סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד קובי כהן
מידע אישי

עובד בכיר לשעבר ברשות המיסים. שימש כפקיד שומה וכן כמנהל היחידה לפירוקים במס הכנסה.

פרסומים אחרונים
חובת הרישום והדיווח למס הכנסה ולמע"מ לעצמאי שפותח חשבון נאמנות שמשרת תקבולי פעילות עסקית לאחר
16/09/2020
הטלת קנס בגין ניכוי במקור ממקדמות שוטפות מבלי שבוצע קיזוז בפועל
23/07/2020
מיסוי העברת פעילות מיחיד לחברה בבעלותו אגב מכירת מוניטין
20/05/2020
הגשת דוחות למס הכנסה ומע"מ לזוג שנמצא בהליכי גירושין ומבקש הפרדת תיקים
25/02/2020
רווח הון במכירת נכס בחו"ל שירש תושב ישראל מאביו תושב חוץ
23/12/2019
הגדרת קרוב לעניין הלוואה מחברה על פי הדרישה בסעיף 3(ט1)
24/11/2019
הסנקציות הצפויות לנישום בשל ניכוי הוצאה פרטית שלא נועדה לייצור הכנסה בדוח השנתי
26/08/2019
אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח שהוגש לפקיד השומה לפני תקופת ההתיישנות וכיום פקיד השומה מסרב לתקנו בטענת התיישנות
14/08/2019
בקשה לפטור מניכוי מס בעת ביצוע רילוקיישן וניתוק תושבות
15/07/2019
חובת הגשת דוח לחברה שנכנסה להליכי כינוס נכסים
16/06/2019
תיקון שומה בגין ניכוי במקור שנתבע שלא כדין מחברה משפחתית במקום הנישום המייצג שממנו נוכה הניכוי בפועל
03/06/2019
הטלת סנקציות באי קיום הוראות סעיף 3(ט1)(2) לפקודה – משיכת כספים בידי בעל מניות בחברה שנמצא ביתרת חובה
12/03/2019
הסנקציות המוטלות על נישום שנקבעה לו שומת מס "חייב ולא ניהל ספרים"
04/03/2019
בפקודת מס הכנסה לא נקבעו מועדים להמצאת מסמכים לפקיד השומה – אך הוא יכול להטיל קנס במידה ולא נענה לדרישה
31/01/2019
תקופת התיישנות לעבירות מס
14/01/2019
סגור חלון
קמפיין מתנות לחגים "משאירים אתכם מחוברים"
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית