מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח טובה הילמן
מידע אישי

רו"ח טובה הילמן היא שותפה במשרד ליאון אורליצקי ושות', רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בלשכת רואי חשבון ויו"ר הפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים בלשכת רואי חשבון

פרסומים אחרונים
אירוע מס ברכישת פעילות בין עמותות
12/03/2024
העברת כספים מעמותה לחשבונות בנק של זוכים בהגרלה שערכה
12/09/2023
מתן שירותים לחברה עסקית בידי מלכ"ר - האם פעילות עסקית?
13/07/2023
תקרת מחזור לעמותה המבקשת קבלת אישור לפי סעיף 46
03/11/2022
דיווח לרשויות המס בגין העברות כספים בעמותה
25/07/2022
חבות במס על הכנסות שכירות מדירות מגורים בישראל של עמותה זרה
23/05/2022
הטיפול החשבונאי והצגת נכסים במאזן חברה שהודיעה על פירוק בשנת מס והמשיכה לפעול בשנת המס העוקבת
10/04/2022
כללי סעיף 46 לא יחולו על פעילות בחו"ל של עמותה ישראלית
22/03/2022
ארוע מס בתרומת נכס נדל"ן לעמותה
02/01/2022
פתיחת תיק ניכויים ודיווח על תשלום ליו"ר בעמותה
07/11/2021
ניכוי הוצאות אירוח מייסד עמותה שבא מחו"ל
06/10/2021
רישום הוצאות שווי מתנדבים בעמותה
29/04/2021
אופן רישום מתן הלוואה מעמותה לא קשורה בחו"ל לעמותה בישראל עם אפשרות לקיזוז תרומות כנגד ההלוואה
11/02/2021
עמותה חייבת להגיש דוח למס הכנסה במועד פתיחת התיק גם אם לא הייתה לה פעילות כספית
03/01/2021
התרת הוצאות בעמותה: בגין הפרשה לגמל בשנה העוקבת לשנה בה נרשמה ההוצאה בספרים והוצאות השכרת רכב בעמותה
27/10/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!