מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1649 - 01/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1649 01/04/2024
מאמרי מומחים
מלחמת חרבות ברזל - פיצויים במסלול האדום - דגשים פרקטיים placeholder
בגין הנזקים הכלכליים שנגרמים לפעילות העסקית, כפועל יוצא של נזקי המלחמה, ישנם שלושה מסלולים אפשריים – שניים, המכונים "מסלולים ירוקים", מכוח הוראת שעה ותקנות מיוחדות שתוקנו בעקבות המלחמה, ואחד מימים ימימה – "המסלול האדום", מכוח החוק והתקנות, השמור לרשימת יישובי הספר המוגדרים בחוק. עסקים בישובים אלו רשאים לבחור בכל המסלולים, אך אנו ממליצים על המסלול האדום, ועל כך להלן
למאמר מאת עו"ד מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ'לחצו כאן
חוזרים
placeholder המענקים בגין נזק עקיף לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 יוארכו בחצי שנה נוספת
בהתאם להחלטת ממשלה 1023 לחיזוק וסיוע לחיילי המילואים שנקראו לשירות חירום החל מיום 7 באוקטובר 2023, קרן הפיצויים – מס רכוש שברשות המסים וקרן הסיוע למשרתי מילואים בצה"ל מודיעות כי החל מיום אמש, ד', 27.03.2024, נפתחה מערכת מקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים, שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
נחתם הסכם בין קרן הפיצויים במס רכוש ומשרד החקלאות למגדלי ירקות בבתי צמיחה placeholder
קרן הפיצויים – מס רכוש ברשות המסים ומשרד החקלאות גיבשו מתווה פיצויים ייחודי למגדלי ירקות החממה ובתי רשת במרחק 7-0 ק"מ מהרצועה. לפי המתווה שסוכם, המגדלים יקבלו פיצוי במסגרת המסלול האדום על אובדן יבול בשנת 2023, ועל יבול עתידי שנבצרה שתילתו או הטיפול בגידול עקב הלחימה
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה
כחלק ממהלך רחב שנועד להגביר את השימוש בכלי של מתן החלטות מיסוי מקדמיות, רשות המסים פרסמה היום שני מסלולים ירוקים חדשים. האחד בנושא קרנות השקעה בנכסים פיננסיים, והשני בנושא הסדר מע"מ לקרנות השקעה בהון סיכון. המסלולים הירוקים יעניקו ודאות גדולה ושירות מהיר יותר במתן החלטת מיסוי לקרנות השקעה בנכסים פיננסיים בישראל
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
עדכון 4 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2202 – הסדר האורכות למייצגים placeholder
בשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המיסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המיסים, מר שי אהרונוביץ', לעדכן את הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות יחידים לשנת 2022. מועד ההגשה השלישי למכסת דוחות היחידים, שנקבעה בשיעור 100% ליום 31.3.2024, יידחה עד ליום 30.4.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder גמול ושכר טרחה בשיעור נמוך בהסתלקות מתובענה ייצוגית נגד רשות המסים - פס"ד בכר
בית המשפט קבע כי בקשה לשכר טרחה בשיעור של מיליון ש"ח בהסתלקות מתובענה ייצוגית נגד רשות המסים, היא בקשה מופרזת. בקשת האישור לא הביאה להפסקת גבייה או השבה, ובמובן זה הטבת מצבם של חברי הקבוצה היא מוגבלת. לנישומים תהיה תועלת עקיפה, בכך שיימסר להם מידע באופן ברור יותר בנוגע למיצוי זכויותיהם
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
תושב חוץ - הצהרת הון לשנה שבה ניתק תושבות מס placeholder
ככל שהנישום נשוא השאלה הוא תושב חוץ ביום 31.12.2023, וידווח כתושב חוץ בהתאם, נמליץ לכלול בהצהרת ההון שלו ליום זה רק רכוש והתחייבויות בישראל. נוסף על כך, ניתן להכין הצהרת הון נוספת "למגירה", ובה יכללו כל הונו ונכסיו של הנישום, בישראל ומחוצה לה, אשר לא תישלח לפקיד השומה במועד הצהרת ההון הנדרשת, ותישמר אצל הנישום למקרה הצורך
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח יועד פרנקללחצו כאן

כל מס 1.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360