מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אבי רוזנבאום
מידע אישי

מומחה במיסוי פנסיוני מיסוי קופות גמל וקרנות השתלמות .קבוצת כלל

פרסומים אחרונים
המדריך למעסיק: טופס 161 החדש - שבעת התנאים שיאפשרו למעסיק לאמץ את סמכויות רשות המיסים
14/03/2024
שינויים שנעשו במסגרת טופס 161 החדש לאופן חישוב המשכורת האחרונה ושיעורי משרה משתנים
14/02/2024
אישור בחירות העובד בחלק ב' בטופס 161 - בסמכות המעסיק או בסמכות רשות המיסים?
06/12/2023
מדריך כיס זכויות וכיסויים בזמן מלחמה תוכניות ביטוח וחסכונות פנסיוניים
06/11/2023
טופס 161 חדש - אל המגרש הזה אין כניסה לשכירים
27/06/2023
חבות מס על ניוד מרכיב הפיצויים מקופה הונית לקופה קצבתית
06/12/2021
כמה שנים אחורה מתחשבים בפיצויים פטורים בקיבוע זכויות?
03/11/2021
הכרה בהוצאה בחברה בגין פוליסת אובדן כושר עבודה לבעל שליטה שלא במסגרת חברה
19/10/2021
חזרה מרצף פיצויים שלא מומשה בסופו של דבר - מה הדין?
05/09/2021
אישור לניכוי מס לקצבה אחרי קיבוע זכויות - האם יש לבקש כל שנה?
19/07/2021
משיכת כספי ביטוח פנסיוני על פי חוק פנסיה חובה לעצמאים
30/05/2021
חישוב פטור ממס לקצבה למי שפרש בשנת 2009 יערך לפי נוסחת השילוב הישנה
20/05/2021
בקשה לחרטה מרצף קצבה - למטרת קבלת פטור ממס מתום 10-6 שנים מתאריך ההפקדה
28/04/2021
התנאים למשיכת כספי פנסיה כסכום חד פעמי למי שקצבתו החודשית נמוכה מ- 5% מהשכר הממוצע במשק
22/02/2021
שיעור המס על קצבה המשולמת מכספי פוליסת פרט
03/01/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360