מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1674 - 08/07/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1674 08/07/2024
מאמרי מומחים
דמי שכירות – חובת הניכוי בתשלום דמי שכירות למגורי העובד placeholder
מעסיקים מעמידים לעיתים לטובת עובדיהם דירות ששכרו מבעלי דירות. אנו נשאלים רבות אם בעת העמדת דירה לשימוש העובד יש לנכות במקור למשכיר, ומה שיעור הניכוי. ב-8 ביוני 2024 ניתן פסק דין אשר עסק במגוון סוגיות, ואנו נתמקד במאמר זה בסוגיית דמי שכירות. פס"ד סלעים איתנים – עמותה לקידום ספורט כדורסל הבוגרים בעיר חולון (ע"מ 38608-01-22)
למאמר מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי כהןלחצו כאן
חקיקה
placeholder תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ד-2024
ביום 1.7.2024 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ד-2024 . בו הוארכה התקופה שבה יינתנו פיצויים מוגדלים וכוללים את ההתאמות לקביעת הפיצויים במסלול שכר, מסלול המחזורים, ומסלול קבלן הביצוע.
לקובץ התקנותלחצו כאן
שאלות
חבות מע"מ ברכישת חנות מעוסק פטור בידי עוסק פטור אחר placeholder
הכלל הוא שמכירת מקרקעין בידי עוסק פטור אינה נחשבת לעסקה פטורה. עם זאת, חשוב מאוד לבדוק את הנסיבות הספציפיות של מכירת החנות, לרבות אם רכישתה נעשתה על ידי המוכר בכובעו הפרטי או כ"עוסק", אם החנות הנמכרת שימשה ציוד בעסק ואם נוכה מע"מ בגין רכישתה ובשוטף, אם המוכר נחשב ל"עוסק" ביחס לחנות (סוג תיק במע"מ 21) או אם הרוכש רוכש אותה כ"עוסק" או בכובעו הפרטי, וכן מבחנים אחרים שנקבעו בפסיקה
לתשובה מאת עו"ד (חשבונאות) מומחמד נאטורלחצו כאן
placeholder אירוע מס בגין אופציות שקיבל עובד ממעסיקו ועקב הסכם גירושין צריך להעביר חלק לבת הזוג
בעת חלוקת הרכוש, החלק של האופציות הבשלות עובר לידי בן הזוג השני (בנתוני השאלה - האישה), האופציות שומרות על אותם תנאים של הקצאה (מסלול עם נאמן או ללא נאמן). כמו במקרה של עובד שעזב את החברה ומממש את המניות לאחר סיום יחסי העבודה, הנאמן הוא זה שמוציא אישור תשלום (בדרך כלל טופס 106). הניכוי מתבצע בהתאם למדרגות המס וביטוח לאומי מקסימלי, אלא אם האישה מספקת לנאמן אישור ניכוי מס או אישור ביטוח לאומי...
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ'לחצו כאן
אפשרות לפתיחת שומה סופית בשל פטור ממס על פי סעיף 9(5) שקיבל בעל שליטה placeholder
רצוי לציין בהסכם השומה שייחתם כי ידוע שבעת חתימת הסכם השומה עומדת פנייה לקבלת הכרה בנכותו של הנישום לשנות המס במסגרת הסכם שומה זה. ככל שתינתן הכרה לנכותו של הנישום, יומלץ על ידי פקיד השומה ביצוע תיקון השומה מכוח הסכם זה על פי הסמכויות המוקנות למנהל מכוח סעיף 147 לפקודה - וזאת לשם קבלת ההטבות הנובעות מכוח סעיף 9(5) לפקודה
לתשובה מאת עו"ד קובי כהןלחצו כאן
placeholder החלת סנקציית פסילת ספרים שנקבעה לנישום על רווח שיש לו באותה שנה ממכירת דירה
הסנקציה לפי סעיף 121(ב)(2) לפקודה אינה רלוונטית במקום שחיוב המס נקבע מכוח סעיף אחר, וברור שהדבר נכון ביתר שאת כשהחיוב הוא מכוח חוק אחר כמו במקרה זה. הסנקציה בסעיף זה חלה רק על הכנסות שלגביהן הייתה חובה לנהל ספרים מלכתחילה. בהנחה שמכירת הנכס אינה חלק מפעילותו העסקית של אותו נישום, הרי שגם סנקציה זו אינה חלה במקרה שלו
לתשובה מאת עו"ד משה גבעלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!