מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1652 - 11/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1652 11/04/2024
מאמרי מומחים
קביעת התקופה שלגביה ניתנה זכות שכירות בהסכמים ארוכי טווח placeholder
מחלוקת ידועה ורבת-שנים בין נישומים לרשויות המס נוגעת לקביעת התקופה שלגביה ניתנה זכות שכירות בהסכמים ארוכי טווח – האם מדובר בתקופה העולה על 25 שנים, כך שהצדדים לעסקה יחויבו במס שבח ובמס רכישה, אם לאו. לאחרונה נדונה סוגיה זו על ידי ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בעניין קמי-תעשיות מתכת (קניון SEVEN בירכא). באותו מקרה, דובר על בעלים של קרקע בירכא, שהתקשרו בשנת 2013 עם יזם, לצורך הקמה...
למאמר מאת עו"ד מיכל בן יהודהלחצו כאן
חוזרים
placeholder הנדון: עדכון חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 בנושא סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה פריסת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי
הרינו לעדכן כי תגמולי מילואים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בעבור שנת המס הקודמת, ניתן יהיה ליחסם לשנת המס אליה הם מתייחסים וזאת, בהתאם לבקשת הזכאי/ת ובכפוף להגשת דו״ח שנתי או בקשה להחזר מס, הן לשנת המס שבה התקבלו תגמולי המילואים והן לשנת המס אליה הם מתייחסים. בקשה לפריסה תעשה באמצעות טופס בקשה לפריסה - 116ג. הטופס עודכן והתווספה התייחסות לפריסת דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2023 ודגשים - מענקי נזק עקיף "חרבות ברזל" placeholder
ביום 24.3.2024 פרסמה רשות המיסים ה"ב 5/2024 בנושא שבנדון. לנוחיותכם בחרנו להביא בפניכם את סעיף 3.1 העוסק בדיווח מענקי פיצויי נזק עקיף ובכללם מענקי נזק עקיף "חרבות ברזל."
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הנדון : פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2023
בהמשך להודעתי מיום 10.3.2024 בדבר פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2023, הריני לעדכן כי המערכת למייצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת המס 2023, יפתחו לשידור במהלך היום.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הודעה מיוחדת למוסדות ציבור המחזיקים באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ולבתי התוכנה המפיקים קבלות בהתאם לסעיף 46 לפקודה placeholder
כחלק מתהליכי שיפור השירות לציבור ומתוך מחויבות לשמור על זכויותיהם של ציבור משלמי המסים במדינת ישראל, מודיעה רשות המסים כי החל מיום 1.1.2025 יתבקשו מוסדות הציבור שהינם בעלי אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, להנפיק את הקבלות לתורמים באמצעות מערכת התרומות הדיגיטלית של רשות המסים
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים
בהתאם לחקיקה בכנסת, מעסיק של עובד שכיר שנחטף צריך להמשיך להפריש תשלומי פנסיה ופיצויים לקופות הגמל של העובד, כדי לא לפגוע בזכויות הסוציאליות שלו. הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ-7.10.23 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל
לחוזר הביטוח הלאומילחצו כאן
תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 01/2024הארכת מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל placeholder
ביום 14.02.24 פורסמו תקנות הוראת השעה. במסגרת תקנות הוראת השעה נקבע כי בסיפה של תקנה 2(1א)(2) תתווסף תוספת שלפיה, אם בתקופת 24 החודשים הנקובה בתקנה 2(1א)(2) לתקנות מס רכישה, כלולה התקופה שמיום 7.10.2023 עד 7.1.2024 כולה או חלקה, יביא הדבר לכך שהיום האחרון של תקופת 24 החודשים יידחה למועד המאוחר מבין אלו: 3 חודשים מיום 7.1.24 כלומר עד ליום 7.4.24, או 3 חודשים מהמועד המקורי, שבו אמורה הייתה להסתיים...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder המחוזי הפחית מיליונים מקנסות שהטילה רשות המסים בעקבות עסקאות מקרקעין - פס"ד ישבה מקור חיים והשקעות בע"מ
בית המשפט המחוזי הפחית מאוד את סכומי הקנס שהוטלו על שתי חברות בשל אי הצהרה במועד, תוך שקבע כי הקנסות חריגים בגובהם ועולים משמעותית על סכומי המס שבמחלוקת. אמנם יש להטיל קנסות משמעותיים בשל ההתנהלות הלקויה באי הדיווח, אך עם זאת, יש להפחית את הקנסות באופן המביא לתוצאה מתונה יותר
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
בית הדין הארצי קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי - עובד עצמאי לא היה מבוטח בזמן התאונה placeholder
בית הדין הארצי קבע כי עובד לא עשה את המוטל עליו על מנת להירשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי טרם התאונה, ואין לראותו כ"מבוטח" במועד התאונה. פנייה למוסד אינה בגדר "שגר ושכח", וקיימת חובה למבוטח לברר מה עלה בגורל הפנייה. המבוטח אינו יכול להשיל מעצמו את האחריות כאשר הוא מעביר את הטיפול לרואה חשבון
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder סוגיית ניתוק תושבות לבני זוג שעברו לתקופת שבתון לחו"ל
ככל שהמעבר נעשה לתקופה קצובה של כשלוש שנים או פחות, ואם יחזרו לישראל מיד בתום תקופת השבתון, ובהינתן ששני בני הזוג שימרו זיקות פרנסה פעילות בישראל ואף מחויבות לשוב לעבודה באוניברסיטה לאחר תקופת השבתון (על פי רוב, תקופת שבתון כרוכה בהתחייבות של העובד לחזור לעבודתו למשך תקופת זמן שנקבעת מראש), סביר כי רשות המיסים תנקוט עמדה נוקשה בנוגע לניתוק התושבות במקרה זה
לתשובה מאת עו"ד לילך אשרובלחצו כאן

כל מס 11.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360