מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד, יועץ פנסיוני שי עופרי
מידע אישי
פרסומים אחרונים
פטור ממס על משיכה עתידית של הפקדות לקופת גמל לקצבה שמבצע אב לילדיו הבוגרים
16/04/2024
בקשת קבלת פטור נוסף בחישוב ניכוי מס מקצבה מזכה והאפשרות לבצע "קיבוע זכויות" על הפטור הנוסף
13/03/2024
רשות המיסים עדכנה את טופס 116ג - בקשה לפריסה של הכנסה חייבת במס: התווספה אפשרות לפריסה של דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי
18/02/2024
התנאים למשיכת כספים קצבתיים מקופת גמל בפטור ממס
22/01/2024
מענקי פרישה פטורים ממס ששולמו בפרישה מוקדמת עקב נכות צמיתה לא ייכללו ב"נוסחת הקיזוז", ובהתאם לא יפחיתו את יתרת ההון הפטורה
19/12/2023
בקשה להיוון פטור עתידי ליתרת הון במעמד קיבוע זכויות
22/08/2023
איסור הפקדה לפוליסת קצבה ("ביטוח מנהלים" חדש) עד רמת שכר מסוימת – תיקון תקנות מס הכנסה
20/07/2023
זכאות יורשים לערכי פדיון תגמולים של עמית שנפטר ולו זכויות בקרן פנסיה "מבטחים"
29/03/2023
חובת דיווח בטופס 161 בהיבט דיני מס הכנסה וחובת השלמה של המעסיק לעובדו בגין פיצויים
15/03/2023
חוק פנסיה חובה לעצמאים - מה עושים עם הודעות הקנס שהגיעו?
06/02/2023
היוון תגמולים בפטור ממס יינתן רק למי שמקבל כבר קצבה מזערית
08/01/2023
טופס 161ח וזיכוי מס רטרואקטיבי לפנסיה
13/12/2022
פגיעה בפטור על קצבה לפורש צה"ל שביצע היוון קצבה לכל החיים
17/11/2022
הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים בדבר חישוב פטור על קצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
02/11/2022
חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה חייבת במס"
06/06/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360