מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1663 - 30/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1663 30/05/2024
מאמרי מומחים
נוהל גילוי מרצון חדש - הזדמנות אחרונה להסדרה? placeholder
בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנערך לאחרונה, הצהיר מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' כי בשבועות הקרובים צפוי להתפרסם נוהל גילוי מרצון חדש. זאת, לאחר שבתחילת השבוע התקבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה לפרסומו של הנוהל החדש
למאמר מאת רו"ח (משפטנית) סאלי גליבטר; רו"ח (עו"ד) גדי אלימילחצו כאן
חוזרים
placeholder חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – טיוטה
לשכת רואי חשבון פרסמה הודעה על בקשתה להארכת הוראות חובת הפקדה ביחד למעסיק המעסיק פחות מ -3 עובדים עד ליום 1 בפברואר 2025. זאת לאור הימשכות מצב המלחמה , לנוכח כך שמעסיקים רבים מגויסים למילואים ועל מנת לאפשר לשוק להיערך בצורה טובה לשינויים האמורים. בתאריך 26 במאי 2024 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון טיוטת חוזר מעודכן בנושא .
לטיוטת חוזר רשות שוק ההוןלחצו כאן
פסקי דין
פטור ממס רכישה בהעברת זכויות בדירה גם לבני זוג תושבי חוץ בעלי דירת מגורים בחו"ל – פס"ד בולג placeholder
פטור ממס רכישה בעת העברה ללא תמורה של זכויות בדירת מגורים בין בני זוג, יינתן גם בעניינם של תושבי חוץ בעלי דירת מגורים נוספת בחו"ל. יש לבחון בחינה עובדתית אם אכן רכיבי הפטור מתקיימים ואם אכן בני הזוג מתגוררים יחדיו בדירה, ואין לדחות את מתן הפטור אפריורית עקב הימצאותם של "בתים" מקבילים בעולם
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
placeholder ענישה מקלה במיוחד לנאשם שעל פני שנים הקים 8 חברות והעלים מס במיליונים - פס"ד מ. אליאס חורי (1999)
בית המשפט הטיל תשעה חודשי עבודות שירות וקנס על נאשם שהקים שמונה חברות שונות ורשם אותן על שם אנשי קש וקרובים, תוך שהשמיט הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. נקבע כי מאז ביצוע העבירות ועד היום חלפו למעלה מ-11 שנים. חלוף הזמן המשמעותי והיעדר עבירות חדשות מכהה את תכליתה של ענישה מאחורי סורג ובריח
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
התנהלות בקוד 4 בביקורת מס הכנסה placeholder
הקודים שנקבעים בביקורת מס הכנסה הם קודים פנימיים ובעקבותיהם נקבע המשך הטיפול בביקורת. קוד 4 - ליקוי טכני, שפירושו ליקוי לא מהותי שאינו מפריע להתנהלות הביקורת. משום כך, נישום שמקבל קוד 4 בביקורת, נדרש ממנו לתקן את הליקוי עד לפעם הבאה שייבדק שוב
לתשובה מאת תו אזולאילחצו כאן
placeholder מיסוי הכנסה שמתקבלת על פי אחוזים מניהול תיק השקעות של חברה זרה
גם בידי יחיד וגם במקרה של חברה - יחולו על השירות הוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ הקובע כי מתן שירות ל"תושב חוץ" חייב מע"מ בשיעור אפס כפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים בסעיף . בהנחה שמדובר בעסקת מתן שירות מישראלי או חברה ישראלית לתושב חוץ, שמהותה שירותי ניהול לתיק ההשקעות של תושב החוץ בחו"ל. ככל שיש מעורבות של צד ישראלי נוסף או שתיק ההשקעות כולל נכסים בישראל שלגביהם ניתן השירות, דומה שיחול על...
לתשובה מאת עו"ד (חשבונאות) מוחמד נאטורלחצו כאן
סוגיית אירוע מס בהמרת הלוואת בעלים להון placeholder
בעל מניות יכול להשקיע בחברה שבבעלות באמצעות הלוואה או בהון המניות. להבנתי, בעל המניות יכול לשנות את אופן השקעתו בחברה ולהחליט כי הוא מעוניין להשקיע בהון החברה ולא באמצעות הלוואה - כפי שיכול היה בעל המניות להשקיע את הכספים מלכתחילה בהון מניות. עם זאת, בסעיף 3(ב)(3) לפקודה נקבע כי אדם שנמחל לו חוב, או חלק ממנו, והחוב נובע מסכומים שקיבל לצורך ייצור הכנסתו מעסק, יראו את החוב כהכנסה. נקבע לעניין סעיף...
לתשובה מאת רו"ח (משפטן) M.B.A. אלי גורנשטייןלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!