מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1677 - 15/07/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1677 15/07/2024
מאמרי מומחים
חוזר לקוחות רבעוני רבעון שני בשנת המס 2024 placeholder
מערכת "כל מס" מפיקה עבורכם לקוחות המסים "חוזר לקוחות" כשרות נוסף שיישלח אליכם מדי רבעון. "חוזר הלקוחות" מיועד לרואי חשבון וליועצי מס, והוא שירות ייחודי שבאמצעותו תוכלו ליצור חוזרים אישיים ללקוחותיכם - תחת שמכם. בחוזרים הללו מובאים עדכונים חשובים לשינויים שחלו במשק המס הישראלי מדי רבעון, דברי הסבר, תקצירי פסיקה, לקט חוזרים והוראות מרשויות המס השונות וכן תשובות לשאלות נבחרות מאת מומחי המסים בחשבים.
לחוזר לקוחותלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!