מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1640 - 29/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1640 29/02/2024
מאמרי מומחים
חרבות ברזל – תקנות "האזור המיוחד" – הארכת תוקף לחודשים נובמבר – דצמבר placeholder
בשונה מהפיצויים שאושרו לחודש אוקטובר 2023 על פי תקנות האזור המיוחד, לתקופת הזכאות נובמבר דצמבר, צומצם האזור המזכה ונקבע לרשימת הישובים ואזורים המפורטים בתוספת הרביעית, קרי, ישובים בצפון הארץ (עד כ- 9 ק"מ מגבול הצפון) וכן ישובים שפונו על פי החלטות הממשלה (גם בדרום) וכן יישובי ספר, אשר כידוע, זכאים לבחור בין המסלולים השונים (להלן – "האזור המזכה בדצמבר").
למאמר מאת רו"ח רונית ברלחצו כאן
חוזרים
placeholder שיפורים במערכת רישום ייצוג
במסגרת חזונה של רשות המסים לשיפור מתמיד של השירות ללקוחותיה, ערכנו שיפורים בתהליך קליטת ייפוי הכוח בעת הגשת בקשה לרישום ייצוג ברשות המסים כמפורט להלן: קליטה אוטומטית של בקשות לרישום ייצוג במערך מס נוסף לנישומים החייבים בהגשת דוח למס הכנסה (לא תיקי 91) – מייצג הרשום כבר כמיצגו של הלקוח במערך מס מסוים המבקש להוסיף ייפוי כוח למערך מס נוסף, יזין את הבקשה לרישום הייצוג במערך המס הנוסף, וייפוי הכח...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
עדכון 3 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2022 - הסדר האורכות למייצגים placeholder
בשל המצב הביטחוני השורר במדינה ומסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המסים, לעדכן שנית את הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות חברות לשנת 2022
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder מודל תרומות תיאור ה-API's
רשות המסים השיקה בסוף שנת 2023 מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, אשר תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות כיום, על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה. המערכת הדיגיטלית החדשה תאפשר למוסדות ציבור להעביר ישירות למאגרי המידע של רשות המסים את כל המידע בנוגע...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
שיעורי הבלו על דלק בש"ח לכל אלף ליטר או לטונה בתוקף החל מ- 03.03.2024 placeholder
רשות המסים בישראל פרסמה את עדכון שיעורי הבלו על דלק בתוקף מ - 3.3.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הוצאות מחיה לשנת 2021
רשות המסים בישראל פרסמה את לוחות הוצאות מחיה לשנת המס 2021
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
העליון דחה בקשת חברה למתן סעד זמני בהליך לקביעת שיעור הפטור מניכוי מס במקור - פס"ד ע.ס.י. לבניה תשתיות placeholder
נדחתה בקשת חברה למתן סעד "זמני ארעי" בהליך לקביעת שיעור הפטור מניכוי מס במקור. מטרתם של הסעדים הזמניים היא להבטיח את קיומו של הסעד העיקרי. המבקשת הגישה את הבקשה בטרם הוגש כתב הטענות העיקרי. ערכאת הערעור לא תיעתר לבקשה להאריך בעקיפין את המועד להגשת ההליך העיקרי
לתקציר פסק הדין מאת עוד שוש גבעלחצו כאן

כל מס 29.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360