מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1608 - 16/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1608 16/11/2023
מאמרי מומחים
מדריך כיס זכויות וכיסויים בזמן מלחמה תוכניות ביטוח וחסכונות פנסיוניים placeholder
בימים אלו של מלחמה, מגיעות אלינו שאלות רבות בנוגע לזכויות הביטוח והחסכון של נפגעי פעולות איבה וטרור בכל הנוגע לתוכניות הביטוח והפנסיה בעת הזו. האם פוליסות ביטוחי חיים בתוקף ?האם קצבת שארים בקרן פנסיה חדשה מתקזזת עם פיצוי מגורם ממשלתי שמתקבל עפ"י חוק נפגעי פעולות איבה או חוק הנכים? ומה עם קרן פנסיה ותיקה? ואיך עובד מנגנון התשלום בקצבת נכות בקרנות הפנסיה ובפוליסות אובדני כושר עבודה ומה עם פוליסת...
למאמר מאת אבי רוזנבאום מומחה לפרישה ומיסוי פנסיונילחצו כאן
חוזרים
placeholder בקשות לשינוי כתובת עסק
רשות המסים בישראל פרסמה הנחיות להגשת בקשות לשינוי כתובת עסק לאחד מיישובי הספר הזכאים למסלול פיצויים
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת placeholder
לידיעת המעסיקים, בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בחודשים 10-11/2023.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש
במערכת המייצגים של מס הכנסה - תתווסף האפשרות לבצע פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. הפריסה תתאפשר על חובות שומה בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת. תקופת הפריסה הינה עד 4 תשלומים שווים וסכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ש"ח ולא יעלה על 100,000 ש"ח.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הקלות בתשלום דמי ביטוח placeholder
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" וכדי להקל על הציבור, לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדה למי שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם דמי ביטוח. בנוסף, תינתן הארכה להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים עד להודעה חדשה, ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder גילויים בדבר השפעות מלחמת "חרבות ברזל" בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 30 בספטמבר 2023 , שאושרו לאחר 7 באוקטובר 2023
הנחיה מקצועית זו אינה עוסקת בכללי הכרה, מדידה והצגה, אלא בהיבטי גילוי בלבד. לעניין מענקי ממשלה שישות עשויה לקבל בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", יוזכר כי בחודש אפריל 2023 פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ,45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי. התקן חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו ולפיכך יחול על מענקים כלשהם שתקבל ישות בעקבות מלחמת...
לחוזר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותלחצו כאן
פסקי דין
אבות אכלו בוסר: האב רשם את העסק על שם בנו אך מחדליו לא יזקפו לחובת הבן - פס"ד חוסרי placeholder
צעיר שאביו רשם את העסק על שמו כדי לחמוק מעבירות המס שביצע, לא יורשע במחדלי האב. לפי עקרון האחריות האישית, שהוא עקרון יסוד בפלילים, איש בחטאיו ייענש, ואין איש נענש בשל חטאיו של אחר. הכתמת שמו של הנאשם, צעיר בתחילת חייו, בהרשעה פלילית שעלולה לפגוע בהמשך תעסוקתו, היא תוצאה קשה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!