סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
שוקי ג'אנה,עו"ד ורו"ח
מידע אישי
שמאי מקרקעין, MA במשפטים. שרותים כלכליים, מיסים ומקרקעין
פרסומים אחרונים
אפשרות לשעורי מס מופחתים בפריסת מס שבח לנכס היסטורי לנישום מעל גיל 60
25/08/2019
מס רכישה מופחת ברכישת דירה נוספת בידי יתום מנפגעי פעולות איבה
21/07/2019
מיסוי העברת נכס מקרקעין שנתקבל בירושה לחברה בבעלות היורש
28/04/2019
מעמדו של איגוד כ"איגוד מקרקעין" כשבבעלותו זכויות במקרקעין שהן מלאי עסקי
15/04/2019
חבות במס רכישה ליזם בעסקאות "פינוי בינוי" "תמ"א 38" בקבלת זכויות הבנייה תמורת חיזוק ושיפוץ מבנה קיים
28/02/2019
הקלות במס רכישה לעולה חדש שרוכש דירת מגורים בישראל
22/01/2019
פיצול שבח בין בני זוג ואופן הגשת דוחות בגין פריסת מס שבח
08/10/2018
היבטי מיסוי בהעברת מחצית דירה במתנה מבן לאמו
22/08/2018
מס שבח במכירת נכס הכולל זכויות בנייה נוספות כשהשטח לא בנוי
27/05/2018
מיסוי מכירת מניות בחברת בית ובאיגוד מקרקעין
22/04/2018
מס רכישה ותשלום דמי הסכמה בהקניית בעלות על קרקע מהמינהל
26/02/2018
שינוי ייעוד מקרקעין ממלאי לרכוש קבוע
03/10/2017
פעולות הזיהוי שעל חברה לבצע כדי שהוצאותיו של קבלן משנה שעובד אתה יוכרו בניכוי
19/04/2016
זכאות לחישוב מס שבח ליניארי מוטב במכירת דירות שנתקבלו בירושה
20/10/2015
הטבות במס לנכה הרוכש דירה עם אביו
30/09/2015
סגור חלון
כנס המסים 2019
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית