מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד עמיאל יצחק-הלוי
מידע אישי
עורך דין ובעל תואר מוסמך במשפטים (LL.B, LL.M). מתמחה בדיני מסים ומקרקעין. מחברם של מאמרים רבים בתחום דיני המסים. עובד במחלקת המסים במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות'. עבד בעבר במחלקת מסים עקיפים במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), במכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ ובמשרד עו"ד מנחם כהן.
פרסומים אחרונים
סוגיית התרת תשומות מ"חשבונית מס מאוחרת" שאושרה לחברה בידי רשות מע"מ
01/07/2020
על מי חל חוב למע"מ בגין עסק שמונה לו כונס נכסים
28/05/2020
ניכוי מס תשומות בגין עסקאות מעורבות בבניית מבנה שחלקו מסחרי וחלקו בניית דירות מגורים פרטיות ולהשכרה
07/04/2020
היבטי מע"מ הכרוכים בהפעלת מערכת לייצור חשמל ביתית – חובת הרישום כעוסק ודיווח על ההכנסות ממכירת חשמל
11/02/2020
חבות במע"מ לפעילות תאגידי מים וביוב
24/11/2019
מע"מ בהעברת תשלומים בידי חברה בחו"ל שמייבאת תכשיטים בחו"ל מחברה זרה אחרת (הסחורה לא עוברת בארץ)
13/11/2019
אופן הדיווח למע"מ החל על חברה ישראלית המספק מוצרים לאל על עבור מטוסיה
15/04/2019
מיסוי עוסק בתיירות על פי הסכם הפשרה בין רשות המסים להתאחדות סוכני הנסיעות
28/03/2019
ההפרדה בין פעילות עסקית של שותפות במשק חקלאי לבין פעילות של מכר חשמל לעניין מע"מ
24/01/2019
פתיחת עסק ברשות הפלסטינית בידי עוסק תושב ישראלי
12/12/2018
חיוב במע"מ על שירותי עורך דין בדיון משפטי בארץ לגבי מחלוקת בארצות הברית
08/04/2018
הצהרת יבוא תחליף את רשימון יבוא לצורך ניכוי מס תשומות ודיווח למע"מ
29/01/2018
קיזוז הפסד מעסק מרווח במוסד כספי לנישום שהוא גם עצמאי וגם מוסד כספי
01/01/2018
זכאות להחזר מס תשומות לקופת גמל המוגדרת כמלכ"ר ששילמה מע"מ כשרכשה מבנה להשקעה
27/11/2017
רווח הון ממכירת נכס חייב במס רווח במוסד כספי
08/10/2017

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
הזמנה לוובינר - פינבוט - 20.1.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2