סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אבי רוזנבאום
מידע אישי

מומחה במיסוי פנסיוני מיסוי קופות גמל וקרנות השתלמות .קבוצת כלל

פרסומים אחרונים
מיסוי משיכת כספים מקופת גמל בידי מי שהגיע לגיל פרישה
22/03/2020
הזכות לתשלום פנסיה תקציבית מחברה לבעל השליטה בה
08/03/2020
עובד שפרש החל משנת 2017 נדרש למלא טופס 161 א' עם הבחירות המבוקשות שלו לעניין מיסוי כספי הפיצויים
10/02/2020
שיעורי מס במשיכת תגמולים מקרן פנסיה בסכום חד פעמי – משיכה שלא כדין
13/01/2020
התראת קנס בגין אי הפקדת פנסיה לעצמאים בשנים קודמות מאז חוק פנסיית חובה והטבות המס להפקדה רטרואקטיבית
24/12/2019
אפשרות לפריסת תקבולים בגין אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח
18/12/2019
פטור לקצבת אובדן כושר עבודה לפי סעיף 9א לפקודה
03/12/2019
חובת הפרשה לפנסיה לבעל שליטה שהגיע לגיל פרישה בחברתו אך לא פרש ממנה וממשיך לעבוד בחברה
10/11/2019
שעור הפטור ממס על פנסיה לנישום בן 80 שהחל להפריש לפנסיה לפני תיקון 190 לפקודה
03/10/2019
חובת מיסוי "כספי צבירה" בקופת גמל של עמית שנפטר בידי יורשיו המוטבים
05/09/2019
קצבה מוכרת אחרי תיקון 190 למי שפרש אחרי 2012, וטרם תיקון 190 במסגרת נוסחת השילוב למי שפרש לפני 2012
26/08/2019
הזכות לפריסת מס קדימה ואחורנית בגין חרטה מרצף קצבה
18/02/2014
אין פטור ממס לקצבה מחברת ביטוח שמקבלת אלמנה נוסף על קצבת שאירים
13/02/2014
החזר רכיב פיצויים למעסיק כאשר עובד פורש מרצונו
13/02/2014
פטור ממס על "קצבה מוכרת" לבני זוג (בעלת שליטה ועצמאי) שמלאו להם 74
09/02/2014
סגור חלון
כל עובד ב-29 שח לחודשיים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית