פנקסים לחקלאים בעלי מטעים נקבע על פי תוספת י"ב להוראות על פי מספר דונמים ולא על פי המחזור העסקי
02/03/2021
חלוקת דיווידנד והשלכות המס באגודה שיתופית חקלאית שסיימה פעילותה ונותרו בה עודפים
28/02/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה