מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אבי רוזנבאום
מידע אישי

מומחה במיסוי פנסיוני מיסוי קופות גמל וקרנות השתלמות .קבוצת כלל

פרסומים אחרונים
אישור לניכוי מס לקצבה אחרי קיבוע זכויות - האם יש לבקש כל שנה?
19/07/2021
משיכת כספי ביטוח פנסיוני על פי חוק פנסיה חובה לעצמאים
30/05/2021
חישוב פטור ממס לקצבה למי שפרש בשנת 2009 יערך לפי נוסחת השילוב הישנה
20/05/2021
בקשה לחרטה מרצף קצבה - למטרת קבלת פטור ממס מתום 10-6 שנים מתאריך ההפקדה
28/04/2021
התנאים למשיכת כספי פנסיה כסכום חד פעמי למי שקצבתו החודשית נמוכה מ- 5% מהשכר הממוצע במשק
22/02/2021
שיעור המס על קצבה המשולמת מכספי פוליסת פרט
03/01/2021
כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות קצבה ומתוכניות הוניות
16/12/2020
חוברת מידע פנסיה חובה לעצמאיים
23/11/2020
פטור על קצבה מזכה לגמלאי שמקבל פנסיה תקציבית משני מקומות עבודה שאחת מהן נתקבלה לפני 1.1.2012
22/11/2020
אפשרות למשיכת סכום מזערי שנצבר בקופת פנסיה בפטור ממס
27/10/2020
קצבה מזכה והגדרת מענקים פטורים על פי תיקון 190 לפקודה
12/10/2020
דיווח על קיבוע זכויות לעצמאי בגיל פרישה שהחל לקבל קצבה מחברת הביטוח
27/08/2020
לא ניתן לקזז הפסד מפוליסת חיסכון כנגד רווחי הון
20/08/2020
מענק פרישה מוות/ רצף מעסיקים
09/08/2020
קיבוע זכויות לגמלאי צה"ל שהגיע לגיל פרישה לפני שנת 2012
02/08/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מכר - אוגוסט + ספטמבר עלינו
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה