מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1542 - 23/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1542 23/03/2023
מאמרי מומחים
אחריות וחיוב מעסיק, בגין עובד שזכאי לגמלה ולא שולמו בגינו מלוא דמי הביטוח במועד החוקי placeholder
הביטוח הלאומי פרסם הוראות חדשות בעניין הנסיבות שבהן תופעלנה הוראות סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי נגד מעסיקים שלא נרשמו במועד או פיגרו בתשלום דמי ביטוח בעד עובדיהם, ואשר לעובד שלהם אירע אירוע ביטוחי.
למאמר מאת רו"ח אורנה צח גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבהלחצו כאן
חוזרים
placeholder קבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ – שנת 2022
רשות המסים פרסמה מידע לבתי תוכנה לקבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ 6111 לשנת 2022
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
קבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ - שנת 2022 placeholder
רשות המסים פרסמה מידע לבתי תוכנה : מבנה קובץ מייצגים opcn ) ואיננטרנט) לטעינת דוחות 1301 מקוון לשנת 2022
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder מוכר מקרקעין לא יהא זכאי להטבה במס שבח שנוצרה לאחר יום המכירה - פס"ד גילעם
ועדת הערר קבעה כי אין להתיר שינוי במסלול הזכאות להטבה במס שבח לפי הוראת השעה בשל שינוי בתב"ע לאחר יום המכירה. נפסק כי מוכר לא יהא זכאי להטבת מס שנוצרה במועד מאוחר ליום המכירה. בהיעדר הוראה מפורשת בחוק, יום המכירה הוא זה שקובע את חבות המס ואת אופן חישוב המס.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
היבטי מס בהקצאת מניות חדשות למנהל נוסף בחברה (בכובעו כיחיד) placeholder
ניתן להקצות מניות חדשות למנהל (בכובעו כיחיד), בהתאם להוראות סעיף 102 ולהימנע מאירוע מס (הן לבעל המניות והן למנהל). עם זאת, הוראות סעיף 102 מחייבות כי מתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף, בתקנות וכן בהתאם להחלטות מיסוי ופסיקה שניתנו לאורך השנים, שכן הפרתם עלולה להחריג את ההקצאה ולייצר אירוע מס.
לתשובה מאת עו"ד רו"ח ניר חונוביץ'לחצו כאן

כל מס 23.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
חג שבועות