מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן
מידע אישי

ד"ר שגיא גרשגורן, עו"ד ורו"ח, לשעבר יועץ מקצועי לסגן נציב מס הכנסה (היועץ המשפטי לרשות המסים ומנהל מיסוי מקרקעין), מרכז לימודי מסים לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה, מחבר במשותף של הספרים "אשנב לדיני מסים" ו"עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה", עוסק במיסוי הכנסה, מיסוי בין-לאומי, מיסוי מקרקעין וסוגיות מיסוי משולבות.

פרסומים אחרונים
סוגיית דרישה לדיווידנד בשווי רכישת דירה במסגרת חברת נכס בית ודמי שכירות שמתקבלים בגינה
16/04/2024
סוגיית הפטור ממס בהעברת מניות מנישום מייצג בחברה משפחתית לחברה שבבעלותו
23/10/2022
מיסוי העברת "נכס-ידע" לחברה שהוקמה בידי מפתח הידע ומשקיע נוסף
14/02/2022
תשלום "דמי פינוי" למשכיר נכס שלא בשכירות מוגנת בידי שוכר חדש לפינוי שוכר קודם
17/10/2021
מיסוי הכנסה ממחילת חוב בעלים עקב שינוי בעלות בחברה
19/05/2021
מיסוי מכירת מקרקעין בחברת בית
05/04/2021
קביעת שווי מבנה לעניין מס רכישה לפי שווי שוק או לפי עלות מקורית מופחתת בהעברת המבנה לאיגוד מקרקעין
18/01/2021
שינוי מייצג בחברה משפחתית מבעל המניות לבנו
23/12/2020
מכירת מניות של חברה בהפסדים
22/12/2020
העברת מניות מאישה לבעלה במסגרת סעיף 104
06/12/2020
הגדרת חברת מעטים לחברה ישראלית שמוחזקת 100% בידי חברה אמריקאית ואחד מבעלי מניותיה מקבל משכורת בחברה הישראלית
17/08/2020
פטור מהכנסה מדמי שכירות מגורים לא יינתן לדירת מגורים המשמשת בחלקה לעסק של משפחתון
22/06/2020
מיסוי מכירת מניה בידי בעלת מניות בחברה המשכירה נכס
02/12/2019
דיווח ומיסוי בישראל בגין הכנסות מלקוחות ישראליים שמקבלת נשומה שעברה להתגורר בגרמניה ועל הכנסות משכר דירה בישראל
27/10/2019
הגשת דוחות בידי רואה חשבון לחברה בפשיטת רגל לשנים שבהן לא ניתן לבצע התאמה לדפי בנק
31/12/2018

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360