מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
יועץ מס מיכאל גל
מידע אישי
יועץ מס מיכאל גל. מומחה במיסוי המגזר החקלאי. משרד זיו האפט רואי חשבון. לשעבר מנהל תחום המגזר החקלאי ברשות המסים
פרסומים אחרונים
אפשרויות לחישוב עלות ערך מלאי עדר צאן
06/05/2021
חובת הדיווח והצגת נתונים בהצהרת הון לנישום עצמאי שהפך להיות חבר קיבוץ
04/05/2021
הגשת דוחות לרשויות המס בידי חבר קיבוץ שיש לו הכנסות גם כשכיר
29/04/2021
הגשת דוח לחבר קיבוץ שיש לו בנוסף הכנסה מעסקת שבח בגינה מבקש לעשות פריסת מס שבח
19/04/2021
חובת פתיחת תיק במע"מ וסיווג עוסק במס הכנסה לאדם שבבעלותו משק חקלאי המניב הכנסות מהשכרת חלקות חקלאיות
16/03/2021
היקף ניהול פנקסים לחקלאים בעלי מטעים נקבע על פי תוספת י"ב להוראות על פי מספר דונמים ולא על פי המחזור העסקי
02/03/2021
חלוקת דיווידנד והשלכות המס באגודה שיתופית חקלאית שסיימה פעילותה ונותרו בה עודפים
28/02/2021
הכרה בהוצאות שהושקעו במשק חקלאי לפני צמיחת היבול וקבלת ההכנסות; הכרה בהוצאות השבחת סוסים ורישום מלאי סוסים
09/02/2021
פחת בגין מטע הדרים
15/12/2020
הערכת מצאי (מלאי לסוף שנה) של חברה שמגדלת קנאביס רפואי בשלבים ובתאי גידול שונים
06/12/2020
הכרה בניכוי הוצאות גידולים חקלאיים
28/10/2020
הכרה בהוצאות טרום עסקיות לחקלאי
22/10/2020
מיסוי ודיווח לרשויות המס לחבר קיבוץ המנהל עסק עצמאי
21/09/2020
מבנה חקלאי בידי עוסק בחקלאות זכאי לפחת בשיעור 12.5%
09/09/2020
חבר קיבוץ שיתופי המגיש דוח על הכנסתו שלא דווחה בקיבוץ זכאי ליהנות מזיכויים ומדרגות מס שלא נדרשו בקיבוץ
07/09/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות