מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1661 - 23/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1661 23/05/2024
מאמרי מומחים
עדכוני פסיקה וחקיקה - מאי 2024 placeholder
הכותבים ממשרד מאיר מזרחי ושות' סוקרים פסקי דין , חוזרי רשויות המס ותיקוני חקיקה חדשים שעודכנו במהלך חודש מאי 2024. תיקון 272 לפקודת מס הכנסה , תקן דיווח כספי בינלאומי, ה"ב – נוהל קבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר, ועוד
למאמר מאת עו"ד שי ברגר, עו"ד יוני כהן, עו"ד (ורו"ח) יקיר בן הרוש, עו"ד דורית הרצברגלחצו כאן
חוזרים
placeholder סיווג החברה כחברה משפחתית - החלטת מיסוי בהסכם
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בתחום חברות משפחתיות. החלטת המיסוי דנה בסיווג החברה כחברה משפחתית .
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
עסקת מכירת מקרקעין, פירוק חברת בית והחלת סעיף 94ג לפקודה- החלטת מיסוי בהסכם placeholder
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בתחום חברות בית העוסקת בעסקת מכירת מקרקעין, פירוק חברת בית והחלת סעיף 94ג לפקודה-
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון
רשות המסים מודעה כי החל מיום 1.6.2024 תיפסק הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון מדגמי סוזוקי. בין היתר, תבוטל הפחתת הזקיפה בדגמים מהרשימה להלן. ייתכנו שינויים ברשימה ככל שייכנסו דגמים נוספים מסוג "היברידי מתון".
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2023, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2025 placeholder
כל עמותה וחברה לתועלת הציבור מחויבת בהגשת דיווחים שנתיים לרשמת העמותות וההקדשות עד ליום 30 ביוני של השנה העוקבת. במענה לבקשת רואי החשבון, סוכם על הסדר אורכות לגופים המיוצגים על ידי רואי חשבון, כמפורט להלן. כפי שניתן לראות הסדר זה, כולל פריסה של מועדי הדיווח יותר מאשר בשנה רגילה, וזאת נוכח מלחמת חרבות ברזל, והרצון לסייע לעמותות ולרואי החשבון לקיים את החובה המוטלת בדין, תוך התחשבות באתגרי השעה
לחוזר רשות התאגידיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder מנהל חברה יישא ב-17 חודשי מאסר בשל אי דווח עסקאות למע"מ - פס"ד סעד
מאסר בפועל למשך 17 חודשים, וקנס בסך של 40,000 ש"ח, הושתו על מנהל חברה שלא דיווח למע"מ על ביצוע עסקאות בהיקף של 5,450,097 ש"ח. משלא הסיר את המחדל, הנזק הרב שנגרם לקופת המדינה נותר בעינו. אין דינו של מי שהסיר את מחדליו ולכן הוא זכאי להקלה בעונשו, כדין מי שלא הסירו, והדבר משליך גם על כנות הודאתו
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
חישוב מס רכישה על מלא השווי של דירה placeholder
חישוב מס הרכישה נעשה תמיד על השווי המלא של הדירה, ללא קשר לעובדה ששולמו עליה רק 10%. שנית, מכירה בעיתוי שנכתב בשאלה תשלול את ההקלה במס רכישה שקיבל לפי חישוב של דירה יחידה, ושיעור המס שיחול עליו הוא 6% (כזכות אחרת במקרקעין).
לתשובה מאת עו"ד שניר שערלחצו כאן
placeholder חישוב החזר מס רכישה בעסקת נדל"ן שבוטלה
סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין דן בהחזרת מס בביטול מכירה. סעיף 103א' קובע כי סכומים שיש להחזירם לפי סעיף 102, וכן הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות ששולמו, יוחזרו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמיום התשלום ועד ליום ההחזר. בסעיף 1 לחוק הוגדרו הפרשי הצמדה וריבית כמדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור שנתי של 4%.
לתשובה מאת עו"ד יוני כהןלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!