מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1605 - 06/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1605 06/11/2023
מאמרי מומחים
תגמולי מילואים במלחמת ''חרבות ברזל'' placeholder
פרסום זה מרכז את כל הידוע לנו עד כה בכל הקשור בתביעות לתגמולי מילואים. נמשיך לעדכן בהרצאות בזום ובפרסומים. הלשכה הקימה חמ"ל לכל הסוגיות הקשורות במלחמה. אנו עומדים לרשותכם בתקופה קשה זו, שולחים תנחומים למשפחות השכולות והחלמה מהירה לפצועים ומתפללים לשלום השבויים ולשובם בשלום הביתה. כל המידע המוצג בפרסום זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות...
למאמר מאת רו"ח אורנה צחגלרט יו"ר ועדת הקשר עם הביטוח הלאומילחצו כאן
placeholder דברי הסבר להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל) התשפ"ד-2023
ביום 3.11.2023 פורסמה הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 שמתבססת על תזכיר חוק לגבי פיצויי מלחמה שפורסם ביום 30.10.2023. הצעת החוק אושרה בממשלה וטרם אושרה בועדת הכספים נכון למועד כתיבת שורות אלה. רו"ח אחמד חסונה סוקר את הצעת החוק החדשה לעניין המענק המשופר לעסקים ולעוסקים
למאמר מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן
חוזרים
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" placeholder
לאור המצב הביטחוני המיוחד בתקופת מלחמת ״חרבות ברזל״ עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים הוצאו לחל״ת לתקופה שאינה ידועה, ולכן הוחלט להקל ולקבוע כי עובדים אלו שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם שווי יחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף המפונים – עד 15.12.2023
מנהל רשות המסים, החליט להאריך עד ליום 15 בדצמבר 2023 את המועד להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף. המענק נועד לסייע למפונים בהתארגנות ראשונית בשל מהירות הפינוי. בהתאם להחלטת הממשלה גובה המענק עומד על 1,000 ש"ח לאדם ועד 5,000 ש"ח למשפחה.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023 במערכי רשות המסים placeholder
ביום 18.10.2023 נחקק חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד –, אשר מטרתו להסדיר את זכאותם של אוכלוסיות שהוגדרו בחוק לדחיית מועדים לדיווחים ותשלומים אשר חלים במהלך התקופה הקובעת מיום 7 באוקטובר 2023 עד יום 7 בנובמבר 2023. הנחיה זו, מפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, שר העבודה יואב בן צור ושר החינוך יואב קיש, סיכמו על מתווה סיוע למעונות היום והמשפחתונים המסובסדים כדי שהתשלומים לא יושתו על...
תשלום המענק לארגונים המפעילים יועבר על ידי משרד העבודה לפי מספר הילדים הרשומים במערכות התשלום של משרד העבודה לסבסוד. נכון ליום 31/12/23 או עד הילד ה-105,000, הנמוך מביניהם. בגין כל ילד גובה הפיצוי יהיה בגובה של עד 889 ₪ עבור חודש אוקטובר ובתנאי שהארגונים לא גבו מההורים עבור ימים בהם לא התקיימה פעילות או שבוצעה פעילות בהיקף חלקי בלבד נדגיש כי תשלום זה מתווסף לתשלומי הסבסוד שמשרד העבודה העביר...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסקי דין
המחוזי דחה בקשת עורך דין שביצע עבירות מס לביטול הרשעתו ואף החמיר בענישה - פס"ד עמיר placeholder
נדחתה טענת עורך דין כי אי הגשת דוחות מע"מ במועד היא עבירה קלה וטכנית, והרשעה בה תגרום נזק לא מידתי לפרנסתו. משנקבע כי אדם ביצע עבירה, עליו להיות מורשע, ולא בכל מקרה שנגרם נזק כלשהו משמעותו ביטול הרשעה. באי הדיווח של עורך הדין הוא אף לא שילם את חובו לקופת המדינה וגזל כספי ציבור
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשפ"ד-2023
אתר החקיקה הממשלתי פרסם את טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה). בעקבות המצב הבטחוני במדינה, נפגעה הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק מהעסקים שחוו ירידת מחזורים בחודש אוקטובר 2023. בשל האזור הרחב שבו התרחשו נזקים במהלך מלחמת חרבות ברזל, והיקף הנזקים שנגרמו. בתקנות אלה מוצע לקבוע פיצוי מוגדל לניזוקים באזורים אלה. כך שיתוקנו התקנות העיקריות, על מנת לקבוע מנגנון...
ליוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצוייםלחצו כאן
שאלות
הכרה ברכישת נשק לנישום המתגורר בישוב זכאי placeholder
סעיף 32(1) לפקודה קובע כי בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל הוצאות שאינן הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית. משום כך יש להוכיח לגבי כל הוצאה לגופה מנתוני השאלה עולה כי האקדח נצרך לצורך ייצור ההכנסה מחד גיסא, אך מאידך גיסא סביר להניח כי ניתן להשתמש בו גם לצורך הגנה אישית. במקרה כזה יש לקבוע את אחוז השימוש העסקי, ולפי אחוז זה יוכרו ההוצאות והתשומות.
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן

כל מס 30.10

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!