מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1593 - 28/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1593 28/09/2023
מאמרי מומחים
האם ניתן לפתוח הסכם פשרה שנחתם עם רשות המיסים? placeholder
העוררת (כלל תעשיות) חתמה עם מנהל מיסוי מקרקעין על הסכמי פשרה אשר נועדו להביא לסיומן של כל המחלוקות בין הצדדים. הסכמי הפשרה נחתמו בשלבי השגה וערר שהגישה העוררת בגין שומות המנהל. כשלושה חודשים לאחר החתימה על הסכמי הפשרה הגישה העוררת למנהל בקשות לתיקון שומה ביחס לשומות שבגינן נחתמו הסכמי הפשרה. בבקשות אלו ביקשה העוררת לתקן את שווי הרכישה, אשר היווה רכיב אחד מתוך הנושאים שנכללו בהסכמי הפשרה. המנהל...
למאמר מאת עו"ד מאיה בן עמילחצו כאן
חוזרים
placeholder ביטוח לאומי - עובד במשק בית ומעסיקו
לנוחותכם אנו מביאים בזה דברי הסבר, טבלאות ונתונים בכל הקשור להעסקת עובדים במשק בית. המידע המובא כאן נלקח מאתר המוסד לביטוח לאומי
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
רשות המסים תשיק מערכת מקוונת שתקל על קבלת זיכוי במס בגין תרומה לעמותות וארגוני מגזר שלישי placeholder
רשות המסים העבירה מכתב לעמותות המחזיקות באישור המקנה לתורמים להן זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, המבשר על כוונת הרשות להשיק בסוף השנה מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, אשר תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות. במכתב מזמינה הרשות את העמותות לפנות לחברה המספקת להן את תוכנת הנהלת החשבונות, על מנת להיערך להפקת חשבוניות ממוחשבות, ולבחון את האפשרות להצטרף לפיילוט שעורכת...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder לאחר 26 שנות נישואים האישה אינה זכאית לקצבת שאירים - נפרדו טרם פטירת המנוח - פס"ד אפשטיין
בית הדין לעבודה דחה תביעת אישה לקבלת קצבת שאירים, מתוך שנקבע כי היא אינה עונה להגדרת "אלמנת פנסיונר". עובר לפטירת המנוח, לא התגוררו בני הזוג יחד תקופה של שנה וחודשיים ולא ניהלו מערכת יחסים זוגית. הצדדים ראו בפרידה פרידה סופית, והשיח על קיומו של הליך גירושין עמד על הפרק
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
סוגיות פטור ממס שבח לדירת יורשים ששניים מהם תושבי חוץ והעברתה ללא תמורה ליורשים תושבי ישראל placeholder
העברת חלק הדירה בין היורשים מהווה עסקה שחייבת בדיווח לפי חוק מיסוי מקרקעין. יש כמה אפשרויות לפטור ממס שבח שצריך לבחון אותן. בקצרה: הראשונה - פטור לפי סעיף 49ב(2) – הפטור מוקנה רק במכירת דירת מגורים יחידה ורק לתושב הארץ, אלא אם מדובר במוכר שהוא תושב חוץ ואין ברשותו דירת מגורים במקום מושבו בחו"ל ואף יכול להוכיח זאת באסמכתאות רשמיות. השנייה - פטור לפי סעיף 49ב(5) – פטור במכירת דירת ירושה. הזכאות...
לתשובה מאת עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה ואוהד ג'אנה משפטןלחצו כאן
placeholder תיקון שומה בשנים שהתיישנו על פי סעיף 145 לפקודת מס הכנסה
בכדי לחרוג מתקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 145, ניתן להיעזר בסעיף 147 לפקודה המאריך את תקופת ההתיישנות בשנה נוספת, והן הנישום והן רשות המיסים יכולים לבקש את הפעלתו. ככל שגם המועד לפי סעיף 147 לפקודה חלף, אין הסדר בפקודה לתיקון לאחר ההתיישנות הסופית שחלה על דוח זה
לתשובה מאת עו"ד משה גבעלחצו כאן

כל מס 28.9

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס