מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1671 - 27/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1671 27/06/2024
מאמרי מומחים
ניכוי הוצאות ארוחות לספורטאי חוץ: המוציא מחברו עליו הראיה - הנחייה חדשה placeholder
רשות המיסים פרסמה הנחיה בדבר התרת הוצאות בעד ארוחות לספורטאי חוץ בעקבות פרסום פס"ד ע"א 4603/22 הפועל ניר רמת השרון, שבו נדונה בין היתר השאלה אם ספורטאי חוץ זכאי לקבל סכום של כ-350 ש"ח ליום (הסכום מתעדכן משנה לשנה) בגין כל יום שהייה בישראל בעבור ארוחות, וזאת ללא כל צורך בראיות ו/או אסמכתאות כי הסכום אכן הוצא על ידו לשם כך
למאמר מאת רו"ח (משפטן) בועז כהןלחצו כאן
חוזרים
placeholder הנדון: זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל
בתאריך 27.3.2024 התפרסם תיקון לתקנות ,1997 במסגרתו התווספה תקנה 6א שמאפשרת את הפסקת הניכוי החודשי גם למי שבחר במסלול היוון לכל החיים, בכפוף לכך שמלאו לגמלאי 70 שנים ובכפוף ליתר התנאים המוסדרים בתקנה
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
בשל חשד להלבנת הון - רשות המסים תוכל לעיין בתיק שנוהל בבית המשפט למשפחה placeholder
בית המשפט לענייני משפחה יאפשר לרשות המסים לעיין בתיק שעניינו סכסוך כספי בין אחים, בשל חשד להעלמת מס. בהליך צוין במפורש כי הועברו כספים דרך חשבונות של צדדים שלישיים בחו"ל והצורך להלבין כספים. הליך בבית המשפט לענייני משפחה המתנהל בדלתיים סגורות, לא יכול להוות "מקלט מס"
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder העברת מניות בחברת LP בארצות הברית לכל שותף לפי חלקו - האם אירוע מס
בהתאם לנתוני השאלה, מדובר באירוע מס של מכירת נכס (מניות החברה הישראלית) על ידי השותפות לשותף הישראלי, או לחלופין באירוע מס של פירוק שותפות והעברת נכסיה לשותפים
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) יועד פרנקללחצו כאן
סוגיית אירוע מס בפתיחת חברה (שולח) והעברת מניות על שם אדם אחר (שלוח) והשבת המניות בחזרה על שם השולח placeholder
בנסיבות המתוארות נראה כי כוונתך שהחזקת מניות החברה תבוצע בשליחות עבור בעל המניות וזאת ניתן לעשות באמצעות חתימה על הסכם שליחות שעומד בעקרונות שפורטו לעיל. עם רישום החברה על שם "השלוח" יש להגיש הודעה למס הכנסה על השליחות שנוצרה בצירוף הסכם השליחות. ניתן לגם לצרף את הודעת השליחות ו/או הסכם השליחות לדוח השולח, כך שעובדת השליחות תהיה ידועה לרשות המיסים. בהתאם לאמור, וככל שמדובר בשליחות, העברת המניות...
לתשובה מאת עו"ד, רו"ח הדס שריםלחצו כאן
placeholder אין צורך במספר הקצאה על פי חשבוניות ישראל בהפקת הודעות חיוב בידי חברה לספקיה
בשלב זה, ובהתאם לתיקוני החקיקה שנעשו, מודל חשבוניות ישראל וההוראות מכוחו אינם רלוונטיים למסמכים חשבונאיים שאינם חשבוניות מס כהגדרתן בחוק מע"מ ובסעיף 47 לחוק מע"מ. מכאן עולה כי אין שינוי באופן תהליך הפקת הודעות חיוב בהתאם להחלטת מיסוי 9685/18 (על אף שהודעת החיוב הוצאה מספר החוקים והוחלפה בהודעת זיכוי שעל הספק להוציא ולהקטין בהתאם את מס העסקאות), וכי אין צורך בקבלת מספר הקצאה להודעת חיוב בסכום של...
לתשובה מאת עו"ד אודי אסאלחצו כאן
החוק לצמצום השימוש במזומן החל על עורכי דין ורואי חשבון placeholder
כאשר רואה חשבון או עורך דין משמש "נותן שירות עסקי" - קיים בלבול מסוים בשוק, אך הוא אינו רלוונטי למייצגים רבים. במקרה כזה נכנסים רואה החשבון או עורך הדין לנעלי הלקוח. אם הלקוח הוא פרטי והעסקה מתבצעת מול פרטי אחר - הרף של המזומן האפשרי לעסקה כזו מבחינת "נותן השירות העסקי" הוא כמו עסקה בין שני פרטיים, דהיינו 15,000 ש"ח. מדובר בנושא שהוא פחות נפוץ ובעיקר תאורטי ולכן לא כדאי להתעמק בו יותר מדי, למעט...
לתשובה מאת עו"ד אורי גולדמןלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!