מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד עמיאל יצחק-הלוי
מידע אישי
עורך דין ובעל תואר מוסמך במשפטים (LL.B, LL.M). מתמחה בדיני מסים ומקרקעין. מחברם של מאמרים רבים בתחום דיני המסים. עובד במחלקת המסים במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות'. עבד בעבר במחלקת מסים עקיפים במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), במכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ ובמשרד עו"ד מנחם כהן.
פרסומים אחרונים
הגדרת עוסק מורשה וחתימה על טופס 1400 למשקיע בהתקנת מערכת סולארית ביתית
14/04/2024
הוראות ל"עיגול סכומים" בהפקת חשבונית מס ללקוח על פי חוק מס ערך מוסף
31/03/2024
דרכי ערעור להטלת קנס מינהלי לפי חוק מע"מ
14/02/2023
מע"מ במכירת זהב כחומר גלם מעוסק בזהב לעוסק אחר
07/02/2023
התנאים להטלת קנס מינהלי על איחור בהגשת דוח מע"מ על פי סעיף 94 לחוק מס ערך מוסף
23/01/2023
מס רכישה ומס ערך מוסף לגבי קרקע שעתידה להפוך למשרדים ונרכשת במסגרת "קבוצת רכישה"
18/10/2022
דין חוב מע"מ של עוסקת שנפטרה – האם נמחל או משולם בידי בן הזוג
14/09/2022
התנאים להחזר בלו למשאית שרשומה על שם עובד החברה
18/05/2022
פתיחת תיק במס ערך מוסף כאשר החברה רשומה כדין בישראל והבעלים הם מהרשות הפלסטינית
03/01/2022
סוגיית איגוד מקרקעין לחברה שמוכרת מניותיה מפעילותה בתחנת דלק שהועברה אליה עם הקרקע במיזוג חברות
11/08/2021
הטבות למעסיקים באזור אילת ומע"מ בשיעור אפס לחברה ממרכז הארץ שנותנת שירותים לבית מלון באילת
13/05/2021
סוגיית התרת תשומות מ"חשבונית מס מאוחרת" שאושרה לחברה בידי רשות מע"מ
01/07/2020
על מי חל חוב למע"מ בגין עסק שמונה לו כונס נכסים
28/05/2020
ניכוי מס תשומות בגין עסקאות מעורבות בבניית מבנה שחלקו מסחרי וחלקו בניית דירות מגורים פרטיות ולהשכרה
07/04/2020
היבטי מע"מ הכרוכים בהפעלת מערכת לייצור חשמל ביתית – חובת הרישום כעוסק ודיווח על ההכנסות ממכירת חשמל
11/02/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360