מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
שוקי ג'אנה,עו"ד ורו"ח
מידע אישי
שמאי מקרקעין, MA במשפטים. שרותים כלכליים, מיסים ומקרקעין
פרסומים אחרונים
שווי עסקת מכירת קרקע בידי אדם פרטי לחברה בע"מ לעניין מס רכישה ומע"מ
12/03/2023
עסקה בעלת אופי כלכלי או בעלת אופי מסחרי
11/01/2023
סוגיות מס שבח ומס רכישה ליורשי דירה יחידה על פי צוואה שערכה סבתא לבנה ולנכדיה
03/01/2023
אי זכאות לפטור ממס שבח אינה פוסלת קיזוז הפסדים קיימים
18/10/2022
חישוב רווח הון ומועד דיווח לרשות המסים על ממכירת נכסים בחברת איגוד מקרקעין
25/08/2022
היבטי מיסוי מקרקעין במכירת דירה בחברה בידי בעל המניות בה לחברה אחרת בבעלותו
12/09/2021
ניכוי מקדמת מס שבח ששילמה אגודה בגין פיצוי הפקעת "מחוברים" בהרחבת כביש
05/08/2021
זכאות לפטור ממס שבח בקבלת 2 דירות בפרוייקט תמ"א 38
19/05/2021
התנאים לקבלת אישור מפקיד שומה לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין במכירת זכות במקרקעין
13/04/2021
מס שבח בעסקה לפי תמ"א 38/2
10/03/2021
מיסוי העברת מתנה בין אחים שקיבל רק אחד מהאחים מהוריו
27/01/2021
שווי רכישה ושווי מכירה בעסקת מכר תפוסה
11/01/2021
מעמדו של איגוד מקרקעין שבבעלותו זכויות במקרקעין שהן מלאי עסקי
21/12/2020
פריסת מס שבח
30/07/2020
קבלת זכות במקרקעין במתנה מקרוב משפחה תושב חוץ
16/07/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית