מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1651 - 08/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1651 08/04/2024
מאמרי מומחים
עדכונים במיסוי מקרקעין - אפריל 2024 placeholder
תקצירי פסיקה, החלטות מיסוי, הצעות חוק וחקיקה במיסוי מקרקעין ובמס הכנסה שפורסמו במהלך החודש האחרון
למאמר מאת עו"ד שי ברגר; עו"ד (ורו"ח) יקיר בן הרוש; עו"ד דורית הרצברגלחצו כאן
חוזרים
placeholder הבהרה בנושא מעבר מסלול לאחר הגשת תביעות במתווי חרבות ברזל
רשות המסים פרסמה התייחסות לפניות רבות שהתקבלו לאחרונה בשאלה האם עסקים הזכאים להגשת תביעה ביותר ממסלול אחד, יכולים להגיש בדיעבד תביעה במסלול אחר, אשר תבוא במקום התביעה שהוגשה – כלומר לעבור מסלול בדיעבד
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הבהרות למעסיקים מהביטוח הלאומי - הודעה דחופה בדבר שידור מתכנת שכר placeholder
בישיבה של ועדת הקשר עם הביטוח הלאומי, מסרה גב' רותי מור, מנהלת אגף א' ייצוג לקוחות ומאגר הכנסות לאומיות, כדלקמן: מערך הסייבר ומבקר המדינה מחייבים לוודא שכל המייצגים ומערכות השכר שדרגו את התוכנה כדי לעבוד עם הביטוח הלאומי, ועובדים ב-TLS 1.2, החל ביום 1.4.2024.
לחוזר לשכת רואי חשבוןלחצו כאן
placeholder השינוי במבנה טופס 126 משנת 2023 ואילך וההקלה בשנת 2023 – הבהרות הביטוח הלאומי למעסיקים ועדכונים חשובים
בהנחיות שפרסמה רשות המסים בקשר לטופס 126 נדרשים המעסיקים להציג את רכיב תגמולי המילואים ורכיב דמי הפגיעה המשולמים על חשבון הביטוח הלאומי כמידע אינפורמטיבי בסכום שנתי. בטופס 126 לשנת 2023 ואילך המעסיק חייב לפרט את הסכומים לעיל כמידע אינפורמטיבי ברמת כל עובד בנפרד.
לחוזר לשכת רואי חשבוןלחצו כאן
דגשים בתגמולי המילואים לרבות מאתר הביטוח הלאומי placeholder
רו"ח אורנה צח-גלרט סוקרת את העדכונים מוועדת הקשר עם הביטוח הלאומי בכל הקשור למשרתים במילואים, מעסיקים, התחשבנות בין מעסיק לעובד, תביעות למילואים, מילואימניקים אצל שני מעסיקים ויותר ועוד
לחוזר לשכת רואי חשבוןלחצו כאן
פסקי דין
placeholder בג"ץ: הסמכות לדון בטענת עורך דין לחיסיון נתונה לבית המשפט שהוציא את הצו – פס"ד פקיד שומה חקירות תל אביב
בג"ץ הבהיר כי בניגוד לעמדת פקיד השומה, למחוזי אין סמכות לדון בטענות עורך דין לחיסיון לגבי מסמכים שנתפסו על פי צו חיפוש שיפוטי שהוציא השלום. כאשר המסמכים נתפסו במסגרת חיפוש מכוח צו, אין מקום לברר טענות חיסיון לפי פקודת מס הכנסה. במקרים אלו אין מקום ל"קיצורי דרך" ויש לפעול בהתאם להוראות פקודת סדר הדין הפלילי
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
חוק‏ לתיקון ‏פקודת ‏מס ‏הכנסה ‏(מס' ‏272), ‏התשפ"ד-2024‏ placeholder
ביום 7.4.2024 פורסם בספר חוקים 3205 , תיקון 272 לפקודת מס הכנסה העוסק ב חובות דיווח שונות לרשות המיסים בעקבות הביקורת שביצע בישראל הפורום העולמי לשקיפוּת וחילופי מידע למטרות מס. בגדרו של התיקון נקבעו הנחיות להגברת השקיפות בדיני המס ולעמידה בדרישות בין-לאומיות בעניין חילופי מידע. התיקונים בדבר חובות הדיווח לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או מי שהיה לתושב חוזר ותיק, יחולו רק לגבי תושבים כאמור...
לתיקון חוקלחצו כאן
שאלות
placeholder בסיס דיווח מזומן או מצטבר בגין מענקי חרבות ברזל שנתקבלו בשנת 2024 עבור שנת 2023
אם העצמאי או החברה מדווחים על בסיס מצטבר, יש לדווח בדוח לשנת 2023, ואם מדווחים על בסיס מזומן, יש לדווח בדוח לשנת 2024
לתשובה מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן
מיסוי רווחים לתושב ישראל שמכר נדל"ן בגרמניה על פי האמנה ישראל גרמניה placeholder
ההנחה היא שמכירת הדירה בגרמניה מתבצעת על ידי תושב ישראל. היות שתושב ישראל ממוסה לפי סעיף 89 לפקודה על מכירת נכסים בישראל או מחוץ לישראל, הרי לישראל, לפחות לפי הדין הפנימי שלה, יש זכות מיסוי לגבי מכירה כאמור
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) אופיר לוילחצו כאן

כל מס 8.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360