מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1556 - 15/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1556 15/05/2023
מאמרי מומחים
על הטבות מס ליחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות placeholder
יחידים עם מוגבלויות ובעיות רפואיות שונות אינם תמיד מודעים למלוא הזכויות וההטבות אשר מוקנות להם מכוח החוק. הטבה שכזו באה לידי ביטוי באפשרות של עיוורים ונכים קשרים לקבל פטור מתשלום מס על הכנסות, בתנאים אשר נקבעו בחוק, תוך התחשבות בתקופת הנכות ובסוג ההכנסה של הנישום.
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד מורן עובדיהלחצו כאן
חוזרים
placeholder פעילות קרן הפיצויים במבצע 'מגן וחץ'
לאור ההסלמה במצב הביטחוני, קרן הפיצויים ברשות המסים פתחה היום את המוקד בדרום למתן מענה לפניות אזרחים בנוגע לנזקים ישירים בטלפון 4954*. צוותי קרן הפיצויים, המעודכנים בשוטף ע"י כוחות הביטחון, נמצאים כרגע באזורים שנפגעו ונותנים מענה לאזרחים שרכושם ניזוק. קרן הפיצויים ערוכה לפתיחת מוקדי חירום נוספים, ככל שיידרש.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
בשל המצב הביטחוני ניתנת ארכה לדיווח ולתשלום מס ערך מוסף עד 23 במאי 2023 placeholder
לאור הימשכות מבצע 'מגן וחץ', סיכמו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, על מתן ארכה לכלל העוסקים עד ליום שלישי ה- 23.5.2023 לדיווח ולתשלום מע"מ עבור תקופת הדיווח מרץ ואפריל 2023 (דיווח דו-חודשי) ועבור תקופת הדיווח אפריל 2023 (דיווח חד חודשי). הארכה מתייחסת לכלל המדווחים בחודש מאי (הן למדווחים ב-15 לחודש בדואר והן למדווחים ב-19 לחודש באופן מקוון).
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder תשלום דמי ביטוח בזמן השהות בחו"ל
תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחוץ לארץ. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ, עלול לפגוע בזכאות לקבלת שירותי בריאות ובזכאות לקצבאות. להלן מידע עדכני בנושאים אלה מתוך האתר של המוסד לביטוח לאומי
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים כדי למנוע הפצה של חשבוניות פיקטיביות placeholder
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (א') לקריאה שנייה ושלישית את התוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות, המקודמת על ידי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ורשות המסים במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2023 – 2024. במסגרת התוכנית תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות במועד הוצאתן. מטרת התוכנית היא לסכל מראש הוצאה של חשבוניות מס שלא כדין וכך לצמצם את התופעה...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder לא אושר ניכוי עלות המניות מהשבח במכירת מקרקעין אגב פירוק איגוד - פס"ד ניסני
התקבלה עמדת רשות המסים כי אין להתיר ניכוי עלות רכישת המניות מהשבח, במקום שבו פורק האיגוד, המקרקעין הועברו לבעלי המניות בפטור ממס, ונמכרו במכירה שחל עליה סעיף 31(א) לחוק מיסוי מקרקעין. עלות המניות תובא בחשבון רק במקרה שבו המקרקעין נרכשו על ידי האיגוד לאחר שנת 1998.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
הארכת תוקפן של התקנות המעניקות זיכוי בגין עבודה במשמרות placeholder
ביום 11.5.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן: "התיקון"). במסגרת התיקון הוארך תוקפן של תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 (להלן: "התקנות"), אשר יעניקו זיכוי בגין עבודה במשמרות, עד ליום 31.12.2024.
להארכת תוקפן של התקנות המעניקות זיכוי בגין עבודה במשמרותלחצו כאן
שאלות
placeholder דרישה להחזר מס לעובד בעל שליטה שהגיש דוח אישי לרשות המסים וסירוב פקיד שומה בשל חוב ניכויים שהחברה לא העבירה
סעיף 165(ב), סעיף 219, וסעיף 224א דנים בסוגייה זו. סעיפי העונשין שלעיל נאכפים על ידי רשות המסים באופן נרחב, בפרט במקום שבו מדובר בניכוי מעובדים בלתי תלויים (שאינם נכנסים לגדר סעיף 165(ב) שלעיל), המגישים או זכאים להגיש בקשות להחזר מס על בסיס ניכוי ממשכורתם.
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) גרמן חיותלחצו כאן

כל מס 15.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!