מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1541 - 20/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1541 20/03/2023
מאמרי מומחים
פרסום פסק דין של ביהמ"ש המחוזי - דיווח על בסיס מצטבר או מזומן placeholder
ביום 5.2.2023 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין בעניין מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ. בפסק הדין קבעה השופטת כי המערערת ניצלה את שיטת הדיווח על בסיס מזומן, שבמקרה זה אינה משקפת את הכנסותיה. נראה שהחלטתה של השופטת נבעה מכך שהחברה חילקה דיווידנד שניתן לחלקו באופן חוקי רק לפי שיטת הדיווח המצטבר.
למאמר מאת רו"ח יגאל מנשרוב, רו"ח סמי יונהלחצו כאן
חוזרים
placeholder אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח - אחריות המעביד
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות יעדי התקציב 2018-2017 ,)התשע"ז- 2016 ,תוקן סעיף 369 לחוק, באופן שיחזק את כושר ההרתעה של המוסד מול מעסיקים להימנע מאי רישום/דיווח/ אי תשלום דמי ביטוח במועד בגין העסקת עובדים. כמו כן, תיקון החוק מאפשר למוסד לאכוף בדרך יעילה ואפקטיבית באמצעות פקודת מסים - גבייה, את גביית החוב שנוצר בגין הפעלת סעיף זה. ויודגש, השינוי המהותי בהוראות...
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
הממשלה אישרה: החל משנת 2024 – נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 17-6 והשוואת מענק העבודה של אבות לזה של אימהות placeholder
ממשלת ישראל אישרה ביום (א') 19.3.2023, בישיבתה השבועית, את הצעת החוק של שר האוצר להענקת נקודת זיכוי נוספת במס להורים לילדים בגילאים 6 עד 17 והשוואת מענק העבודה של אבות עובדים לזה של אימהות עובדות. הצעת החוק תועבר כעת לאישור הכנסת, ותיכנס לתוקף בתחילת שנת 2024, בכפוף לאישור הכנסת ולאישור תקציב המדינה לשנים 2023 ו-2024. - מודגש כי החוק טרם פורסם ברשומות.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder שיפוץ פנימי של דירה במהלך תמ"א מהווה תמורה נוספת החייבת במס שבח - פס"ד קלדרון
ועדת הערר קבעה כי שיפוץ פנימי של דירה, שאינו חלק מתכנית התמ"א לחיזוק הבניין והרחבת הדירות בו, ושלא שולם בנפרד בעדו, מהווה תמורה בעד מכירת זכויות במקרקעין "שלא בשירותי בנייה לפי תכנית החיזוק" - ותמורה נוספת כזו תתחייב במס שבח כ"דמי מכר של זכות אחרת במקרקעין".
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשפ"ג-2023 placeholder
פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר לפיה שיעור הריבית בשנת-המס 2023 לעניין סעיף 3(י) לפקודה הינו 2.9% .
לפרסום ברשומותלחצו כאן
שאלות
placeholder האם לצורכי ניכוי פחת, על מחיר מקורי של נכס שהועבר לחברה באמצעות סעיף 104א לפקודה, להיקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה וכותרתו
בפסיקה נקבע כי יש להידרש לאמור בכותרות השוליים רק במקום שבו לשון הסעיף משתמעת לשתי פנים וניתנת לפירושים שונים (ראה, למשל, בע"א 315/64). ואולם, בענייננו נראה כי לשון הסעיף ברורה וקובעת כי המחיר המקורי ייקבע בהתאם לנתוני המעביר לצורכי הוראות הפקודה כולן, ועל כן גם לצורכי הוראות ניכוי פחת הקבועות בפקודה.
לתשובה מאת עו"ד אוהד שילהלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!