מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1544 - 30/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1544 30/03/2023
מאמרי מומחים
סעיף 20 לחוק מע"מ - הוראת נוהל (מעודכנת) placeholder
ביום 12.2.2023 פרסמה רשות המיסים הוראת נוהל מעודכנת בדבר הקריטריונים להחלת השימוש בהוראות סעיף 20 לחוק מע"מ המאפשרות להעביר את חובת תשלום המס מהמוכר לרוכש או למי שאינו צד לעסקה, בזו הלשון: "מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע, לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין החייב בתשלומו."
למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחציראלחצו כאן
חוזרים
placeholder שר העבודה חתם על העלאת שכר המינימום
שר העבודה, יואב בן צור, חתם על העלאת שכר המינימום, והחל מיום 1.4.2023 גובה שכר המינימום לחודש יעמוד על סך 5,571.75 ₪ לעומת 5300 ₪, עד כה.
לחוזר משרד העבודהלחצו כאן
מהלך ממוחשב לאישור שומות עצמיות לשנת 2021 placeholder
לאחרונה, אישרה הרשות אלפי דוחות שהגישו יחידים וחברות לשנת המס 2021. אישור השומה העצמית הופך אותה לשומה סופית. השומות מאושרות בהתאם לעמידה בקריטריונים, הכוללים בין היתר, קריטריונים של צייתנות "ילד טוב מסים".
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022
מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2022 ,את הבדיקות אותן יש לבצע במסגרת ניתוב הדוחות הנעשית בשלב א' ולתת דגשים והבהרות הנוגעות לעבודת הניתוב, בהתאם לשינויי חקיקה בפקודה, ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. מטרת ניתוב שלב א' היא בדיקת תקינות הדוח ושלמותו, לפני שידורו או לאחר שידורו באופן מקוון. קיימת חשיבות רבה לטיב ניתוב הדוח בשלב א', ולכן יש להקפיד...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
אושרה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: לא אפשרה זיכוי מס בגין הפקדה לקופת גמל - פס"ד נוימן placeholder
המחוזי קבע כי רשות המסים גבתה מס שלא כדין בכך שכתנאי לקבלת זיכוי נוסף ממס בידי עמית שכיר, דרשה הפקדה עצמאית בקופת גמל בגין הכנסתו הלא מבוטחת. פרשנותה של הרשות אינה מעוגנת בלשון החוק, שלפיה הנישום ייהנה מהטבת המס אך ורק אם יבצע פעולה שלא בא זכרה בהוראות הדין.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder אחריות בעל עסק בעניין אי רישום תקבול של עובד
פקודת מס הכנסה עונה בצורה ברורה על השאלה. סעיף 216(7) לפקודה קובע כדלקמן: "...לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה."
לתשובה מאת עו"ד משה גבעלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!