סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אבי רוזנבאום
מידע אישי

מומחה במיסוי פנסיוני מיסוי קופות גמל וקרנות השתלמות .קבוצת כלל

פרסומים אחרונים
היוון קצבת שארים המשתלמת לאלמנה מקרן פנסיה
02/07/2020
מיסוי תשלומים למוטבים על פי פוליסות ביטוח מנהלים
29/06/2020
קיבוע זכויות לבעל שליטה בן 74 בגין פנסיה שמקבל ממקומות עבודה שונים
21/06/2020
מתן פטור ממס בגין היוון קבלת פנסיה תקציבית
21/06/2020
מיסוי העברת סכומים מקופות גמל לקצבה לבן זוג לשעבר בשל בגירושין
01/06/2020
מיסוי הפקדות לקופת גמל בידי פנסיונר שמפקיד מקצבתו החודשית כעמית עצמאי על פי תיקון 190 לפקודה
03/05/2020
מיסוי משיכת כספים מקופת גמל בידי מי שהגיע לגיל פרישה
22/03/2020
הזכות לתשלום פנסיה תקציבית מחברה לבעל השליטה בה
08/03/2020
עובד שפרש החל משנת 2017 נדרש למלא טופס 161 א' עם הבחירות המבוקשות שלו לעניין מיסוי כספי הפיצויים
10/02/2020
שיעורי מס במשיכת תגמולים מקרן פנסיה בסכום חד פעמי – משיכה שלא כדין
13/01/2020
התראת קנס בגין אי הפקדת פנסיה לעצמאים בשנים קודמות מאז חוק פנסיית חובה והטבות המס להפקדה רטרואקטיבית
24/12/2019
אפשרות לפריסת תקבולים בגין אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח
18/12/2019
פטור לקצבת אובדן כושר עבודה לפי סעיף 9א לפקודה
03/12/2019
חובת הפרשה לפנסיה לבעל שליטה שהגיע לגיל פרישה בחברתו אך לא פרש ממנה וממשיך לעבוד בחברה
10/11/2019
שעור הפטור ממס על פנסיה לנישום בן 80 שהחל להפריש לפנסיה לפני תיקון 190 לפקודה
03/10/2019
סגור חלון
יום עיון עידוד תעסוקה יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית