מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח טובה הילמן
מידע אישי

רו"ח טובה הילמן היא שותפה במשרד ליאון אורליצקי ושות', רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בלשכת רואי חשבון ויו"ר הפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים בלשכת רואי חשבון

פרסומים אחרונים
ניכוי הוצאות אירוח מייסד עמותה שבא מחו"ל
06/10/2021
רישום הוצאות שווי מתנדבים בעמותה
29/04/2021
אופן רישום מתן הלוואה מעמותה לא קשורה בחו"ל לעמותה בישראל עם אפשרות לקיזוז תרומות כנגד ההלוואה
11/02/2021
עמותה חייבת להגיש דוח למס הכנסה במועד פתיחת התיק גם אם לא הייתה לה פעילות כספית
03/01/2021
התרת הוצאות בעמותה: בגין הפרשה לגמל בשנה העוקבת לשנה בה נרשמה ההוצאה בספרים והוצאות השכרת רכב בעמותה
27/10/2020
המחזורים הקובעים חובת הגשת דוחות כספיים בעמותות המבוקרים על ידי רואי חשבון
20/08/2020
טיפול חשבונאי במכירת נכס נדל"ן בידי עמותה
12/07/2020
היבטי מס הכנסה ומע"מ בפעילות עסקית שמנהלת עמותה שמטרותיה השגת מטרה ציבורית ומוכרת כמוסד פטור ממס
18/05/2020
האם הכנסות מהשכרת נכס מעמותה לעמותה אחרת עולות לכדי "פעילות עסקית"
19/08/2019
אישור ניהול תקין לשנתיים
14/05/2019
פעילות גיבוש עובדים – טובת המעסיק או טובת העובד לעניין שווי טובת הנאה
11/04/2019
חובת מינוי רואה חשבון בעמותה
08/04/2019
רישום פעילות עסקית של רשות מקומית שאינה משתלבת וכרוכה עם פעילותה הציבורית
28/01/2019
העברת כספים בין עמותה בארץ לגוף מקביל בחו"ל לעניין אישור ניהול תקין
17/12/2018
העברת כסף בין עמותות
08/10/2018

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה