מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1540 - 16/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1540 16/03/2023
מאמרי מומחים
מורה נבוכים למכירה של מיטלטלין לשימוש אישי בפטור ממס placeholder
על הטוען למכירה של מיטלטלין לשימוש אישי חל נטל ההוכחה, המורכב משני שלבים. בשלב הראשון יש צורך להוכיח כי המכירה נעשתה במישור ההוני ולא במישור הפירותי, קרי בדמות עסקת אקראי או עסק אקראי לצורכי הפקודה. לשם כך, יש ליישם את מבחני המשנה שפורטו לעיל בעניין סלבה בנסיבות המקרה הפרטני. חשוב לעניין זה כי תהא הפרדה מלאה בין הנכס הנמכר לבין הפעילות העסקית של המוכר.
למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ואיציק אירים (משפטן)לחצו כאן
חוזרים
placeholder הנדון : פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2022
הריני לעדכן כי נפתחו לשידור המערכת למייצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של חברות לשנת המס 2022.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
נדחה ערעור חברה שקיזזה תשומות על פי חשבוניות אשר הוצאו שלא כדין - פס"ד יוגן הנדסה placeholder
המחוזי אישרר את החלטת מנהל מע"מ לשלול ניכוי תשומות שביצעה חברה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות. נקבע כי לחברה המופיעה על החשבוניות לא היו כישורים מקצועיים המאפשרים לה לספק למערערת שירותים מקצועיים כלשהם, ומנהלה הרשום של החברה העיד כי הוא לא הוציא את חשבוניות, ולא קיבל סכום כסף תמורתן.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder התרת ניכוי הוצאות ריבית בגין הלוואה שלקח עצמאי להון ששימש בהשגת הכנסה
סעיף 17(1)(א) לפקודה קובע כי לנישום יותרו בניכוי סכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף שלווה, אם נוכח פקיד השומה שהם משתלמים על הון ששימש בהשגת הכנסה. לכן בנתוני השאלה ההוצאה מוכרת.
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן

כל מס 16.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360