מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1654 - 18/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1654 18/04/2024
מאמרי מומחים
שינוי מבנה - מסלולים ירוקים חדשים placeholder
מסלול ירוק במהותו מהווה כלי שנועד לייעל הליכים ולשפר את השירות הניתן לציבור, והוא הליך מקוצר ומזורז בנושאים שרמת המורכבות שלהם מאפשרת לקבוע להם מסגרות וקריטריונים, המאפשרים לרשות המיסים לתת החלטת מיסוי על סמך הצהרות והתחייבויות של המבקשים בעזרת טופס ייעודי לכל סוג בקשה
למאמר מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שנילחצו כאן
חוזרים
placeholder חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024 – הנחיות ליישום
רשות המסים פרסמה הנחיה ובה מפורטים הכללים בדבר הפחתת מחיר יום הבראה והעברת סכום ההשתתפות לפקיד השומה כפי שנקבעו בחוק.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר placeholder
משרד החקלאות ורשות המסים גיבשו מסלולי פיצוי ייעודיים למגדלי מטעים ופירות הדר בגין אובדן יבול ורווח בשל אי קטיף או קטיף חלקי, בשל המצב הביטחוני. הפיצוי הינו על בסיס תחשיב שנקבע מראש לדונם ולסוג הגידול. המסלולים יחולו על הענפים: תפוחים, קיווי, אבוקדו, בננה ופירות ההדר. הפיצוי הינו עבור חקלאים ששטחיהם מצויים במרחק של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה, ועד 9 ק"מ מגבול הצפון. המסלול המהיר יאפשר פיצוי בגין...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2023 - הסדר האורכות למייצגים
להלן הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 2023 כפי שגובש וסוכם עם הלשכות המקצועיות, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס ובאישורו של מנהל רשות המסים מר שי אהרונוביץ
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
קרן הפיצויים פתחה היום את האפשרות להגשת בקשות למענק לינואר-פברואר עבור עסקים בישובים מוטי תיירות ובישובים שחלו לגביהם הגבלות מחמירות וכן את האפשרות... placeholder
החל מיום 16.4.2024, יוכלו עסקים בעיר אילת, במועצה האזורית תמר, וביישובים בכל הארץ שנכללים בהגדרה "אזור שנפגע בחודש דצמבר" ונכללים ברשימה המפורסמת באתר רשות המסים להגיש בקשה מקוונת למענק בגין הנזק העקיף שנגרם להם כתוצאה מהמלחמה בחודשים ינואר-פברואר 2024ר
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder רו"ח מנירב ישלם מע"מ ומס הכנסה על גמול שקיבל כתובע ייצוגי
המחוזי קבע כי רו"ח מנירב מנוע מלהעלות שוב את סוגיית המיסוי של הגמול שקיבל כתובע ייצוגי. ישנו ניסיון לחדש את הפולמוס בסוגיית עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, לאחר שהדברים מוצו בערעור המע"מ ומנירב כבר קיבל את יומו בבית משפט בנושא זה. אין מקום לדון שוב בסוגיית סיווג הגמול
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן

כל מס 18.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360