מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1650 - 04/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1650 04/04/2024
מאמרי מומחים
דירה הרוסה, האם תהווה "דירת מגורים" לצורכי מיסוי מקרקעין? placeholder
ביום 12.3.2024 התפרסמה החלטת מיסוי בהסכם 6005/24 בעניין "דירת מגורים" לצורכי הפטור לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין. בהחלטת המיסוי נדון מקרה שבו אישה אשר התגוררה בדירה בבניין מגורים, אך לאור הערכת מצב בדבר סכנת קריסה ממשית של הבניין, הכריזו הגורמים הרלוונטיים מטעם הרשויות על הבניין "מבנה מסוכן". משכך הבניין פונה מדייריו ונאסר עליהם לשוב אל דירתם. לאחר הפינוי, חלק מהדירות הקיימות בבניין קרסו...
למאמר מאת רו"ח (משפטן) בועז כהןלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות המסים מודיעה על אי פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס 2023
בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד – 2023, ניתנה אורכה לרשות המסים לפרסם את רשימת העמדות החייבות בדיווח החדשות לשנת 2023 עד ליום 31.03.2024. רשות המסים מודיעה כי בשל מלחמת חרבות ברזל ולאור פניות של הלשכות המקצועיות וגורמי המקצוע, הוחלט על אי פרסום עמדות מקצועיות חדשות לשנת 2023
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הבהרה בנוגע לזכאות יישובי ספר להגשת תביעות לנזק עקיף placeholder
לנוכח הנחיות ההתגוננות שהוטלו על ידי פיקוד העורף ופיקוד צפון בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וצמצומן החל מחודש דצמבר 2023, כך שבוטלו מרבית ההגבלות שהוטלו ונותרו רק ביישובים המפונים, עלתה השאלה לגבי זכאות עסקים מיישובי הספר שברחבי הארץ להגשת תביעות בגין נזק עקיף במסלול האדום, ובפרט בענף התיירות. להלן התייחסותנו לשאלה זו.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder עסקים באילת, ים המלח ובאזורים נוספים יזכו לפיצוי בגין נזק עקיף בחודשים ינואר-פברואר 2024
ממשלת ישראל אישרה החלטה בנוגע ל"מענק סיוע לעסקים ברשויות מקומיות מוטות תיירות". על פי ההחלטה, עסקים ברשויות המקומיות אילת ותמר, וביישובים בכל הארץ שנכללו בהגדרת "אזור שנפגע בחודש דצמבר" ועומדים בתנאים שנקבעו בהחלטה, יהיו זכאים לפיצויים במסלול "הוצאות מזכות" בגין החודשים ינואר-פברואר 2024, בהתאם לנוסחה שלפיה פוצו עסקים בכל רחבי הארץ בחודשים אוקטובר-דצמבר
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הוראת ביצוע לטיפול במענקים למשרתי המילואים placeholder
הוראת ביצוע זו מטרתה לפרט את אמות המידה לסיוע ותגמול שקבע משרד הביטחון, בהסכמת משרד האוצר, לחיילי מילואים אשר גויסו בצו 8 לשירות מילואים במלחמת 'חרבות ברזל', שהם בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה החל מינואר 2024. המידע המובא בהוראת ביצוע זו נועד להבהיר את אופן ודרך הגשת הבקשה, הליך בדיקתה, תנאי הזכאות להגשת הבקשה, וסיוע לניזוק בהגשה באופן מקוון.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder דע זכויותך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2023
רשות המסים פרסמה מדריך למוכר/ רוכש זכות במקרקעין - דע זכויותיך וחובותיך- מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת המס 2023
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
יישום ותפעול הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר placeholder
רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע 06/2024 ליישום ותפעול "נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר"
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ג') את הארכת תקנות מס רכוש קרן פיצויים עבור החודשים ינואר - פברואר ואת הודעת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בדבר יישובי ספר, המעניקות פיצויים לעסקים בהתאם לפירוט הבא
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
העליון מחדד את התנאים לקבלת פיצוי בגין נזק מלחמה עקיף שנגרם לעסק - פס"ד קבוצת אינטלקט placeholder
העליון קבע כי הזכאות לקבלת פיצוי בגין נזק מלחמה עקיף מכוח הוראת השעה, מותנית בכך שהעסק מקיים פעילות קבועה באזור המיוחד. הסדר הפיצויים בגין נזק עקיף נועד לפצות עסקים אשר נחשפים לסיכון באופן מתמשך, ואינו כולל "עסק אקראי" או "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי", אשר בהם נעדר אלמנט הקביעות
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן

כל מס 4.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360