מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1607 - 13/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1607 13/11/2023
מאמרי מומחים
דברי הסבר לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 placeholder
דברי הסבר וסקירת החוק החדש לעניין המענק המשופר שמגיע לעסקים ולעוסקים. המענק מורכב ממענק השתתפות בהוצאות קבועות וממענק השתתפות בשכר.
למאמר מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן
חוזרים
placeholder מליאת הכנסת אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל
מליאת הכנסת אישרה את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה החל"ת.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
שאלות ותשובות - חשבוניות ישראל placeholder
רשות המסים בישראל עדכנה את מסמך שאלות ותשובות, בחוזר חשבוניות ישראל. נוספו מספר שאלות חדשות, ועודכנו תשובות לשאלות אחרות
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת בין התאריכים 7.10.2023 – 30.11.2023
בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בין התאריכים 7.10.23 ועד 30.11.23.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
מענק מיוחד לבני 67 ומעלה placeholder
עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או שהוצאו לחל"ת החל מ- 7.10.23 בעקבות מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
פסקי דין
placeholder לא יתקיים דיון נוסף בעניין המיסוי בעקבות רכישה עצמית דיספרופורציונית בחברה שהיא מעין שותפות - פס"ד ורסנוב
נדחתה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שבו נקבע כי עסקת רכישה עצמית בחברה שהיא מעין שותפות הצמיחה תקבול בידי בעלי המניות הנותרים שאותו יש לסווג כדיווידנד ולמסותו בהתאם. ההלכה שנקבעה בפסק הדין אינה סותרת הלכות קודמות והיא מוגבלת לחברות שהן "מעין שותפות"
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
פורסמה הוראת שעה לחוק הביטוח הלאומי בדבר הגדלת תגמול מילואים מזערי למי שנקרא לשירות מילואים placeholder
ביום, 9.11.2023, פורסם חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד-2023 . הוראת השעה תהיה בתוקף מיום 7.10.2023 ועד ליום 30.11.2023 והיא מיישמת את החלטת ממשלה 1023 מיום 3.11.2023 בדבר העלאת שיעור התגמול המזערי המשולם לחיילי המילואים המשרתים בתקופת הוראת השעה ויעמוד על שיעור של 95% מהסכום הבסיסי, לחודש, מחולק בשלושים, כלומר: סכום של 300.61 ₪ ליום...
להוראת שעהלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!