מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אליק גנדלמן
מידע אישי

רואה חשבון מומחה במיסים ראש הצוות המקצועי במערכת "כל-מס". בוגר אוניברסיטת תל-אביב בעל רישיון רואה חשבון החל משנת 2009 רו"ח אליק גנדלמן מומחה בתחום המס השונים: מס הכנה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי. מפרסם מאמרים בירחון "ידע למידע" ובאתר המסים "כל-מס".

פרסומים אחרונים
הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2021 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה
07/10/2021
הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2021
07/10/2021
סיווג סוחר בניירות ערך כמוסד כספי
15/08/2021
התנאים והמיסוי החלים על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי בסגירת עסק או עקב סגירה זמנית בתקופת הקורונה
23/06/2021
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה), התשפ"א-2021
09/06/2021
האם ניתן לקזז הפסד עסקי כנגד מענקי הקורונה
30/05/2021
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) - מס' 5
21/03/2021
תיקון 256 לפקודת מס הכנסה – הרחבת הטבות מס ליישובים מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
03/12/2020
עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2020 ופתיחתה של שנת המס 2021
01/12/2020
הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2020 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה
25/11/2020
הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2020
12/11/2020
קבלת מענק קורונה לחודשים מרץ - אפריל 2020 לנותני שירותים פיננסיים, דוכני פיס וחברים באגודות שיתופיות
08/11/2020
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) התש"ף-2020 - לקט תיקוני חקיקה ודברי הסבר
03/08/2020
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף-2020
28/07/2020
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע )נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה(, התש"ף – 2020
22/07/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה