מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1656 - 02/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1656 02/05/2024
מאמרי מומחים
על המתח בין החובות המוטלות על העוסק לבין החובות (הפחותות) החלות על רשויות מע"מ, בהקשר של ניכוי מס תשומות על רקע תופעת החשבוניות הפיקטיביות placeholder
במאמר זה ביקשו הכותבים לעורר דיון בשאלה שלא קיבלה התייחסות ישירה בפסיקה עדיין, והיא – אימתי נגיד כי בבסיס שומתו של מנהל מע"מ בהתאם לסעיף 77(א) לחוק עמדה תשתית ראייתית מספקת אשר תעביר את נטל ההוכחה לעוסק, בהקשר של חשבוניות פיקטיביות. במרכזה של סוגיה זו עמדה השאלה, האם מעצם העובדה כי המבקש לנכות מס תשומות הוא זה אשר נושא בנטל ההוכחה (נטל השכנוע והבאת הראייה), יש ללמוד כי המנהל לא נדרש להביא תשתית...
למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ועו"ד שלומי שלולחצו כאן
חוזרים
placeholder מערכת דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה (טופס 161 מקוון) – הרשאות לעובדים
שירות זה מאפשר למעסיקים לדווח דיגיטלית את נתוני הפרישה של עובדיהם (חלק א' בטופס 161), ולעובדים שנתוניהם עודכנו במערכת, לבצע בחירות ביחס לכספי הפיצויים בקופות (חלק ב' בטופס 161).
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
דיווח על הכנסות מהיטלים לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע – רבעון 1 2024 placeholder
היטלים שאינם חלוטים הם היטלים שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש, יהפוך ההיטל כאמור, כולו או חלקו, לחלוט. היטלים חלוטים הם היטלים שנגבו עפ"י דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder העליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שלא לרשום חברה כ"עוסק" – פס"ד סנטר המושבה
נדחתה בקשת חברה לעכב את החלטת מנהל מע"מ שלא לרשום אותה כעוסק, ולהורות על רישום כאמור עד להכרעה בערעור. בית המשפט לא יטה ליתן צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, בעיקר כאשר צו זה כמוהו כסעד העיקרי. החברה מבקשת לשנות מצב קיים, מכוח סעיף שתכליתו היא לשמר מצב קיים. העיכוב לא יוצר, יש מאין, רישום
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
צווארון לבן: עורך דין ותיק בתחום הנדל"ן שביצע עבירות מס לא יזכה להקלה בעונשו - פס"ד הכהן placeholder
המחוזי לא יקל בעונשו של עורך דין ותיק בתחום הנדל"ן שנידון לשנת מאסר בשל עבירות על חוק מיסוי מקרקעין. אין מדובר במעידה חד פעמית, אלא בריבוי עבירות שבוצעו בשיטתיות על פני תקופה לא מבוטלת. כולן יחד כמכלול מלמדות על מסכת אחת של רמייה והתנהלות שלא ניתן להשלים עמה, בפרט כשמדובר בעורך דין
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder טיוטת צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשפ"ד-2024
ביום 14.4.2024 פורסמה טיוטת צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשפ"ד-2024 (להלן טיוטת הצו) .טיוטת הצו פורסמה לאחר התנגדויות שעלו בוועדת הכספים להצעת חוק מיסוי מקרקעין תיקון מס' 104 שפורסם ביום 7.2.2024 בו הוצע לעגן את שיעורי מס הרכישה ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה שנקבעו במסגרת הוראת שעה עד לסוף שנת 2024 – כהוראה של קבע בחוק. כאמור לעיל לאור התנגדויות לקביעת שיעורי המס כהוראת-קבע כאמור, פורסמה...
לטיוטת הצולחצו כאן
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשפ"ד-2024 placeholder
ביום 14.4.2024 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשפ"ד-2024 ("הצו הנוסף") .הצו קובע את שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים, כך ששיעור מס השכר ומס הרווח המשולמים על פעילות בישראל של מוסד כספי יעלה מ-17% ל-18%. .העלאת שעור מס שכר יכנס לתוקף ב 1.1.2025. הרינו להזכירכם כי בעבר דיווחנו על פרסום צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון)...
לצו מס ערך מוסףלחצו כאן

כל מס 2.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
חג שבועות