מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1672 - 01/07/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1672 01/07/2024
מאמרי מומחים
תביעת פיצויים מביטוח לאומי לנפגעי גוף ונפש מפעולות איבה placeholder
בימים אלו, כאשר מדינת ישראל נלחמת על ביטחון אזרחיה אל מול זוועות הטרור, יש לזכור כי פגועי גוף ונפש יכולים לתבוע על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970
למאמר מאת עו"ד אלי דורון ועו"ד גיל מורלחצו כאן
פסקי דין
placeholder חברת מעטפת לא תוכל לנכות תשומות שהושקעו בעסקאות מיזוג ובשימורה העצמי - פס"ד תמד"א
חברת מעטפת אינה רשאית לנכות מס תשומות בגין הוצאות לקידום עסקאות מיזוג ולשם שימורה העצמי. הזכות לנכות מס תשומות מותנית בחובה לשלם מע"מ, אך עסקאות המיזוג היו עסקאות להחלפת מניות, שאינן חייבות במע"מ. תשומות שהושקעו בשימור בפן העסקי, ולא היצרני, אינן משמשות לעסקה החייבת במס
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
מע"מ ומס הכנסה עקב זכייה בפרס בתחרות בחו"ל במסגרת עיסוקו של הנישום placeholder
זכייה בפרס הנובעת ממקור הכנסה מחויבת במס על פי סעיף המקור המתאים בפקודת מס הכנסה , זאת להבדיל מזכייה בפרסים אחרים המחויבים במס מוגבל לפי סעיף 2א לפקודה. בענייננו, נראה כי הלקוח, יחיד תושב ישראל, קיבל את הפרס במסגרת עבודתו. כלומר, יש קשר ברור בין הזכייה בפרס לבין מקור ההכנסה, ומשכך נראה כי הפרס חייב במס ממקור 2(1) לפקודה. בעניין חבות במע"מ – מנתוני השאלה ניתן לטעון לענייננו כי הסעיף הרלוונטי הוא...
לתשובה מאת רו"ח אייל כרמילחצו כאן
placeholder ביטול מספר הקצאה שניתן לחשבונית שהופקה בטעות על מספר של חברה אחרת - על פי מודל חשבוניות ישראל
ביטול חשבונית עושים כרגיל באמצעות הוצאת הודעת זיכוי לפי הוראות ניהול ספרים. מספר ההקצאה שצורף לאותה חשבונית פשוט "מתבזבז". אין דרך "לבטל" מספר הקצאה. אין צורך להפיק מספר הקצאה להודעת הזיכוי, אבל אם יבקשו מספר - יקבלו.
לתשובה מאת מערכת כל מסלחצו כאן
רכישת אפליקציה בידי חברה – נכס בלתי מוחשי שיש להפחיתו placeholder
האפליקציה היא נכס בלתי מוחשי, אשר יש להפחיתו בהתאם לאורך החיים השימושיים שלו. להרחבה ראה תקן חשבונאות מספר 30, נכסים בלתי מוחשיים
לתשובה מאת :רו"ח בועז דהרילחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!