מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1662 - 27/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1662 27/05/2024
מאמרי מומחים
חרבות ברזל: הזכאות למסלולי הפיצוי השונים - מורה נבוכים placeholder
בשונה ממלחמות קודמות, מלחמת חרבות ברזל, מורכבותה, התמשכותה והשפעתה השונה על עסקים באזורים שונית ברחבי ישראל, יצרה צורך בקביעת פיצויים, שהיקפם והזכאות להם משתנה עם הימשכות המלחמה ובהתאם להיקף הפגיעה באזורים השונים. במאמר זה ננסה למפות את הזכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים, בהתאם למסלולים הקיימים ולאזורי הזכאות השונים בתקופות הזכאות השונות שנקבעו
למאמר מאת רו"ח רונית ברלחצו כאן
חוזרים
placeholder עדכון 5 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2022 - הסדר האורכות למייצגים
בשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המיסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המיסים, מר שי אהרונוביץ׳, לעדכן את הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לחברות לשנת 2022 :מועד ההגשה השלישי למכסת דוחות החברות, שנקבעה בשיעור 100% ליום 31.5.2024, יידחה עד ליום 30.6.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
ויצו לא תקבל פטור מארנונה כ"מוסד מתנדב" ביחס לנכסיה שאינם מעונות יום placeholder
ויצו אינה עומדת בהגדרה של "מוסד מתנדב לשירות הציבור", לצורך קבלת פטור מארנונה. בפועל, 89% מהכנסותיה נעוצות בפעילות מסחרית־עסקית של הפעלת מעונות היום, וגובה התשלום שהיא גובה אינו משקף פן התנדבותי. העובדה שהמחוקק פוטר מעונות יום מתשלום ארנונה מלא אינה מלמדת שאין מדובר בפעילות עסקית
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder הכרה בהוצאות עלויות בניית חדר נוסף בדירת מגורים שיחליף את המשרד הקיים בדירה
עלויות הבנייה של החדר הנוסף יכולות להיחשב רכוש קבוע בעסק, והפחת בגינן יוכר כהוצאות בעסק. עם זאת, יש לייחס לחדר העבודה רק את עלות הבנייה ששימשה ישירות לבנייתו.
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) חגי גרוסלחצו כאן
מע"מ על מחילת הלוואה שנתן אדם פרטי כהשקעה בחברה placeholder
מנתוני השאלה עולה כי בסופו של דבר ולאחר הסדר הפשרה, קיבלה החברה 1 מיליון ש"ח כהכנסה סופית ולא כהלוואה. מכאן כי נראה שמדובר ב"תרומה, תמיכה או סיוע אחר" שקיבלה החברה (המסווגת כ"עוסק"). על כן, ובהסתמך על נתוני השאלה בלבד, בהנחה שאין מדובר בתקבול מהסוג המפורט בתקנה 3 לתקנות מע"מ, וכן שבתמורה למחילה בגין ההלוואה לא קיבל המוחל דבר מהחברה (למשל מניות בחברה בתמורה למחילה), לדעתי ההכנסה ממחילת החוב חייבת...
לתשובה מאת עו"ד אודי אסאלחצו כאן

כל מס 27.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
חג שבועות