מבזקים בנושא מס : גיליון 1181 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1181 - 21/11/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 21.11

 
מאמרי מומחים
 
חידושים והדגשות בתחום הביטוח הלאומי לשנת 2019

רו"ח אורנה צח-גלרט במאמר מסכם לשנת המס 2019 בהיבט הביטוח הלאומי.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הנדון: סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"

רשות המסים בישראל פרסמה הנחיות בכל הנוגע לפטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה הקובע כי על הכנסה מקצבה מזכה שמקבל נישום שהגיע לגיל פרישה יחול פטור ממס בשיעור שנקבע בסעיף. עד לשנת 2011 קבע הסעיף כי יחול פטור בשיעור מרבי של 35% . במסגרת תיקון 190 לפקודה והוראת שעה הוגדל שיעור הפטור החל מ -1.1.2012 המחושב מתקרת הקצבה המזכה, כך שבשנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67% מתקרה זו.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

רשות המסים בישראל פרסמה חוזר בתחום חוק עידוד השקעות הון שמטרתו לתת דגשים לעניין הפרדה או איחוד של מפעלים לצורך קבלת הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
בשורה לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר: יפוצו בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף וקלקול חומרי גלם. בגין נזקים אחרים, תידרש הפסקת פעילות של 24 שעות ולא של שבוע ימים

ועדת הכספים של הכנסת, אישרה ביום 20.11.2019 את התיקון לתקנות הפיצויים, שהעבירו לוועדה שר האוצר משה כחלון ורשות המסים. התיקון כולל מתווה פיצויים לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר ונותן מענה קבוע למאפיינים הייחודיים של ענפים אלו. בהתאם לתיקון לתקנות שאושר ותחולתו מיום 1.5.2018, עסקים אלו ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף וקלקול חומרי גלם. הם יוכלו לדרוש פיצויים בגין נזקים אחרים שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות של 24 שעות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הנדון: הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה - תיקון הוראת ביצוע 4/2011

במסגרת פעילות רשות המסים לשיפור השירות לציבור הנישומים והמייצגים ועל מנת לייעל את הליך מיצוי הזכויות, הוחלט לשנות את תהליך הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה, כפי שנקבע בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011 . החל ממועד פרסום תוספת זו, כל בקשה לפריסת השבח הריאלי שהוגשה עם הגשת הדוח השנתי לשנת המס בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשת הדוח השנתי תטופל על ידי פקיד השומה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
לא ניתן ליחס למנהל מע"מ אשם תורם לאחר שלא התריע על חשבוניות מזויפות שדווחו באופן מקוון – פס"ד בן לולו ש.נ.י בניה ושיפוצים

התקבלה בקשתו של מנהל מע"מ לדחות על הסף ערעור של חברה על שומת תשומות שהוצאה לה בעקבות אי הכרה בחשבוניות מזויפות, זאת אגב ניסיונה של המשיבה לייחס למנהל מע"מ רשלנות ואשם תורם כיוון שלא התריע בזמן אמת על חשבוניות לא תקינות שדווחו אליו באופן שוטף בדיווח מקוון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
דחיית ערר על חיוב במס שבח ומס רכישה בשל מכירת מניות באיגוד מקרקעין - פס"ד יחזקאל

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין דחתה ערר על שומות מס רכישה ומס שבח בגין תשלום חוב כספי לידועה בציבור של בעל חברה מנוח, אשר מומן על ידי מכירת מחצית זכויותיו של יורשו בחברה. נקבע כי אין מקום להתערב בקביעה שלבת הזוג לא הוקנו כל זכויות קנייניות במניות ולכן לא מדובר בהעברת נכסים אגב גירושין או פירוד.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
שינוי ייעוד ממלאי עסקי לנכס קבוע לפי סעיף 85 בגין נכס שנרכש לפני 20 שנה, לא הצליח להימכר, והיום מושכר

לא בכדי הסעיף מציין את המילים: "...יראו מלאי עסקי שהיה שייך לעסק במקרים האמורים להלן כנמכר בסכום השווי". הסעיף קובע שבכל אחד מהמצבים שהוזכרו יראו מלאי עסקי כנמכר. לשון אחר, לא זו בלבד שיש סמכות לפקיד השומה לקבוע את אירוע המס אלא שאף הנישום עצמו יכול לטעון זאת ככל שאחד המצבים מתקיים בעניינו. עם זאת, יש לציין את פס"ד גן חנה לאה רוז. בפסק דין זה נדון עניינה של חברה שרכשה כמה עשרות דירות ומכרה כמחצית מהן ואת היתר השכירה עד למכירתן.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח שלומי טבח - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון משולש הזהב
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית