סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד קובי כהן
מידע אישי

עובד בכיר לשעבר ברשות המיסים. שימש כפקיד שומה וכן כמנהל היחידה לפירוקים במס הכנסה.

פרסומים אחרונים
אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח שהוגש לפקיד השומה לפני תקופת ההתיישנות וכיום פקיד השומה מסרב לתקנו בטענת התיישנות
14/08/2019
בקשה לפטור מניכוי מס בעת ביצוע רילוקיישן וניתוק תושבות
15/07/2019
חובת הגשת דוח לחברה שנכנסה להליכי כינוס נכסים
16/06/2019
תיקון שומה בגין ניכוי במקור שנתבע שלא כדין מחברה משפחתית במקום הנישום המייצג שממנו נוכה הניכוי בפועל
03/06/2019
הטלת סנקציות באי קיום הוראות סעיף 3(ט1)(2) לפקודה – משיכת כספים בידי בעל מניות בחברה שנמצא ביתרת חובה
12/03/2019
הסנקציות המוטלות על נישום שנקבעה לו שומת מס "חייב ולא ניהל ספרים"
04/03/2019
בפקודת מס הכנסה לא נקבעו מועדים להמצאת מסמכים לפקיד השומה – אך הוא יכול להטיל קנס במידה ולא נענה לדרישה
31/01/2019
השלבים הנדרשים בהליך של פירוק מרצון
10/01/2019
שינוי שומת 04 שהוצאה לפי מיטב השפיטה בהיעדר דוח - בעקבות הגשת הדוח
25/08/2016
חשיפה לביקורת של רשות המסים לנישום שסיים את פעילותו וסגר את תיקו
25/07/2016
גביית חוב מס רווחי הון של בעל מניות מגרושתו בגין התקופה שהייתה נשואה לו
19/05/2015
הכרה בהכנסה ממחילת חוב לצורך קיזוז הפסד עסקי
25/01/2015
האחריות הפלילית של בעל מניות בחברה בגין אי הגשת דוחות החברה
07/10/2014
נוהל גילוי מרצון בגין הכנסות מחו"ל
15/01/2012
הבאה בחשבון של הוצאות שכירות שלא נדרשו בניכוי לצורך השוואת הון
15/08/2011
סגור חלון
קורס חשבי שכר - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית