מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1666 - 10/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1666 10/06/2024
מאמרי מומחים
מעמדה של הוראת ביצוע לאור קבלת התביעה הייצוגית בנושא ניכוי פחת בחישוב השבח placeholder
ביום 23.5.2024 קיבל בית המשפט תביעה ייצוגית לגבי סוגיית ניכוי פחת בחישוב השבח, באופן שקובע כי הוראת ביצוע של רשות המיסים בעניין זה הייתה שגויה ואף גרמה נזק כספי שיש להשיבו לקבוצה הרלוונטית. כך נוצר פיחות נוסף במעמדן של הוראות ביצוע.
למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריהלחצו כאן
חוזרים
placeholder פטור מניכוי מס במקור בחשבון נותן שירותים פיננסים - החלטת מיסוי בהסכם
פורסמה החלטת מיסוי בנושא פטור מניכוי במקור בשוק ההון. החלטת המיסוי דנה בחברה פרטית אשר התאגדה בישראל ורשומה כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ. ונותנת שירות בנכס פיננסי מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון החברה מגייסת לקוחות אשר מבצעים פעילות מול החברה כשהסליקות הכספיות נעשות אל מול חשבונות בנק שהיא מחזיקה במספר בנקים. לחברה קיים אישור פטור מניכוי במקור בגין פעולות בשוק ההון כאשר המס מנוכה מלקוחות החברה עקב...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
קול קורא לקבלת התייחסות ועמדות הציבור בעניין המלצות חקיקה בנושא מס רכוש על מקרקעין placeholder
בהתאם לסעיף 25 להחלטת הממשלה, מטרת הצוות היא גיבוש המלצות חקיקה בנושא מס רכוש על מקרקעין לא בנויים, פרט לקרקע חקלאית ולקרקע המשמשת לחקלאות ותוך התייחסות, בין היתר, לנושאים נוספים
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסקי דין
placeholder שבעה חודשי עבודות שירות הושתו על עוסק מורשה בשל ניכוי מס תשומות שלא כדין – פס"ד אלישע
שבעה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 15,000 ש"ח הושתו על עוסק מורשה שדיווח על 17 חשבוניות כוזבות, וניכה את מס התשומות הגלום בהן. יש לדחות את טענתו שהיה איש קש וכי חלה אכיפה בררנית. אי העמדה לדין של מעורבים נוספים בהיעדר ראיות מספיקות, בין היתר בשל גרסאותיו המתחמקות של הנאשם, אינה מבססת טענה לאכיפה בררנית
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
נישום תבע פיצוי מרשות המסים בטענה כי התרשלה בנקיטת הליכים נגדו - פס"ד הכהן סיטרין placeholder
נדחתה תביעת נישום נגד רשות המסים בטענה כי התרשלה בהטלת עיקול וגרמה לו לנזקים. פתיחת התיק, בעקבות מידע שהגיע לרשות כי הנישום "עובד בשחור", הייתה בבחינת פעולה סבירה, ואינה מהווה התרשלות. לפי עדות התובע היו ממילא עוד עיקולים על החשבונות, כך שהטענה לנזק נפשי משמעותי מאבדת מעוצמתה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder ניכוי מס במקור מפנסיה שמקורה בחו"ל
יש לבחון את זכויות המיסוי בהתאם לאמנה. ככלל, קצבה שאינה בעבור שירות ממשלתי מחויבת במס רק במדינת המושב של המקבל, לפי סעיף 20(1) לאמנת המס שבין ישראל לארצות הברית הקובע כי "למעט כנקבע בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים), קצבאות וגמול דומה אחר המשתלמים ליחיד, יחויבו במס רק במדינה המתקשרת שהוא תושבה". אציין שלא ברור אם היוון קצבה נחשב לקצבה לצורך סעיף זה, אולם הדעת נותנת שהתשובה לכך חיובית
לתשובה מאת רו"ח (עו"ד) אייל סנדולחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!