מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1673 - 04/07/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1673 04/07/2024
מאמרי מומחים
ניתוק תושבות של יחיד לצורכי מס placeholder
בכל שנה מחליטים ישראלים רבים על מעבר למדינה אחרת למגורי קבע. אחד ההיבטים הנובעים ממעבר זה הוא היבט המס, ובעיקר שאלת חבות המס בישראל לאחר עזיבתה
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד גיל מורלחצו כאן
חוזרים
placeholder הגשת תביעת פיצויים ע"י קבלנים מבצעים
רשות המסים מסבה את תשומת ליבם של קבלנים מבצעים כי באפשרותם להגיש תביעה במסלול הוצאות מזכות לתקופת נובמבר-דצמבר 2023 עד ליום שני 15.7.2024.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
סכומים ושיעורים במע"מ – עדכון ל 1.7.2024 placeholder
בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף נכון ליום 1.7.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הארכת תוקף נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר
בהמשך לפרסומה של הוראת ביצוע 06/2024, ליישום ותפעול "נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר", רשות המסים מודיעה על הארכת תוקפו של הנוהל עד ל-31.12.2024.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הביטוח הלאומי יפרסם לציבור את תזכיר החוק לתשלום חלף שכר לחטופים placeholder
בהמשך להחלטת הממשלה מיום 4.2 במסגרתה אישרה הממשלה תשלום ״חלף שכר״ לחטופים שישולם רטרואקטיבית החל מה-7.10 וזאת כצעד נוסף בסיוע ובמענה הניתן למשפחות מעגן כעת הביטוח הלאומי את הזכאות בחוק
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder המחוזי: סך של 830,000 ש"ח שנתפס בארון של נישום הוא חיסכון ולא הכנסה בלתי מדווחת - פס"ד אלוארידי
בוטלה שומה שערך פקיד שומה לנישום שבארון בביתו נתפס סך של 830,000 ש"ח, ובה קבע פקיד השומה כי מדובר בהכנסה בלתי מדווחת. נפסק כי השומה בלתי סבירה, ומבוססת על הנחות שרירותיות, וכי מדובר בחיסכון ולא בהכנסה החייבת במס. קיימים מגזרים במשק שבהם נהוג לשמור את כספי החיסכון בבית, מטעמים שונים
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
תיקון דוח שהתיישן לפי דרישת פקיד השומה placeholder
הסיטואציה של שידור השומה לאחר תקופת ההתיישנות מכוח הוראות סעיף 145(א)(2) אינה אומרת כי פקיד השומה לא היה רשאי לשדר את השומה כמוצהר גם לאחר חלוף המועד . שידור השומה אינו נוגע להליך שומתי ומכאן שהוראות ההתיישנות אשר קבועות בסעיף 145(א)(2) אינן חלות עליו. עם זאת, שידור של חיובי המס כמוצהר חוסה תחת כנפי חוק ההתיישנות הכללי הקובע מסגרות של שבע שנים לתביעת החוב. במקרה זה ההתיישנות אינה חלה על מקרה זה...
לתשובה מאת עו"ד קובי כהןלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!