מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1669 - 20/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1669 20/06/2024
מאמרי מומחים
עקרון ההקבלה במס הכנסה ובמע"מ placeholder
במאמר זה ננסה לנמק מדוע במקרה שבו חברה שהוקמה ונרשמה במע"מ, ניסתה את כוחה בהפקת הכנסה וקיזזה מס תשומות לאורך כמה שנים, ולא הפיקה הכנסות לצורכי מע"מ - רשאית לקזז מע"מ. נחשוב לדוגמה על חברות הזנק.
למאמר מאת רו"ח שלמה הררילחצו כאן
חוזרים
placeholder חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון
לאור הימשכות מצב המלחמה, לנוכח כך שמעסיקים רבים מגויסים למילואים ועל מנת לאפשר לשוק להיערך בצורה טובה לשינויים האמורים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה עדכון לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל אשר במסגרתו הוחלט לבצע דחיה נוספת של ההוראות ביחס למעסיק המעסיק פחות מ-3 עובדים ליום 1 בפברואר 2025.
לחוזר אגף שוק ההוןלחצו כאן
מהלכים לשלילת פטור/ הקטנה של אישורי ניכוי מס במקור placeholder
בימים אלו נשלחים מכתבי התראה לנישומים, שיש להם אחד או יותר מהליקויים המפורטים להלן ובידיהם אישור בתוקף: לא הוגש דו"ח מפורט למע"מ; קיימים מחדלים בתחום הגבייה ; נישומים בענפי כוח אדם, קבלנים, הובלות, מסחר במתכות, שמירה וניקיון עם מחזור במע"מ בשנים עשר החודשים האחרונים של מעל מיליון ₪, ללא תיק ניכויים או שתיק הניכויים שלהם סגור או בלתי פעיל
לחוזר רשות המסים בישראללחצו כאן
placeholder אזהרה חשובה: הודעות מתחזות בנושא חידוש סיסמאות לחשבוניות ישראל
רשות המסים פרסמה הודעה על כי לאחרונה קיבלו דיווחים על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו מטעם גורמים לא מורשים, הקוראות לבעלי עסקים ללחוץ על קישורים לצורך חידוש סיסמאות בנוגע לחשבוניות ישראל. אנחנו מציעים לכם לא ללחוץ על קישורים או לפתוח קבצים מצורפים שהגיעו ממקורות שאינם מוכרים או שנראים חשודים
לחוזר רשות המסים בישראללחצו כאן
פסקי דין
למנהל מיסוי מקרקעין אין סמכות להודיע על תיקון שומה תוך כדי ניהול הערר - פס"ד כפיר אחזקות ובנין placeholder
ועדת הערר ביטלה את הודעתו של מנהל מיסוי מקרקעין על הגדלת שומה תוך כדי ניהול הערר. למנהל אין זכות "להודיע" על תיקון שומה לאחר מתן ההחלטה בהשגה, אלא עליו לשכנע את ועדת הערר כי יש בסיס בדין לתיקון. התנהלות זו מנוגדת להוראות החוק והפסיקה, ופוגעת בזכויותיו המהותיות של הנישום להשמיע טיעוניו
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder העברת דירה במתנה לקרוב בהיותה בשלבי בנייה בפרוייקט תמ"א
סעיף 49לג1(3) לחוק מיסוי מקרקעין קובע סייגים בהעברת דירה ללא תמורה לקרוב שנעשית בתקופת המיזם, תקופה המסתיימת בהתגבשות יום המכירה. כיוון שבמקרה הנדון ובהתאם לנתוני השאלה הבנייה החלה, הרי ודאי הגיע יום המכירה, כך שהסייגים הקבועים בחוק אינם רלוונטיים להעברה כאמור. לפיכך, אין מניעה בהעברת זכויות בדירה שנמצאת בשלבי בנייה ללא תמורה לקרוב, בפטור ממס שבח בהתאם לסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין ותשלום שליש מס...
לתשובה מאת עו"ד יוני כהןלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!