מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1633 - 08/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1633 08/02/2024
מאמרי מומחים
מעמד חדש לנישום במס הכנסה: בעל עסק זעיר placeholder
מטרת החקיקה להקל על בעלי עסקים זעירים בכל הקשור לחובות שלהם על פי החוק לדרישת הוצאות, הגשת דוח מס שנתי ותשלום המס, ולחסוך זמן יקר של נישומים כאמור במיצוי זכויותיהם. למען הסדר הטוב, נציין כי בעבר היה קיים סיווג של "עוסק זעיר" לעניין חוק מע"מ אשר בוטל ועבר מן העולם, וכיום לעניין מע"מ הסיווג הוא: עוסק מורשה או עוסק פטור. בכל מקרה, לעניין "בעל עסק זעיר" הוא סיווג הרלוונטי לעניין הוראות פקודת מס הכנסה...
למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחציראלחצו כאן
חוזרים
placeholder נחתם הסכם למען משרתי המילואים ומשפחותיהם
בהמשך לתכנית המילואים של שר האוצר ושר הביטחון, נחתם הסכם בין ארגון המעסיקים להסתדרות הכללית ובו יעוגנו התנאים הסוציאליים למשרתי המילואים ומשפחותיהם, לצד צעד תקדימי של שיפוי מהמדינה למעסיקים בגובה של 20% משכרו של העובד המילואימניק
לחוזר משרד העבודהלחצו כאן
דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש פברואר 2024 placeholder
רשות המסים פרסמה ביום 7.2.2024 חוזר בדבר שינויים בהנחיות בעקבות דחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות ליום 27.2.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder חברה ניכתה מס תשומות מחשבוניות פיקטיביות שסכומן הכולל כ-13 מיליון ש"ח - פס"ד שערי ירושלים
המחוזי דחה את ערעורה של חברה על החלטת מנהל מע"מ שקבע כי ניכתה מס תשומות שלא כדין בסך של כ-2 מיליון ש"ח. בעלי החברות שעל שמן הוצאו החשבוניות העידו כי הם אינם מכירים את החברה או את מנהלה. החברה לא הוכיחה כי לא התרשלה וכי נקטה את כל האמצעים הסבירים לוודא כי החשבוניות הוצאו כדין
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשפ"ד-2024 placeholder
פורסם ברשומות תיקון התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון. בתיקון התוספת השנייה נקבע כי אזורי התעשייה המרחביים של העיר אשקלון יכללו במסגרת התקופה שמיום 1.1.2024 ועד 31.12.2027 בתחומי אזור פיתוח א'. כפועל יוצא מכך, אזורי התעשייה המרחביים בנפת אשקלון שנכללים באזור פיתוח א' יורחבו ויהיו זכאים ך להטבות הקבועות בחוק ולכלוֹל אף אזורי תעשייה מרחביים ברשות מקומית שנקבעה בה רמה חברתית כלכלית 5 ובלבד שהיא...
לתקנות לעידוד השקעות הוןלחצו כאן
שאלות
placeholder התנאים למשיכת כספים מחברה בידי בעל מניות בדרך של הלוואה
בעל המניות רשאי למשוך מהחברה כספים בדרך של הלוואה, אולם יראו את ההלוואה הזו כמשיכה, שתחויב במס ב"מועד החיוב" כדיווידנד או כמשכורת או כהכנסה מעסק/משלח-יד
לתשובה מאת עו"ד רו"ח יובל כהןלחצו כאן

כל מס 8.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!