מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1653 - 15/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1653 15/04/2024
מאמרי מומחים
תזכיר חוק - ניכוי מע"מ תשומות בבנייה להשכרה מוסדית, והשלכות placeholder
מכיוון שעל פי התזכיר, ענף הבנייה נכנס ל"האטה משמעותית" ו-"ובמטרה לעודד בנייה לשכירות ארוכת טווח...", מוצע, בשונה מהדין הקיים כיום, לאפשר ניכוי מע"מ תשומות בבניית בניין דירות להשכרה מוסדית על פי חוק העידוד
למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבהלחצו כאן
placeholder פורסם ברשומות מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 – התיקון השלישי
בהמשך להודעת רשות המסים מיום 2.4.2024 בדבר הארכת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קישור ל 7973797) - המעניקות פיצויים לעסקים בצפון עבור החודשים ינואר - פברואר הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 9.42024 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"ד-2024 (כאן תעשי קישור לתקנות החדשות) להלן ("התיקון השלישי). כפי שנאמר בפרסום רשות המסים...
לדברי הסבר מאת מאירה טולדולחצו כאן
חוזרים
רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2022 placeholder
רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם בשנת 2022. הפרסום מכיל 253 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על יותר מ-2 מיליון ש"ח. 26% מההפרות בוצעו בנמל התעופה בן גוריון, 45% במעבר נהר הירדן, ו-23% במעבר בגין
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder עדכון קובץ שאלות ותשובות – חשבוניות ישראל מיום 14.4.2024
רשות המסים בישראל פרסמה ביום 14.4.2024 עדכון לקובץ שאלות ותשובות חשבוניות ישראל. בקובץ עודכנו שאלות: 7, 10, 11, 16, 22, 37, 50 עד 54.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
בג"ץ דחה עתירת חברה נגד החלטת ועדת הערר לעניין מס רכוש בשל שיהוי ניכר - פס"ד ישועות חלוצה אגודה שיתופית חקלאית placeholder
נדחתה עתירת חברה התוקפת את החלטת ועדת הערר לעניין מס רכוש. נקבע כי מעבר לכך שההחלטה ניתנה לפני 3.5 שנים, הטענות אינן נוגעות להחלטה עצמה, אלא לתקנות עמוד ענן שפורסמו ברשומות בחודש ינואר 2013, למעלה מאחת עשרה שנים עובר להגשת העתירה. מדובר בשיהוי כבד ביותר שלא ניתן להצדיקו
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder הודעה בדבר יישוב ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961
על-פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים: - יישוב ספר, לצורך קבלת הפיצויים, הוא יישוב אשר שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, הודיע כי הוא יישוב ספר. לפיכך, פורסמה הודעה בילקוט הפרסומים ביום 10.4.2024 בדבר יישוב ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים , לפיה היישובים בוקעתא, בני יהודה, חד נס, חספין, כפר ורדים, קצרין ורמת טראמפ נוספו לרשימת יישובי הספר, מיום 7.10.2023, וזאת לעניין נזק עקיף שאירע בתקופה שמיום...
הודעה בדבר יישוב ספרלחצו כאן
שאלות
סוגיית פטור ממס שבח לבני זוג בעלי דירה וירשו חלקי דירות נוספות placeholder
בהנחה שבני הזוג הם צאצאים של המורישים, שתי דירות הירושה של בני הזוג זכאיות לפטור ממס לפי סעיף 49ב(5). פטור זה אינו תלוי במספר הדירות שבבעלות המוכר, ואף אינו תלוי במספר הדירות שקיבל בירושה (ממורישים שונים!)
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח חגי גרוסלחצו כאן

כל מס 11.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360