סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
יועץ מס מיכאל גל
מידע אישי
יועץ מס מיכאל גל. מומחה במיסוי המגזר החקלאי. משרד זיו האפט רואי חשבון. לשעבר מנהל תחום המגזר החקלאי ברשות המסים
פרסומים אחרונים
הגשת דוח שנתי על ידי חבר קיבוץ מתחדש
30/07/2020
מיסוי שירותים שנותן חבר אגודה שיתופית בתמורה לפטור ממסי שמירה
28/07/2020
אגודת מים שהינה אגודה שיתופית חקלאית אינה מוסד ציבורי ולכן תגיש דוחות מס בטופס 1214 ככל תאגיד
08/07/2020
נוהל הפחתת השקעה במטעים שטרם הניבו פרי
21/06/2020
ניכוי סכומים שמשלם חבר קיבוץ מתחדש כערבות הדדית לקיבוץ
23/04/2020
מס יסף בגין הכנסות מדווחות לקיבוץ של חבר קיבוץ שבחר שיחול עליו סעיף 60א לפקודה
21/04/2020
אגודה שיתופית שבתחומה בריכה האם חייבת במע"מ על ההכנסות
19/04/2020
הגדרת "משק חקלאי" על פי תקנה 16 לתקנות מס רכישה
05/04/2020
אין החזר מס לחבר קיבוץ בשנת 2016 טרם שונה החוק – מאחר ולא היה נישום לצרכי מס בשנה זו
05/04/2020
מיסוי הכנסה מחלוקת רווחים לחברים באגודה שיתופית חקלאית
02/04/2020
רישום הפסד מעסק של חבר קיבוץ בטופס 1301
24/02/2020
חובת פתיחת תיק במס הכנסה לחבר קיבוץ שהוא גם בעל שליטה בחברה
24/02/2020
סימון חבר קיבוץ בטופס 101 לעובד שכיר שעובד מחוץ לקיבוץ הוא אינפורמטיבי בלבד
23/02/2020
מענק עבודה – "מס הכנסה שלילי" לעצמאי בעל משק חקלאי עליו בנוי ביתו
11/02/2020
מיסוי הכנסות מתקציב שמתקבל מקיבוץ לחבר קיבוץ שהוא גם שכיר שמקבל תלוש משכורת ממקום אחר
24/11/2019
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית